Good Grace: Översätt på Svenska och låttext - Hillsong United

Översättningen av Good Grace - Hillsong United på Svenska och original text avlåten
Good Grace: Italiensk Översättning och text - Hillsong United Italiensk
Good Grace: Spanska Översättning och text - Hillsong United Spanska
Good Grace: Franska Översättning och text - Hillsong United Franska
Good Grace: Tysk Översättning och text - Hillsong United Tysk
Good Grace: Portugisiska Översättning och text - Hillsong United Portugisiska
Good Grace: Ryska Översättning och text - Hillsong United Ryska
Good Grace: Holländska Översättning och text - Hillsong United Holländska
Good Grace: Svenska Översättning och text - Hillsong United Svenska
Good Grace: Norska Översättning och text - Hillsong United Norska
Good Grace: Danska Översättning och text - Hillsong United Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Good Grace - Hillsong United på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Good Grace
by Hillsong United

People
Come together
Strange as neighbours
Our blood is one

Children of generations
Of every nation
Of kingdom come

Don't let your heart be troubled
Hold your head up high
Don't fear no evil
Fix your eyes on this one truth
God is madly in love with you
Take courage
Hold on
Be strong
Remember where our help comes from

Jesus
Our redemption
Our salvation
Is in His blood

Jesus
Light of heaven
Friend forever
His kingdom come

Don't let your heart be troubled
Hold your head up high
Don't fear no evil
Fix your eyes on this one truth
God is madly in love with you
Take courage
Hold on
Be strong
Remember where our help comes from

Swing wide
All you heavens
Let the praise go up
As the walls come down
All creation
Everything with breath
Repeat the sound
All His children
Clean hands
Pure hearts
Good grace
Good God
His name is Jesus

Swing wide
All you heavens
Let the praise go up
As the walls come down
All creation
Everything with breath
Repeat the sound
All His children
Clean hands
Pure hearts
Good grace
Good God
His name is Jesus

Swing wide
All you heavens
Let the praise go up
As the walls come down
All creation
Everything with breath
Repeat the sound
All His children
Clean hands
Pure hearts
Good grace
Good God
His name is Jesus

Swing wide
All you heavens
Let the praise go up
As the walls come down
All creation
Everything with breath
Repeat the sound
All His children
Clean hands
Pure hearts
Good grace
Good God
His name is Jesus

Jesus
Our redemption
Our salvation
Is in His blood

Jesus
Light of heaven
Friend forever
His kingdom come

Översättning på Svenska av låten
Good Grace by Hillsong United

Människor
Kom tillsammans
Konstigt grannar
Vårt blod är en

Children generationer
Varje nation
'Kingdom come

Don låt ditt hjärta vara oroliga
Håll huvudet högt
Var inte rädd inget ont
Fäst dina ögon på detta en sanning
Gud är kär i dig
Ta mod
Håller på
Att vara stark
Kom ihåg var vår hjälp kommer från

Jesus
Våra inlösen
Vår frälsning
Är i Hans blod

Jesus
Ljus från himlen
Vän för evigt
Hans rike komma

Don låt ditt hjärta vara oroliga
Håll huvudet högt
Var inte rädd inget ont
Fäst dina ögon på detta en sanning
Gud är kär i dig
Ta mod
Håller på
Att vara stark
Kom ihåg var vår hjälp kommer från

Swing brett
Alla himlar
Låt beröm gå upp
Som murar
Hela skapelsen
Allt med andningen
Upprepa ljud
Alla Hans barn
Rena händer
Rena hjärtan
Bra nåd
God Gud
Hans namn är Jesus

Swing brett
Alla himlar
Låt beröm gå upp
Som murar
Hela skapelsen
Allt med andningen
Upprepa ljud
Alla Hans barn
Rena händer
Rena hjärtan
Bra nåd
God Gud
Hans namn är Jesus

Swing brett
Alla himlar
Låt beröm gå upp
Som murar
Hela skapelsen
Allt med andningen
Upprepa ljud
Alla Hans barn
Rena händer
Rena hjärtan
Bra nåd
God Gud
Hans namn är Jesus

Swing brett
Alla himlar
Låt beröm gå upp
Som murar
Hela skapelsen
Allt med andningen
Upprepa ljud
Alla Hans barn
Rena händer
Rena hjärtan
Bra nåd
God Gud
Hans namn är Jesus

Jesus
Våra inlösen
Vår frälsning
Är i Hans blod

Jesus
Ljus från himlen
Vän för evigt
Hans rike komma

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Good Grace Vi är glada!

Hillsong United

Good Grace: ’’Översättning och text - Hillsong United
Hillsong UNITED (en.k.en UNITED) är en dyrkan ministeriet för Hillsong Church, med sång av Joel Houston, Jonathan 'JD' Douglas, Jad Gillies, Matty Crocker, och Taya Gaukrodger. Några av Usa: s mer populära låtarna finns 'Hosianna', 'Mäktig att Frälsa', 'Allt jag Behöver är Du', 'Inifrån och Ut', 'Stå', 'Desert Song', 'en Annan I Elden', 'Så Kommer jag (100 Miljarder euro X), 'Hav (Där Fötterna Kan Misslyckas)', och 'God Nåd'. USA: s historia har gjort en dokumentär av PureFlix rätt Hillsong: Låt Hoppas att Stiga.

Good Grace

Hillsong United har publicerat en ny låt med titeln 'Good Grace' taget från albumet 'People Live' publicerad Tisdag 16 Juni 2020 och vi visar dig gärna texten och översättningen.

12 låtar som utgör albumet är följande:

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Andra album av Hillsong United

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som People / Zion / Wonder / All of the Above.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Hillsong United

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!