With Everything: Översätt på Svenska och låttext - Hillsong Worship

Översättningen av With Everything - Hillsong Worship på Svenska och original text avlåten
With Everything: Italiensk Översättning och text - Hillsong Worship Italiensk
With Everything: Engelsk Översättning och text - Hillsong Worship Engelsk
With Everything: Spanska Översättning och text - Hillsong Worship Spanska
With Everything: Franska Översättning och text - Hillsong Worship Franska
With Everything: Tysk Översättning och text - Hillsong Worship Tysk
With Everything: Portugisiska Översättning och text - Hillsong Worship Portugisiska
With Everything: Ryska Översättning och text - Hillsong Worship Ryska
With Everything: Holländska Översättning och text - Hillsong Worship Holländska
With Everything: Svenska Översättning och text - Hillsong Worship Svenska
With Everything: Norska Översättning och text - Hillsong Worship Norska
With Everything: Danska Översättning och text - Hillsong Worship Danska
With Everything: Hindi Översättning och text - Hillsong Worship Hindi
With Everything: Putsa Översättning och text - Hillsong Worship Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av With Everything - Hillsong Worship på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av With Everything
by Hillsong Worship

Open our hearts
To see the things
That make Your heart cry
To be the church
The You would desire
Light to be seen

Break down our pride
And all the walls
We've built up inside
Our earthly crowns
And all our desires
We lay at Your feet

So let hope rise
And darkness tremble
In Your holy light
And every eye will see
Jesus, our God
Great and mighty to be praised

God of all days

Glorious in all of Your ways
Your majesty, the wonder and grace
In the light of Your name
With everything
With everything
We will shout for your glory

With everything
With everything
We will shout forth your praise

Our hearts will cry
Be glorified
Be lifted high
Above all names
For You our King
With everything
We will shout forth your praise

Översättning på Svenska av låten
With Everything by Hillsong Worship

Öppna våra hjärtan
Att se saker
Som får ditt hjärta att gråta
Att vara kyrkan
Det du skulle önska
Ljus ska ses

Bryta ner vår stolthet
Och alla väggar
Vi har byggt upp inuti
Våra jordiska kronor
Och alla våra önskningar
Vi ligger vid dina fötter

Så låt hoppet stiga
Och mörkret darra
I ditt heliga ljus
Och varje öga kommer att se
Jesus, vår Gud
Stor och mäktig till prisas

Alla dagars gud
Härlig på alla dina sätt

Din majestät, under och nåd
I ljuset av ditt namn
Med allt
Med allt
Vi kommer att skrika för din ära

Med allt
Med allt
Vi kommer att skrika ditt beröm

Våra hjärtan kommer att gråta
Bli förhärligade
Lyftas högt
Framför alla namn
För dig vår kung
Med allt
Vi ropar din beröm

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten With Everything Vi är glada!

Hillsong Worship

With Everything: ’’Översättning och text - Hillsong Worship
Hillsong Dyrkan (fka Hillsong Live), är den officiella dyrkan team av Hillsong Church. Gruppen är sammansatt av personer från Hillsong Ung & Fri, FÖRENADE, och andra medlemmar i kyrkan.

With Everything

With Everything är den nya singeln till Hillsong Worship taget från albumet 'This is Our God' .

Albumet består av 15 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Andra album av Hillsong Worship

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som There Is More / Awake / We Have A Savior / Hope / All Things Are Possible / let there be light. / By Your Side / You Are My World.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Hillsong Worship

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!