Forgive Or Forget: Översätt på Svenska och låttext - Ina Wroldsen

Översättningen av Forgive Or Forget - Ina Wroldsen på Svenska och original text avlåten

Texter av Forgive Or Forget
by Ina Wroldsen

Ay, ay, ay, ay, ay, ah, ah
Da, da, da, da, da

You keep calling me
Follow me on the internet
Apologies, apologies
I don't want your attention
I don't want you to mention
What we used to be
Mention me in your interviews
It's novelty and honestly
I'm so mad about what you did

I can't forgive or forget ya

I can't forgive or forget ya

I can't forgive that I let ya
Under my, under my skin
I can't forgive or forget ya

I can't forgive or forget ya

I can't forgive that I let ya

Under my, under my skin

I spent 23 months getting out from under you
Analogies, analogies
Truth is you are a bad one
Truth is I fell and you won
I ain't coming 'round, 'round, 'round
I'm gone, I'm gone, I'm gone

Now I ain't coming 'round, 'round, 'round
I'm gone and all you were is past to me
I got mad and I got through it

I can't forgive or forget ya

I can't forgive or forget ya

I can't forgive that I let ya

Under my
Under my skin

I can't forgive or forget
Give or forget
Give or forget ya

I can't forgive or forget
Give or forget
Give or forget ya

I can't forgive that I let
Give that I let
Give that I let ya

I can't forgive or forget
Give or forget
Give or forget ya

When you think about calling me, then don't
When you think I might mark my words, I won't
When your luck runs out, I'll be nobody to ya
So do you understand?

I can't forgive or forget ya

I can't forgive or forget ya

I can't forgive that I let ya
Under my, under my skin
I can't forgive or forget ya

I can't forgive or forget ya

I can't forgive that I let ya

Under my, under my skin

Översättning på Svenska av låten
Forgive Or Forget by Ina WroldsenAy, Ay, ay, ay, ay, ah, ah
Da, da, da, da, da

du fortsätta att kalla mig
Följ mig på internet
Ursäkter, ursäkter
Jag vill inte ha din uppmärksamhet
Jag vill inte att du ska nämna
Vad vi brukade vara
Tala till mig i era intervjuer
Det är nyhet och ärligt
Jag är så arg över vad du gjorde

I inte kan förlåta eller glömma ya

I inte kan förlåta eller glömma ya

I inte kan förlåta, att jag låter ya
Under mitt under min hud
Jag kan inte förlåta eller glömma ya

I inte kan förlåta eller glömma ya

I inte kan förlåta, att jag låter ya

Under min, under min hud

I tillbringade 23 månader att komma ut från under dig
Liknelser, analogier
Sanningen är att du är en dålig
Sanningen är att jag föll och du kommer
Att jag inte kommer ' runt, runt, runt
Jag är borta, jag är borta, jag är borta

Now att jag inte kommer ' runt, runt, runt
Jag är borta och allt du var är förbi för mig
Jag blev arg och jag fick igenom det

I inte kan förlåta eller glömma ya

I inte kan förlåta eller glömma ya

I inte kan förlåta, att jag låter ya

Under min
Under min hud

I inte kan förlåta eller glömma
Ge bort eller glömmer
Ge bort eller glömmer ya

I inte kan förlåta eller glömma
Ge bort eller glömmer
Ge bort eller glömmer ya

I inte kan förlåta, att jag låter
Ge som jag låter
Ge att jag låter ya

I inte kan förlåta eller glömma
Ge bort eller glömmer
Ge bort eller glömmer ya

när du tycker om att ringa mig, då inte
När du tror att jag kanske märk mina ord, jag kommer inte
När lyckan går ut, jag kommer ingen att ya
Så gör du förstår?

I inte kan förlåta eller glömma ya

I inte kan förlåta eller glömma ya

I inte kan förlåta, att jag låter ya
Under mitt under min hud
Jag kan inte förlåta eller glömma ya

I inte kan förlåta eller glömma ya

I inte kan förlåta, att jag låter ya

Under min, under min hud

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Ina Wroldsen

Albumet innehåller låten Forgive Or Forget av Ina Wroldsen .
Är du intresserad av andra översättningar av låtarna på albumet ?

Till höger hittar du listan med låtar Innehållet i det här albumet som vi inte har översättningen Om du vill översätta en av dessa låtar klickar du på lämplig knapp. När vi når minst 3 rapporter för en sång kommer vi att aktivera för att sätta in dess översättning till webbplatsen.
LåtnamnRapporterVill du ha översättningen?
/3
Hittills har du förbättrats
157
översättningar av låtar
Tack!