Carry My Soul: Översätt på Svenska och låttext - The Kelly Family

Översättningen av Carry My Soul - The Kelly Family på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Carry My Soul - The Kelly Family på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Carry My Soul
by The Kelly Family

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah he, ho my name is Jimmy beep beereep beeb beeb
Whatever you want to call me
You know like the birds fly in the air
That's how I want to be
Free, free, free

I've been trying all my life to break free
It's like a big bad fight that never ends
You know what I'm saying
First I was a soldier
Then I was a rebel
Then a runaway, and I've been running ever since
But it's like everything is in my way
Everything, even my head, my body

A drop in the sea caused a flood
Quenching man's drought
You did it to me, to my thirsty heart
With your tender touch

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah like a drop in the sea, that's how I feel sometimes
Like I'm stuck in the traffic or something
But I wasn't gonna let that be
I made a plan
I worked hard, I had a TV, I had a car, I had a house
I was a man with a job, you know

You know I had all those things
But then I broke down one day
And I lost it all
I came rolling down that mountain

A pencil in the hands of almighty love

Where the ink won't dry
Is writing the names of poor men dying
In his angel's arms

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah I lost it all, and like magic I was free
When no one spoke to me
When no one cared for me
That's the day I started singing this song
And this is how it goes:

Carry my soul, Carry my soul, Carry my soul, Carry my soul
Carry my soul, Carry my soul, Carry my soul, Carry my soul
Carry my soul

Nena Nena Nena Tereze ...

Yeah! That's the song of the free
I don't want to fight no more
I feel we where made for something big

Just let the wind blow

Nena Nena Nena Tereze ...

You did it to me
My thirsty hearth

Yeah, just let the wind blow

Nena Nena Nena Tereze ...

Blessed are the poor
Oh Almighty Love

Översättning på Svenska av låten
Carry My Soul by The Kelly Family

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah han, ho mitt namn är Jimmy pip beereep beeb beeb
Vad du vill kalla mig
Du vet som fåglarna flyger i luften
Det är så jag vill vara
Gratis, gratis, gratis

I har försökt hela mitt liv att bryta sig fri
Det är som en big bad kamp som aldrig tar slut
Du vet vad jag säger
Först var jag en soldat
Då var jag en rebell
Sedan en skenande, och jag har varit igång ända sedan
Men det är som med allt i min väg
Allt, till och med mitt huvud, min kropp

A droppe i havet orsakade en översvämning
Dämpar man torka
Du gjorde det för mig, att min törstiga hjärta
Med ert anbud tryck på

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah som en droppe i havet, det är hur jag känner mig ibland
Som jag fastnat i trafiken eller något
Men jag var inte ska låta det vara
Jag gjorde upp en plan
Jag arbetade hårt, jag hade en TV, jag hade en bil, jag hade ett hus
Jag var en man med ett jobb, vet du

du vet att jag hade alla dessa saker
Men så bröt jag ner en dag
Och jag har förlorat allt
Jag kom rullande nerför berget

A penna i händerna på allsmäktig kärlek

Där bläcket kommer inte att torka
Skriver namnen på de fattiga män dör
I sin ängel armar

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah jag har förlorat allt, och som genom ett trollslag var jag fri
När ingen talade till mig
När ingen brydde sig om mig
Det är den dag jag började sjunga den här låten
Och detta är hur det går:

Carry min själ, Bär min själ, Bär min själ, Bär min själ
Bär min själ, Bär min själ, Bär min själ, Bär min själ
Bär min själ

Nena Nena Nena Tereze ...

Yeah! Det är sången om den fria
Jag vill inte slåss inte mer
Jag känner att vi var gjorda för något jätte

Just låt vinden blåsa

Nena Nena Nena Tereze ...

du gjorde det till mig
Min törstiga härd

Yeah, bara låta vinden blåsa

Nena Nena Nena Tereze ...

Blessed som är fattiga
Åh Allsmäktig Kärlek

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Carry My Soul Vi är glada!

The Kelly Family

Carry My Soul: ’’Översättning och text - The Kelly Family

Carry My Soul

Vi presenterar texten och översättningen av Carry My Soul, en ny låt skapad av The Kelly Family taget från albumet 'Homerun' publicerad Söndag 17 November 2019

Albumet består av 15 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:
  • Burning Fire
  • Carry My Soul

Andra album av The Kelly Family

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Almost Heaven.

Alla konserter av The Kelly Family

Om du inte vill tappa The Kelly Family live kan du följa en av hans kommande konserter:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till The Kelly Family

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!