Must I Evolve?: Översätt på Svenska och låttext - Jarv Is...

Översättningen av Must I Evolve? - Jarv Is... på Svenska och original text avlåten

Texter av Must I Evolve?
by Jarv Is...

Must I evolve?
Yes, yes, yes, yes
Must I change?
Yes, yes, yes, yes
Must I develop?
Yes, yes, yes, yes
Can I stay the same?
No, no, no, no

Must I grow up?
Yes, yes, yes, yes
Must I grow old?
Yes, yes, yes, yes
Must I join in?
Yes, yes, yes, yes
And do as I'm told?
Yes, yes, yes, yes

Must I mature?
Yes, yes, yes, yes
How come you're so sure?
Yes, yes
Must I evolve?
Yes, yes
Must I endure?
Yes, yes

One dark night there was a big bang
Maybe a small bang, actually, more of a pop
But, whatever it was, something went off
Yeah

That was the first time we started as pond slime
But now we are growing with none of us knowing
Where we are
Where we are

Must I evolve?
Yes, yes, yes, yes
Must I change?
Yes, yes, yes, yes
Must I develop?
Yes, yes, yes, yes
Can I stay the same?
No, no, no, no
No, no, no, no
No, no, no, no
No, no, no, no
No, no, no, no
No, no, no, no

We're proud of ourselves, we're two single cells
Now it gets exciting, because cells start diving
A new organism: now we can go swimming
In the primordial soup

Now is the time to come out of the water
Puffing and panting on to dry land
I held your hand on a rocky shoreline
I stood erect for the very first time
I'm so glad, yeah, I'm so glad

Looking for shelter we're looking for trouble
Now we're building a home
Out of the rubble we moved in together
You painted a wall, I discovered fire
Even giants started small

Must I evolve?
Yes, yes, yes, yes
Must I change?
Yes, yes, yes, yes
Must I develop?
Yes, yes, yes, yes
Can I stay the same?
No, no, no, no


Must I grow up?
Yes, yes, yes, yes
Must I grow old?
Yes, yes, yes, yes
Must I join in?
Yes, yes, yes, yes
And do as I'm told?
Yes, yes, yes, yes

Must I mature?
Yes, yes, yes, yes
How come you're so sure?
Yes, yes
Must I evolve?
Yes, yes
Must I endure?
Yes, yes

I'm so glad we made it, I'm so glad we made it
I'm so glad, I'm so glad, so glad
And now we're back in the stone
Back in the stone age
The mind in the cane, out of your mind at a rave

I walked through a tunnel backwards through time
Dragging my knuckles, listening to Frankie Knuckles
Someone has lost their drugs in the long grass
Cars pass by
And the occasional badger

I entered a dance-off, you laughed your head off
Afterwards steaming, like a horse in the morning
After a race, I looked in your face
Universes multiplied, still we were not satisfied
Still we were not satisfied, still we were not satisfied

In caverns underground stalactites are forming
Someone is wearing hot pants in the morning
And we are growing taller and taller
Taller and taller, taller and taller
Taller and taller, taller and taller
Taller and taller, taller and taller

Must I evolve?
Yes, yes, yes, yes
Must I change?
Yes, yes, yes, yes
Must I develop?
Yes, yes, yes, yes
Can I stay the same?
No, no, no, no

Must I grow up?
Yes, yes, yes, yes
Must I grow old?
Yes, yes, yes, yes
Must I join in?
Yes, yes, yes, yes
And do as I'm told?
Yes, yes, yes, yes

Must I mature?
Yes, yes, yes, yes
How come you're so sure?
Yes, yes
Must I evolve?
Yes, yes
Must I endure?
Yes, yes

Hey
Hey
Hey

Översättning på Svenska av låten
Must I Evolve? by Jarv Is...Måste jag utveckla?
Ja, ja, ja, ja
Måste jag ändra?
Ja, ja, ja, ja
Måste jag utveckla?
Ja, ja, ja, ja
Kan jag bo?
Nej, nej, nej, inga

Must jag växa upp?
Ja, ja, ja, ja
Måste jag bli gammal?
Ja, ja, ja, ja
Måste jag gå med i?
Ja, ja, ja, ja
Och gör som jag säger?
Ja, ja, ja, ja

Must jag gammal?
Ja, ja, ja, ja
Hur kommer det sig att du är så säker på det?
Ja, ja
Måste jag utveckla?
Ja, ja
Måste jag stå ut?
Ja, ja

en mörk natt var det en big bang
Kanske en liten smäll, faktiskt, mer av en pop
Men, vad det var, något som gick
Ja

That var första gången vi började som damm slem
Men nu är vi växer med ingen av oss veta
Där vi är
Där vi är

Must jag utvecklas?
Ja, ja, ja, ja
Måste jag ändra?
Ja, ja, ja, ja
Måste jag utveckla?
Ja, ja, ja, ja
Kan jag bo?
Nej, nej, nej, nej
Nej, nej, nej, nej
Nej, nej, nej, nej
Nej, nej, nej, nej
Nej, nej, nej, nej
Nej, nej, nej, inga

We är stolta över oss själva, vi är två enstaka celler
Nu blir det spännande, eftersom celler börjar dykning
En ny organism: nu kan vi gå och bada
I den ursoppa

Now är det dags att komma upp ur vattnet
Pustande och flämtande på torra land
Jag höll din hand på en klippig strandlinje
Jag stod upprätt för allra första gången
Jag är så glad, ja, jag är så glad att

Looking för skydd vi letar efter problem
Nu har vi håller på att bygga ett hem
Ur spillrorna vi flyttade ihop
Du målade en vägg, jag upptäckte brand
Även jättarna börjat i liten skala

Must jag utvecklas?
Ja, ja, ja, ja
Måste jag ändra?
Ja, ja, ja, ja
Måste jag utveckla?
Ja, ja, ja, ja
Kan jag bo?
Nej, nej, nej, inga


Must jag växa upp?
Ja, ja, ja, ja
Måste jag bli gammal?
Ja, ja, ja, ja
Måste jag gå med i?
Ja, ja, ja, ja
Och gör som jag säger?
Ja, ja, ja, ja

Must jag gammal?
Ja, ja, ja, ja
Hur kommer det sig att du är så säker på det?
Ja, ja
Måste jag utveckla?
Ja, ja
Måste jag stå ut?
Ja, ja

I är så glad att vi gjorde det, jag är så glad att vi gjorde det
Jag är så glad, jag är så glad, så glad
Och nu är vi tillbaka i sten
Tillbaka i stenåldern
Sinnet i sockerrör, ur sinne på ett rave

I gick igenom en tunnel bakåt genom tiden
Dra mina knogar, lyssnar på Frankie Knuckles
Någon har förlorat sina läkemedel i det långa gräset
Bilar passerar
Och en och annan grävling

I gått in i en dance-off, du skrattade ditt huvud
Efteråt ångande, som en häst i morgon
Efter ett lopp, jag tittade i ditt ansikte
Universum multipliceras, men vi var inte nöjda
Vi var inte nöjda, men vi var inte nöjda

In bergrum under jord stalaktiter som bildar
Någon som är klädd i hotpants i morgon
Och vi växer längre och längre
Längre och längre, längre och längre
Längre och längre, längre och längre
Högre och högre, högre och högre

Must jag utvecklas?
Ja, ja, ja, ja
Måste jag ändra?
Ja, ja, ja, ja
Måste jag utveckla?
Ja, ja, ja, ja
Kan jag bo?
Nej, nej, nej, inga

Must jag växa upp?
Ja, ja, ja, ja
Måste jag bli gammal?
Ja, ja, ja, ja
Måste jag gå med i?
Ja, ja, ja, ja
Och gör som jag säger?
Ja, ja, ja, ja

Must jag gammal?
Ja, ja, ja, ja
Hur kommer det sig att du är så säker på det?
Ja, ja
Måste jag utveckla?
Ja, ja
Måste jag stå ut?
Ja, ja

Hey
Hej
Hej

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Jarv Is...

Albumet innehåller låten Must I Evolve? av Jarv Is... .
Är du intresserad av andra översättningar av låtarna på albumet ?

Till höger hittar du listan med låtar Innehållet i det här albumet som vi inte har översättningen Om du vill översätta en av dessa låtar klickar du på lämplig knapp. När vi når minst 3 rapporter för en sång kommer vi att aktivera för att sätta in dess översättning till webbplatsen.
LåtnamnRapporterVill du ha översättningen?
/3
Hittills har du förbättrats
156
översättningar av låtar
Tack!