Makaveli : Översätt på Svenska och låttext - Hodgy

Översättningen av Makaveli - Hodgy på Svenska och original text avlåten
Makaveli : Italiensk Översättning och text - Hodgy Italiensk
Makaveli : Engelsk Översättning och text - Hodgy Engelsk
Makaveli : Spanska Översättning och text - Hodgy Spanska
Makaveli : Franska Översättning och text - Hodgy Franska
Makaveli : Tysk Översättning och text - Hodgy Tysk
Makaveli : Portugisiska Översättning och text - Hodgy Portugisiska
Makaveli : Ryska Översättning och text - Hodgy Ryska
Makaveli : Holländska Översättning och text - Hodgy Holländska
Makaveli : Svenska Översättning och text - Hodgy Svenska
Makaveli : Norska Översättning och text - Hodgy Norska
Makaveli : Danska Översättning och text - Hodgy Danska
Makaveli : Hindi Översättning och text - Hodgy Hindi
Makaveli : Putsa Översättning och text - Hodgy Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Makaveli - Hodgy på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Makaveli
by Hodgy

Jerome! Jerome! Put on that Bobby Womack!
Naw, girl, I wanna go way back. Aww yeah, check this out!


And tonight I'mma pay homage
To one of the big homies up in the heavens
Makaveli, haha, this one for you, nigga
Everybody that been in love with a shorty before
Grab your shorty that you've been in love with, even if you don't love her no more


I remember the days when I was falling for you
Your brother ain't pick up the phone, knew I was calling for you
I was a little badass, skipping off school
Taking class at the courthouse, and almost home schooled
I made my own rules, knew I was bad as fuck
In the morning I'm chasing ass after bowls of Captain Crunch
I'm a little nigga, but I'm a live wire
They say a hot head is known to set shit on fire
Girl, I remember the days I used to sneak inside your house
Crazy over the pussy, yo momma catch us, kick me out
Hating on the situation, but I know she love me
I love what's premature, what like a set of bubblies
Teach yo baby how to roll a swisher
So every time she smoke one she'll think of a nigga
Yo first initial thought about me in forever while
Girl I'm forever wild, but I could always make you smile
Like back in the day

Back in the day, like back in the day
Back in the day, like back in the day
Back in the day, do you remember those days?
Back in the day, back- back in the day
When I was lost for words I'd get 'em back in a day
When yo feelings ran away you got 'em back in a day
I'm actin' like I don't know you, 'cause you be actin so strange
Walkin' down memory lane

Thinkin' back in the, ba- back in the day


Girl, all we have is our memories
And you should always love a nigga, I'm not your enemy
When I got my first cell phone I used to text you late
When you needed another lung I helped you respirate
Learning life lessons together when problems escalate
I premeditate, then put you first, I'm the predicate
You caught me up with other bitches, just another victim
I'm a dog, nigga, stuck in this corrupted system
Smoking weed and cigarettes
Drinking Hennessy and going off pints of liquor
Girl, when I'm gone I'm coming back 'cause girl I missed ya
Through the long days and long nights, street lights and them cop lights
And getting locked up for the night
When a nigga sitting behind metal bars and writing letters
Getting all the stress off of my shoulders when I'm under pressure
Only person who can keep me from going insane in my brain
Taking a trip right down memory lane
Back in the day
Hook:
Back in the day, like back in the day
Back in the day, like back in the day
Back in the day, do you remember those days?
Back in the day, back- back in the day
When I was lost for words I'd get 'em back in a day
When yo feelings ran away you got 'em back in a day
I'm actin' like I don't know you, 'cause you be actin so strange
Walking down memory lane
Thinking back in the, ba- back in the day
Girl all we have is our memories, girl all we have is our memories
Said all we have is our memories, I just hope that you'll remember me
From back in the

Översättning på Svenska av låten
Makaveli by Hodgy

Jerome! Jerome! Sätt på den Bobby Womack!
Naw, flicka, jag vill gå långt tillbaka. Aww ja, kolla in det här!


Och ikväll är jag hyllning
Till en av de stora homorna uppe i himlen
Makaveli, haha, den här för dig, nigga
Alla som varit kär i en shorty innan
Ta tag i din shorty som du har varit kär i, även om du inte älskar henne mer


Jag minns de dagar då jag föll för dig
Din bror tog inte telefonen, visste att jag ropade på dig
Jag var lite dålig och hoppade över skolan
Att ta lektion på tingshuset och nästan skola hemma
Jag gjorde mina egna regler, visste att jag var dålig som fan
På morgonen jagar jag röv efter skålar med kapten Crunch
Jag jag är en liten nigga, men jag är en levande tråd
De säger att ett hett huvud är känt för att tända skit
Flicka, jag minns de dagar jag brukade smyga in i ditt hus
Galen över fittan, du mamma fångar oss, sparkar ut mig
Hatar på situationen, men jag vet att hon älskar mig
Jag älskar det som är för tidigt, vad som en uppsättning bubblies
Lär dig barnet hur att rulla en swisher
Så varje gång hon röker en kommer hon att tänka på en nigga
Yo första inledande tanke på mig för alltid medan
Flicka jag är alltid vild, men jag kunde alltid göra du ler
Som tillbaka på dagen

Tillbaka på dagen, som tillbaka på dagen
Tillbaka på dagen, som tillbaka på dagen
Tillbaka på dagen dag, kommer du ihåg dessa dagar?
Tillbaka på dagen, tillbaka på dagen
När jag var förlorad för ord skulle jag få dem tillbaka på en dag
När du känner sprang iväg, du fick dem tillbaka på en dag
Jag agerar som om jag inte känner dig, för du är så konstig
Walkin 'down memory lane

Thinkin' back i, tillbaka på dagen


Flicka, allt vi har är våra minnen
Och du ska alltid älska en nigga, jag är inte din fiende
När jag fick min första mobiltelefon smsade jag dig sent
När du behövde en annan lunga hjälpte jag dig att andas
Att lära mig livslärningar tillsammans när problemen eskalerar
Jag tänker och sätter dig först, Jag är predikatet
Du cau tänkte på mig med andra tikar, bara ett annat offer
Jag är en hund, nigga, fast i det här korrupta systemet
Röker ogräs och cigaretter
Dricker Hennessy och går av spritdrycker
Flicka, när jag är borta kommer jag tillbaka för att tjej jag saknade dig
Genom de långa dagarna och långa nätterna, gatubelysningen och dem polisbelysning
Och bli låst för natten
När en nigga sitter bakom metallstänger och skriver bokstäver
Att få bort all stress från mina axlar när jag är under press
Enda personen som kan hindra mig från att bli galen i min hjärna
Ta en resa ända ner på minnesfältet
Tillbaka på dagen
Krok:
Tillbaka på dagen, som tillbaka på dagen
Tillbaka på dagen, som tillbaka på dagen
Tillbaka på dagen, kommer du ihåg dessa dagar?
Tillbaka på dagen, tillbaka på dagen
När jag var vilse för ord skulle jag få dem tillbaka på en dag
När dina känslor sprang bort fick du dem tillbaka på en dag
Jag agerar som om jag inte känner dig, för att du är så konstig
Gå ing down memory lane
Att tänka tillbaka i, tillbaka på dagen
Girl allt vi har är våra minnen, tjej allt vi har är våra minnen
Sade allt vi har är våra minnen, Jag hoppas bara att du kommer ihåg mig
Från tillbaka i

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Makaveli ? Vi är glada!

KREDITER

Låten "Makaveli " skrevs av Hodgy. Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Hodgy

Makaveli : ’’Översättning och text - Hodgy
Gerard Damien Long (född 9 november 1990), bättre känd under sitt skivnamn Hodgy (tidigare Hodgy Beats), är en amerikansk rappare och skivproducent. Hodgy är en av de ursprungliga medlemmarna i Odd Future. Han var den första OF-medlemmen som släppte en solo-skiva med The Dena Tape.

Makaveli

Makaveli är den nya singeln till Hodgy taget från albumet 'They Watchin Lofi Series 1' .

Albumet består av 11 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av Hodgy

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som The Dena Tape.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Hodgy

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka