Believer: Översätt på Svenska och låttext - Imagine Dragons

Översättningen av Believer - Imagine Dragons på Svenska och original text avlåten
Believer: Italiensk Översättning och text - Imagine Dragons Italiensk
Believer: Spanska Översättning och text - Imagine Dragons Spanska
Believer: Franska Översättning och text - Imagine Dragons Franska
Believer: Tysk Översättning och text - Imagine Dragons Tysk
Believer: Portugisiska Översättning och text - Imagine Dragons Portugisiska
Believer: Ryska Översättning och text - Imagine Dragons Ryska
Believer: Holländska Översättning och text - Imagine Dragons Holländska
Believer: Svenska Översättning och text - Imagine Dragons Svenska
Believer: Norska Översättning och text - Imagine Dragons Norska
Believer: Danska Översättning och text - Imagine Dragons Danska
Believer: Hindi Översättning och text - Imagine Dragons Hindi
Believer: Putsa Översättning och text - Imagine Dragons Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Believer - Imagine Dragons på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Believer
by Imagine Dragons

First things first
I'ma say all the words inside my head
I'm fired up and tired of the way that things have been, oh ooh
The way that things have been, oh ooh
Second thing
Second, don't you tell me what you think that I can be
I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh ooh
The master of my sea, oh ooh

I was broken from a young age
Taking my soul into the masses
Write down my poems for the few
That looked at me took to me, shook to me, feeling me
Singing from heart ache from the pain
Take up my message from the veins
Speaking my lesson from the brain
Seeing the beauty through the

You made me a, you made me a believer, believer
(Pain, pain)
You break me down, you build me up, believer, believer
(Pain)
I let the bullets fly, oh let them rain
My luck, my love, my God, they came from
(Pain)
You made me a, you made me a believer, believer

Third things third
Send a prayer to the ones up above
All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove, oh ooh
Your spirit up above, oh ooh

I was choking in the crowd
Living my brain up in the cloud
Falling like ashes to the ground

Hoping my feelings, they would drown
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
Inhibited, limited
Till it broke up and it rained down
It rained down, like

You made me a, you made me a believer, believer
(Pain, pain)
You break me down, you built me up, believer, believer
(Pain)
I let the bullets fly, oh let them rain
My luck, my love, my God, they came from
(Pain)
You made me a, you made me a believer, believer

Last things last
By the grace of the fire and the flames
You're the face of the future, the blood in my veins, oh ooh
The blood in my veins, oh ooh
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
Inhibited, limited
Till it broke up and it rained down
It rained down, like

You made me a, you made me a believer, believer
(Pain, pain)
You break me down, you built me up, believer, believer
(Pain)
I let the bullets fly, oh let them rain
My luck, my love, my God, they came from
(Pain)
You made me a, you made me a believer, believer

Översättning på Svenska av låten
Believer by Imagine Dragons

Första saker första
Jag är säger alla ord inne i mitt huvud
Jag är eldas upp och är trött på hur saker och ting har varit, ooh oh
Det sätt som det har varit, ooh oh
Andra saken
För det andra, inte du berätta för mig vad du tror att jag kan vara
Jag är på seglet, jag är herre över mitt hav, oh ooh
Befälhavaren på min havet, oh ooh

Jag var bruten från en ung ålder
Ta min själ till massorna
Skriva ner mina dikter för några
Som tittade på mig och tog till mig, skakade på mig, känner mig
Sjunger från hjärtat värker av smärta
Ta upp mitt budskap från venerna
Sett min läxa från hjärnan
Att se skönhet genom

Du har gjort mig, du har gjort mig till en troende, troende
(Smärta, smärta)
Du bryter ner mig, du bygger upp mig, troende, troende
(Märta)
Jag låter kulorna flyger, åh, låt dem regn
Min lycka, min kärlek, min Gud, de kom från
(Märta)
Du har gjort mig, du har gjort mig till en troende, troende

Tredje saker tredje
Skicka en bön till de ovan
Alla hatar att du har hört har vänt din ande till en duva, oh ooh
Din ande upp ovan, oh ooh

Jag var kvävning i publiken
Lever min hjärna upp i molnet
Faller som aska till marken

Hoppas mina känslor, att de skulle drunkna
Men de gjorde aldrig, någonsin levt, avsinande och flyter
Hämmas, begränsad
Tills det gick upp och det regnade ner
Det regnade ner, som

Du har gjort mig, du har gjort mig till en troende, troende
(Smärta, smärta)
Du bryter ner mig, du byggde upp mig, troende, troende
(Märta)
Jag låter kulorna flyger, åh, låt dem regn
Min lycka, min kärlek, min Gud, de kom från
(Märta)
Du har gjort mig, du har gjort mig till en troende, troende

Sista sakerna sista
Av nåd genom eld och lågor
Du är inför framtiden, blodet i mina ådror, oh ooh
Blodet i mina ådror, oh ooh
Men de gjorde aldrig, någonsin levt, avsinande och flyter
Hämmas, begränsad
Tills det gick upp och det regnade ner
Det regnade ner, som

Du har gjort mig, du har gjort mig till en troende, troende
(Smärta, smärta)
Du bryter ner mig, du byggde upp mig, troende, troende
(Märta)
Jag låter kulorna flyger, åh, låt dem regn
Min lycka, min kärlek, min Gud, de kom från
(Märta)
Du har gjort mig, du har gjort mig till en troende, troende

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Believer? Vi är glada!

KREDITER

Imagine Dragons

Believer: ’’Översättning och text - Imagine Dragons
Leds av frontman Dan Reynolds, Imagine Dragons är ett amerikanskt alt-rockband som har sitt ursprung i Las Vegas. Medan bandet började 2008, skröt gruppen med en helt annan lista än de flesta känner till. Innan bandet släppte sitt debutalbum, Night Visions 2012, släppte bandet åtta EP-skivor under fyra år, och ständigt skiftade deras ljud och roster från folk till de folkmassa-krossande hymnerna de har varit kända för sedan dess.

Believer

Imagine Dragons har publicerat en ny låt med titeln 'Believer' taget från albumet '' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Andra album av Imagine Dragons

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Origins (Deluxe) / Night Visions / Smoke + Mirrors / Evolve / Night Visions (Target Exclusive).

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Imagine Dragons

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka