Renegade: Översätt på Svenska och låttext - Jay-Z

Översättningen av Renegade - Jay-Z på Svenska och original text avlåten
Renegade: Italiensk Översättning och text - Jay-z Italiensk
Renegade: Spanska Översättning och text - Jay-z Spanska
Renegade: Franska Översättning och text - Jay-z Franska
Renegade: Tysk Översättning och text - Jay-z Tysk
Renegade: Portugisiska Översättning och text - Jay-z Portugisiska
Renegade: Ryska Översättning och text - Jay-z Ryska
Renegade: Holländska Översättning och text - Jay-z Holländska
Renegade: Svenska Översättning och text - Jay-z Svenska
Renegade: Norska Översättning och text - Jay-z Norska
Renegade: Danska Översättning och text - Jay-z Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Renegade - Jay-z på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Renegade
by Jay-Z

Motherfuckers say that I'm foolish, I only talk about jewels
Do you fools listen to music or do you just skim through it?
See, I'm influenced by the ghetto you ruined
The same dude you gave nothin', I made somethin' doin'
What I do, through and through and
I give you the news with a twist, it's just his ghetto point of view
The renegade, you been afraid I penetrate pop culture
Bring 'em a lot closer to the block where they pop toasters
And they live with they moms, got dropped roadsters
From botched robberies, niggas crouched over
Mami's knocked up ‘cause she wasn't watched over
Knocked down by some clown when child support knocked
'No, he's not around.' Now, how that sound to ya? Jot it down
I bring you through the ghetto without ridin' round
Hidin' down, duckin' strays from frustrated youths stuck in they ways
Just read a magazine that fucked up my day
How you rate music that thugs with nothin' relate to it?
I help them see they way through it—not you
Can't step in my pants, can't walk in my shoes
Bet everything you worth, you'll lose your tie and your shirt

Since I'm in a position to talk to these kids and they listen
I ain't no politician, but I'll kick it with 'em a minute
‘Cause, see, they call me a menace and if the shoe fits, I'll wear it
But if it don't, then y'all will swallow the truth, grin and bear it
Now who's the king of these rude, ludicrous, lucrative lyrics?
Who could inherit the title, put the youth in hysterics
Usin' his music to steer it, sharin' his views and his merits?
But there's a huge interference, they're sayin' you shouldn't hear it
Maybe it's hatred I spew, maybe it's food for the spirit
Maybe it's beautiful music I made for you to just cherish
But I'm debated, disputed, hated and viewed in America
As a motherfuckin' drug addict, like you didn't experiment?
Nah, nah!—That's when you start to stare at who's in the mirror
And see yourself as a kid again, and you get embarrassed
And I got nothin' to do but make you look stupid as parents
You fuckin' do-gooders, too bad you couldn't do good at marriage
And do you have any clue what I had to do to get here?
I don't think you do, so stay tuned and keep your ears glued to the stereo
‘Cause here we go, he's Jigga-Jur-Jigga-Jih-Jigga
And I'm the sinister Mr. Kiss-My-Ass is just a—

renegade! Never been afraid to say
What's on my mind at any given time of day
‘Cause I'm a renegade!
Never been afraid to talk about anything

Renegade!

renegade!

Anything? Anything!

I had to hustle, my back to the wall, ashy knuckles
Pockets filled with a lotta lint, not a cent

Gotta vent, lotta innocent lives lost on the project bench
What you hollerin'? Gotta pay rent, bring dollars in
By the bodega, iron under my coat
Feelin' braver, durag wrappin' my waves up, pockets full of hope
Do not step to me, I'm awkward, I box lefty
An orphan my pops left me and often my momma wasn't home
Could not stress to me, I wasn't grown
'Specially on nights I brought somethin' home to quiet the stomach rumblings
My demeanor, thirty years my senior
My childhood didn't mean much, only raisin' green up
Raisin' my fingers to critics, raisin' my head to the sky
Big, I did it, multi before I die
No lie, just know I chose my own fate
I drove by the fork in the road and went straight

See, I'm a poet to some, a regular modern-day Shakespeare
Jesus Christ, the king of these Latter-day Saints here
To shatter the picture in which of that as they paint me as
A monger of hate, satanist, scatter-brained atheist
But that ain't the case, see, it's a matter of taste
We as a people decide if Shady's as bad as they say he is
Or is he the latter, a gateway to escape?
Media scapegoat who they can be mad at today
See, it's as easy as cake, simple as whistlin' 'Dixie'
While I'm wavin' the pistol at sixty Christians against me
Go to war with the Mormons, take a bath with the Catholics
In holy water, no wonder they tried to hold me under longer
I'm a motherfuckin' spiteful, delightful eyeful
The new Ice Cube, motherfuckers hate to like you
What did I do? I'm just a kid from the gutter
Makin' his butter off these bloodsuckers, ‘cause I'm a muh'fuckin'—

renegade! Never been afraid to say
What's on my mind at any given time of day
‘Cause I'm a renegade!
Never been afraid to talk about anything

Renegade!

renegade!

Anything? Anything!

Renegade! Never been afraid to say
What's on my mind at any given time of day
‘Cause I'm a renegade!
Never been afraid to talk about anything

Renegade!

renegade!

Anything? Anything!

Översättning på Svenska av låten
Renegade by Jay-Z

Jävlar säger att jag är dum, jag bara tala om juveler
Vill du dårar lyssna på musik eller vill du bara skumma igenom det?
Se, jag påverkas av den ghetto du förstört
Samma snubbe du gav ingenting, jag gjorde somethin' doin'
Vad jag gör, genom och och
Jag ger dig nyheter med en twist, det är bara hans ghetto synvinkel
Renegade, har du varit rädd att jag tränga in i pop kultur
Bring 'em mycket närmare till de kvarter där de dyker brödrostar
Och de lever med de mammor, fick minskade roadsters
Från misslyckat rån, niggas hukade över
Mami är knocked up ' eftersom hon inte tittade över
Nerslagen av någon clown när barnet stöd knackade
'Nej, han är inte runt.' Nu, hur som ljud till ya? Jot ner det
Jag tar dig igenom ghetto utan ridin' round
Hidin' ner, duckin' avviker från frustrerade ungdomar som fastnat i de sätt
Bara läsa en tidning som knullade upp min dag
Hur du priser musik som ligister med nothin' relatera till det?
Jag hjälper dem att se de igenom det—inte du
Kan inte kliva i mina byxor, kan inte gå i mina skor
Satsa allt du värd, du kommer att förlora din slips och din skjorta

Since jag är i en position att tala med dessa barn och att de lyssnar
Jag är inte någon politiker, men jag ska sparka det med dem en minut
'Orsak, se, de kallar mig en hotet om skon passar, jag ska bära det
Men om det inte gör det, då y ' all kommer att svälja sanningen, grin and bear it
Nu som är kung av dessa oförskämd, skrattretande, lukrativa texter?
Som kan ärva titeln, sätta ungdomar i hysteri
Med hjälp av' hans musik för att styra det, för sharin' hans åsikter och hans meriter?
Men det är en enorm störningar, de är sayin' du ska inte höra det
Kanske är det hat jag spyr, kanske är det mat för anden
Kanske är det vacker musik som jag gjorde för dig att bara vårda
Men jag är omdiskuterad, omdiskuterade, hatade och visas i Amerika
Som en motherfuckin' narkoman, som att du inte experimentera?
Nä, nä!—Det är när du börjar stirra på vem som är i spegeln
Och se dig själv som ett barn igen, och du blir generad
Och jag fick ingenting att göra, men gör att du ser dum som föräldrar
Du fuckin' blåögda idealister, synd att du inte kunde göra bra på äktenskapet
Och har du någon aning om vad jag skulle göra för att komma hit?
Jag tror inte att du gör, så håll ögonen öppna och hålla dina öron limmade till stereo
'För här går vi, han är Jigga-Jur-Jigga-Jih-Jigga
Och jag är olycksbådande Mr Kiss-My-Ass är bara en—

—renegade! Aldrig varit rädd för att säga
Vad som är på mitt sinne vid varje given tidpunkt på dagen
'Eftersom jag är en renegade!
Aldrig varit rädd för att prata om allt

Renegade!

renegade!

Anything? Vad som helst!

I hade till liv, med ryggen mot väggen, askgrå fingrarna
Fickor fyllda med lotta ludd, inte en cent

Måste ventilera, lotta oskyldiga liv som gått förlorade på projektet bänk
Vad du hollerin'? Måste betala hyra, få dollar i
Av bodega, järn under min kappa
Feelin' modigare, durag wrappin ' min vågor upp, fickor fulla av hopp
Gå inte till mig, jag är klumpig, jag box lefty
Ett anonymt min dyker lämnade mig och ofta min mamma var inte hemma
Kunde inte stress för mig, jag var inte ökat
'Speciellt på nätter jag tog nåt hem för att lugna magen mullrar
Min hållning, trettio år min senior
Min barndom betydde inte mycket, bara raisin' green upp
Raisin' mina fingrar att kritiker, russin mitt huvud mot himlen
Stor, jag gjorde det, multi innan jag dör
Ingen lögn, vet bara att jag valde mitt eget öde
Jag körde med gaffeln i vägen och gick rakt

See, jag är en poet för vissa, en vanlig modern Shakespeare
Jesus Kristus, konungen i dessa Sista dagars Heliga här
Att krossa den bild där det som de måla mig som
Ett hetsigt hat, satanist, scatter-brained ateist
Men det är inte fallet, se, det är en fråga om smak
Vi som människor bestämmer om Skumma är så illa som de säger att han är
Eller är han det senare, en gateway för att fly?
Media syndabock som de kan vara arg på idag
Se, det är så enkelt som en kaka, enkel som whistlin' 'Dixie'
Medan jag wavin' pistol på sextio Kristna mot mig
Gå till krig med Mormonerna, ta ett bad med Katoliker
I heligt vatten, inte undra på att de försökte hålla mig under längre
Jag är en motherfuckin' elak, härlig inblick
Den nya Ice Cube, jävlar hatar att gilla dig
Vad har jag gjort? Jag är bara ett barn från rännstenen
Makin' hans smör av dessa blodsugare, 'eftersom jag är en muh'fuckin'—

—renegade! Aldrig varit rädd för att säga
Vad som är på mitt sinne vid varje given tidpunkt på dagen
'Eftersom jag är en renegade!
Aldrig varit rädd för att prata om allt

Renegade!

renegade!

Anything? Vad som helst!

Renegade! Aldrig varit rädd för att säga
Vad som är på mitt sinne vid varje given tidpunkt på dagen
'Eftersom jag är en renegade!
Aldrig varit rädd för att prata om allt

Renegade!

renegade!

Anything? Vad som helst!

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Renegade Vi är glada!

Jay-Z

Renegade: ’’Översättning och text - Jay-Z
Efter att ha sålt över 100 miljoner skivor världen över, och håller solo-artist rekord på 14 Billboard 200 #1 album, Shawn 'JAY-Z' Carter är kanske den mest begåvade, genomförda och respekterade rappare genom tiderna. Han har släppt 13 studioalbum och fem samverkande album under sin 30-åriga karriär.

Renegade

Renegade är den nya singeln till Jay-z taget från albumet 'The Blueprint' publicerad Söndag 21 Juni 2020.

13 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av Jay-z

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Jay-Z

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!