To Noise Making : Översätt på Svenska och låttext - Hozier

Översättningen av To Noise Making - Hozier på Svenska och original text avlåten

Texter av To Noise Making
by Hozier

Remember when you'd sing just for the fuck of it?
Any joy it would bring, honey, the look of it
Was as sweet as the sound
Your head tilt back, your funny mouth to the clouds
I couldn't hope to know that song or know its words
Wouldn't claim to feel the same we felt the first time it was heard
And I couldn't name that feeling carried in that voice
Was it that or just the act of makin' noise that brought you joy?

You don't have to sing it right
But who could call you wrong?
To put your emptiness to melody
Your awful heart to song
You don't have to sing it nice, but honey sing it strong
At best, you'll find a little remedy
At worst, the world will sing along

So honey, sing, sing
Sing, sing, sing, sing, sing
Sing, sing
Sing, sing, sing, sing, sing

Remember when you'd sing before we'd move to it?
And we'd scuff up our shoes, honey, the groove of it
Was whatever you choose
'I Wana Be Your Lover' or 'The Fisherman's Blues'

You didn't always sing it right
But who could call you wrong?
To put your emptiness to melody

Your awful heart to song
You don't have to sing it nice, but honey sing it strong
At best, you'll find a little remedy
At worst, the world will sing along

So honey, sing, sing
Sing, sing, sing, sing, sing
Sing, sing
Sing, sing, sing, sing, sing

Who could ask you
Be unbroken or be brave again?
Or, honey, hope even on this side of the grave again
And who could ask you to be sound or to feel saved again?
But stick around until you hear that music play again

So honey, sing, sing
Sing, sing, sing, sing, sing
Sing, sing
Sing, sing, sing, sing, sing
Sing, sing
Sing, sing, sing, sing, sing
Sing, sing
Sing, sing, sing, sing, sing

Remember when you'd sing just for the love of it?
And any joy it would bring

Översättning på Svenska av låten
To Noise Making by HozierKommer du ihåg när du skulle sjunga bara för fan av det?
Någon glädje av att det skulle ta, honung, ser det ut som
Var lika söt som ljud
Ditt huvud luta tillbaka, din roliga mun till molnen
Jag kunde inte hoppas att veta att låten eller veta sitt ord
Skulle inte påstå att man känner det samma vi kände första gången hördes det
Och jag kunde inte namnge den känslan som transporteras i att rösten
Var det det eller bara handlingen av makin' brus som förde dig glädje?

du har inte sjunga den rätt
Men vem kunde ringa dig fel?
För att sätta dina tomhet till melodin
Din hemska hjärta till låten
Du behöver inte sjunga det trevligt, men honung sjunger den starka
I bästa fall hittar du en liten åtgärd
I värsta fall, kommer världen att sjunga

So honung, sjung, sjung
Sjung, sjung, sjung, sjung, sjung
Sjung, sjung
Sjung, sjung, sjung, sjung, sjunga

Remember när du skulle sjunga innan vi skulle gå till det?
Och vi skulle pappersfackets upp våra skor, honung, spår av det
Var vad du än väljer
'Jag Wana Vara Din Älskare 'eller' Fisherman 's Blues'

du inte alltid sjunga den rätt
Men vem kunde ringa dig fel?
För att sätta dina tomhet till melodin

Din hemska hjärta till låten
Du behöver inte sjunga det trevligt, men honung sjunger den starka
I bästa fall hittar du en liten åtgärd
I värsta fall, kommer världen att sjunga

So honung, sjung, sjung
Sjung, sjung, sjung, sjung, sjung
Sjung, sjung
Sjung, sjung, sjung, sjung, sjunga

Who kan be dig
Vara obruten eller vara modig igen?
Eller, honung, hoppas även på denna sidan graven igen
Och som kan be dig vara god eller att känna sig trygga igen?
Men sticka runt tills du hör att spela musik igen

So honung, sjung, sjung
Sjung, sjung, sjung, sjung, sjung
Sjung, sjung
Sjung, sjung, sjung, sjung, sjung
Sjung, sjung
Sjung, sjung, sjung, sjung, sjung
Sjung, sjung
Sjung, sjung, sjung, sjung, sjunga

Remember när du skulle sjunga bara för att jag älskar det?
Och någon glädje av att det skulle ta

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Hozier

Wasteland, Baby!
Albumet Wasteland, Baby! innehåller låten To Noise Making av Hozier .
Är du intresserad av andra översättningar av låtarna på albumet Wasteland, Baby! ?

Till höger hittar du listan med låtar Innehållet i det här albumet som vi inte har översättningen Om du vill översätta en av dessa låtar klickar du på lämplig knapp. När vi når minst 3 rapporter för en sång kommer vi att aktivera för att sätta in dess översättning till webbplatsen.
LåtnamnRapporterVill du ha översättningen?
Almost 0/3
Nobody0/3
To Noise Making 0/3
As It Was0/3
Talk0/3
Be0/3
Dinner & Diatribes0/3
Would That I0/3
Sunlight0/3
Hittills har du förbättrats
152
översättningar av låtar
Tack!