1 Train: Översätt på Svenska och låttext - Jacob The King

Översättningen av 1 Train - Jacob The King på Svenska och original text avlåten
1 Train: Italiensk Översättning och text - Jacob The King Italiensk
1 Train: Engelsk Översättning och text - Jacob The King Engelsk
1 Train: Spanska Översättning och text - Jacob The King Spanska
1 Train: Franska Översättning och text - Jacob The King Franska
1 Train: Tysk Översättning och text - Jacob The King Tysk
1 Train: Portugisiska Översättning och text - Jacob The King Portugisiska
1 Train: Ryska Översättning och text - Jacob The King Ryska
1 Train: Holländska Översättning och text - Jacob The King Holländska
1 Train: Svenska Översättning och text - Jacob The King Svenska
1 Train: Norska Översättning och text - Jacob The King Norska
1 Train: Danska Översättning och text - Jacob The King Danska
1 Train: Hindi Översättning och text - Jacob The King Hindi
1 Train: Putsa Översättning och text - Jacob The King Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av 1 Train - Jacob The King på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av 1 Train
by Jacob The King

It's me again that kid from the south
With a lot of words free falling out my mouth
Tom petty flow, but my concerns are serious
My pants all black, my card all black, my flow leave you delirious
And if you queerious I couldn't care live how you live
And it doesn't hurt my chances of landing a fox at the crib
But when I come up to the north the crew is slightly changed
Doc goes by Big Cat, get the letters rearranged
But all my boys still got drive like a driving range
And Big Cat still gets the ladies so call him Doctor Strange
Love the money, but equally enticed by the fame
And the prospect of pretty girls just dropping my name
Like 'I love JTK he's the best in the game'
Vidi Vici Veni - I saw, I conquered, I came
Yeah they call me Robin Hood, because I steal from the rich
And I don't mind my new-found reputation
I pull up to some five stars with no name on the list
But I'm a native so I don't need no reservation
And I wrote these in New York
That's why I'm flowing over Rocky
I ain't sayin' I'm a Badass
But I got a reason to be cocky
And if Jay Z don't sign me to the roc-ky
I'll build this up myself and ain't nobody that can stop me
Hopped on the 1 at 116 and Broadway
Boutta tour this city just a living the broad way
I wasn't raised in Manhattan, I've never been to the Bronx
Just today seen Times Square and heard how the taxi honks
But give me six months and I'll be the king
Once I get my bearings and find my way to queens
Yeah I know I'm dropping names and boroughs
It's because my education was diverse and my effort is thorough
I'm getting hungry, I would like a churro
But I'm fly as hell and I sing like a bird though
What the hell J? Man, this fire came from nowhere
Ain't even heard it on the news or watching Steven Colbert

I get rave reviews and they stave me growing grey hairs
I hopped up out the box man you can stay there
This cough I swear got me choking up a lung
So I gasp for breath and pass the test with my golden tongue
I got that golden touch so call me King Midas
In my house she gave me bread and turned to gold for your highness
You get it, your highness?
It's because my flow be so overhead that you cannot even find it
And I acted like a remote, asked her to rewind it
I ain't forget how your face look but I love being reminded
Yeah they're hating on the kid, why you so dismissive?
I come before the diesel minus the 'ad' in addictive
Some fast and furious references you just got to witness
I'm running through these tracks like I'm worried bout my fitness
Really I'm just worried bout fittin' this talent and time
And squeezing the bottle until the cheese come out
Jakey you so respectful, you ain't gotta be so vulgar
It's cause I got the hot shot can't keep my gun in the holster
Another fire track my claim to fame getting bolstered
The kid is Tom Brady you're as finished as the Colts were
You ain't careful you'll burn your hands on the toaster
Because my rhymes so hot got you sweating, grab a coaster
Make no mistake I ain't taking a break
Running a marathon for heaven's sake
And for all your sake, latch to the kid while you can
Because soon the bandwagon gonna expand
And I'll drive that thing around like across the land
Yeah I'm the young DiCaprio, catch me if you can
Except I'm bringing home the statue, forget the academy
An Oscar worthy performance this just had to be
I call her MJ because she look bad to me
I tell her roll a bun and when she done she pass to me
It has to be another casualty
I'm about to teach you a lesson man forget some faculty

Översättning på Svenska av låten
1 Train by Jacob The King

Det är jag igen det barnet från söder
Med många ord som faller fritt i munnen
Tom småflöde, men min oro är allvarlig
Mina byxor helt svarta, mitt kort helt svarta, min flöde lämnar dig vansinnig
Och om du är nyfiken kan jag inte bry mig hur du lever
Och det skadar inte mina chanser att landa en räv vid spjälsängen
Men när jag kommer upp till norr är besättningen lite förändrad
Doc går av Big Cat, ordna bokstäverna
Men alla mina pojkar fick fortfarande köra som en driving range
Och Big Cat får fortfarande damerna så ring honom Doctor Strange
Älskar pengarna, men lockas lika av berömmelsen
Och utsikten att vackra tjejer bara tappar mitt namn
Som 'Jag älskar JTK, han är den bästa i spelet'
Vidi Vici Veni - Jag såg, jag erövrade, jag kom
Ja, de kallar mig Robin Hood, för jag stjäl från de rika
Och jag bryr mig inte om mitt nyvunna rykte
Jag drar upp till några fem stjärnor utan namn på listan
Men jag är en infödd så jag behöver ingen reservation
A och jag skrev dessa i New York
Det är därför jag flyter över Rocky
Jag säger inte att jag är en Badass
Men jag har en anledning att vara kaxig
Och om Jay Z inte undertecknar mig till roc-ky
kommer jag att bygga upp detta själv och är inte någon som kan stoppa mig
Hoppade på 1 vid 116 och Broadway
Boutta turnerar denna stad bara en levande på det breda sättet
Jag är inte uppvuxen på Manhattan, jag har aldrig varit i Bronx
Just idag sett Times Square och hört hur taxan tutar
Men ge mig sex månader så blir jag kung
När jag väl har fått kännedom och hittar vägen till drottningar
Ja jag vet att jag tappar namn och stadsdelar
Det beror på att min utbildning var varierande och min ansträngning är grundlig
Jag blir hungrig, jag vill ha en churro
Men jag flyger som fan och jag sjunger som en fågel dock
Vad fan J? Man, den här elden kom från ingenstans

Hörde inte ens i nyheterna eller såg på Steven Colbert
Jag får fantastiska recensioner och de får mig att växa grå hår
Jag hoppade upp lådan mannen du kan stanna där
Den här hostan jag svär fick mig att kväva upp en lunga
Så jag andas efter andan och klarar testet med min gyllene tunga
Jag fick den gyllene handen så kall mig King Midas
I mitt hus gav hon mig bröd och förvandlades till guld för din höjd
Får du det, din höghet?
Det beror på att mitt flöde är så overhead att du inte ens hittar det
Och Jag agerade som en fjärrkontroll, bad henne att spola tillbaka den
Jag glömmer inte hur ditt ansikte ser ut men jag älskar att bli påminnad
Ja, de hatar barnet, varför är du så avvisande?
Jag kommer före diesel minus 'annonsen' i beroendeframkallande
Några snabba och rasande referenser som du just fått bevittna
Jag springer igenom dessa spår som jag är orolig för min kondition
Jag är verkligen orolig för att passa den här talangen och tiden
Och klämma ihop flaskan om osten kommer ut
Jakey du är så respektfull, du måste inte vara så vulgär
Det är orsaken till att jag fick den heta bilden inte kan hålla min pistol i hölstret
Ytterligare en brandspår min hävdar att berömmelse blir förstärkt
Barnet är Tom Brady du är lika färdig som Colts var
Du är inte försiktig med att du bränner händerna på brödrosten
Eftersom mina rim så heta fick dig att svettas, ta en dalbana
Gör inget misstag jag tar inte en paus
Att köra ett maraton för himmelens skull
Och för alla skull, lås till barnet medan du kan
För snart kommer vagnen att utvidgas
Och jag ska köra den där som över landet
Ja, jag är den unga DiCaprio, fånga mig om du kan
Förutom att jag tar med hem statyn, glöm akademin
En Oscar-värdig föreställning detta måste bara vara
Jag kallar henne MJ för att hon ser dålig ut för mig
Jag säger till henne att rulla en bulle och när hon är klar passerar hon för mig
Det måste bli en annan olycka
Jag håller på att lära dig en lektion man glömmer någon lärare

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten 1 Train Vi är glada!

Jacob The King

1 Train: ’’Översättning och text - Jacob The King

1 Train

1 Train är den nya singeln till Jacob The King taget från albumet '' .

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Jacob The King

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!