Empire Of The Clouds: Översätt på Svenska och låttext - Iron Maiden

Översättningen av Empire Of The Clouds - Iron Maiden på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Empire Of The Clouds - Iron Maiden på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Empire Of The Clouds
by Iron MaidenTo ride the storm to an empire of the clouds
To ride the storm, they climbed aboard their silver ghost
To ride the storm to a kingdom that will come
To ride the storm and damn the rest oblivion

Royalty and dignitaries, brandy and cigars
Grey lady giant of the skies
You hold them in your arms
The millionth chance they laughed
To take down his majesty’s craft
To India they say magic carpet float away
An October fateful day

Mist is in the trees
Stone sweats with the dew
The morning sunrise, red before the blue
Hanging at the mast, waiting for command
His Majesty’s airship, the R101

She’s the biggest vessel built by man
A giant of the skies
For all you unbelievers, the Titanic fits inside
Drum roll tight her canvas skin, silvered in the sun
Never tested with the fury, with the beating yet to come
The fury yet to come

In the gathering gloom
The storm rising in the west
The coxswain stared
Into the plunging weather glass

We must go now
We must take our chance with fate
We must go now
For a politician, he can’t be late

The airship crew awake for thirty hours at full stretch
But the ship is in their backbone
Every sinew, every inch
She never flew at full speed, a trial never done
Her fragile outer cover her Achilles would become
An Achilles yet to come

Sailors of the sky, a hardened breed
Loyal to the king and an airship creed
The engines drum, the telegraph sounds
Release the cords that bind us to the ground


Said the coxswain
“Sir, she’s heavy, she’ll never make this flight“
Said the captain
“Damn the cargo, we’ll be on our way tonight“
Groundlings cheered in wonder
As she backed off from the mast
Baptizing them her water from the ballast fore and aft
Now she slips into our past

Fighting the wind as it rolls you
Feeling the diesels that push you along
Watching the channel below you
Lower and lower into the night
Lights are passing below you
Northern France asleep in their beds
Storm is raging around you
A million to one, that’s what he said

Reaper standing beside her
With his scythe cuts to the bone
Panic to make a decision
Experienced men asleep in their graves
Her cover is ripped and she’s drowning
Rain is flooding into the hull
Bleeding to death and she’s falling
Lifting gas is draining away

“We’re down lads“ came the cry
Bow plunging from the sky
Three thousand horses silent as the ship began to die
The flares to guide her path, ignited at the last
The empire of the clouds
Just ashes in our past, just ashes at the last

Here lie their dreams as I stand in the sun
On the ground where they built and the engines did run
To the moon and the stars
Now what have we done?
Oh, the dreamers may die, but the dreams live on
Dreams live on, dreams live on

Now a shadow on a hill, the angel of the east
The empire of the clouds may rest in peace
And in a country churchyard laid head to the mast
Eight and forty souls who came to die in France

Översättning på Svenska av låten
Empire Of The Clouds by Iron Maidenför att rida stormen till ett imperium av molnen
Att rida storm, de klev ombord på deras silver ghost
Att rida storm till ett rike som skall komma
Att rida ut stormen, och damn resten glömska

Royalty och dignitärer, konjak och cigarrer
Grå damen jätte i himlen
Du håller dem i din famn
Den miljonte chans att de skrattade
Att ta ner hans majestät craft
Till Indien säger de magiska mattan flyta bort
En oktober ödesdigra dagen

Mist är i träd
Sten svettas med dagg
De morgnar, röd innan den blå
Hängande på masten, väntar på kommando
Hans Majestät luftskepp, R101

She är det största fartyg som byggts av människan
En jätte i himlen
För alla er som inte trodde, Titanic passar inuti
Trumvirvel tajt hennes duk hud, försilvrad i solen
Har aldrig testat med vrede, och med slå ännu inte kommit
Raseri ännu inte kommit

In insamling elände
Stormen stiger i väster
De stirrade styrman
I störta väder glas

We måste gå nu
Vi måste ta vår chans med ödet
Vi måste gå nu
För en politiker, han kan inte vara sena

luftskepp crew vaken för trettio timmar på full stretch
Men fartyget är i sin ryggrad
Varje senor, varje tum
Hon har aldrig flög i full fart, en rättegång som aldrig gjort
Hennes bräckliga yttre täcka hennes Akilles skulle bli
En Achilles ännu inte kommit

Sailors av himlen, en härdad rasen
Är lojala mot kungen och ett luftskepp creed
Motorerna trumma, telegrafen ljud
Släppa de band som binder oss till marken


Said de styrman
'Sir, hon är tung, hon kommer aldrig att göra det flyg'
Sa kaptenen
'Jävla last, vi kommer att vara på vår väg i kväll'
Groundlings jublade i undrar
När hon backade från masten
Döp dem sitt vatten från ballast i för och akter
Nu är hon glider in i vårt förflutna

Fighting vinden som rullar du
Känslan dieseldrivna att pressa dig längs
Titta på den kanal du nedan
Lägre och lägre i natt
Ljus passerar under dig
Norra Frankrike sover i sina sängar
Stormen rasar runt omkring dig
En miljon till en, det är vad han sa,

Reaper stående bredvid henne
Med sin lie nedskärningar i benet
Panik för att fatta ett beslut
Erfarna män sover i sina gravar
Hennes cover är sönder och hon drunknar
Regn är översvämningar i skrovet
Blödande till döds och hon faller
Lyft gas är att dränera bort

'Vi är nere pojkar' kom gråta
Båge störta från himlen
Tre tusen hästar tyst när fartyget började att dö
Facklor för att styra hennes väg, antänds i den sista
Empire på moln
Bara aska i vårt förflutna, bara aska i sista

Here lögn sina drömmar när jag står i solen
På marken där de byggde och motorerna fick köra
Att månen och stjärnorna
Nu vad har vi gjort?
Åh, drömmare kan dö, men de drömmarna leva på
Drömmar lever på, drömmar bor på

Now en skugga på en kulle, the angel of the east
Empire av moln kan vila i frid
Och i ett land kyrkogården som chef för mast
Åtta och fyrtio själar som kom att dö i Frankrike

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Empire Of The Clouds Vi är glada!

Iron Maiden

Empire Of The Clouds: ’’Översättning och text - Iron Maiden

Empire Of The Clouds

Vi presenterar texten och översättningen av Empire Of The Clouds, en ny låt skapad av Iron Maiden taget från albumet ''

Andra album av Iron Maiden

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som Seventh Son of a Seventh Son / Powerslave / Fear of the Dark / A Matter of Life and Death / The Number of the Beast / Virtual XI / Piece of Mind / Somewhere in Time / The Book of Souls.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Iron Maiden

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!