Grace: Översätt på Svenska och låttext - John Mark Pantana

Översättningen av Grace - John Mark Pantana på Svenska och original text avlåten
Grace: Italiensk Översättning och text - John Mark Pantana Italiensk
Grace: Spanska Översättning och text - John Mark Pantana Spanska
Grace: Franska Översättning och text - John Mark Pantana Franska
Grace: Tysk Översättning och text - John Mark Pantana Tysk
Grace: Portugisiska Översättning och text - John Mark Pantana Portugisiska
Grace: Ryska Översättning och text - John Mark Pantana Ryska
Grace: Holländska Översättning och text - John Mark Pantana Holländska
Grace: Svenska Översättning och text - John Mark Pantana Svenska
Grace: Norska Översättning och text - John Mark Pantana Norska
Grace: Danska Översättning och text - John Mark Pantana Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Grace - John Mark Pantana på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Grace
by John Mark Pantana

Well, I was looking at my sin
But I was never gettin' free from it
Well, You've settled it
I'm always loved, forever right with You
Oh, what a grand design

You are love inside my heart
And I can't imagine one day without Ya
You are the love of my life
Oh, what a beautiful grace I'm in

Well, I was looking for this love
I was waiting for this day to come
You're better than I ever thought You'd ever be
How love
Oh, changed my frame of mind

You are love inside my heart
And I can't imagine one day without Ya
And You are the love of my life
Oh, what a beautiful grace I'm in

All the preachers are yellin' holiness
And all the bleachers can't get ahold of it
'Cause sin consciousness creates counterfeits
You want freedom, eyes on Jesus then
As you behold Him, you become like Him
But nobody's bold 'cause the righteousness
Preached, well it's works-based obedience
Self-effort, self-confident deviance

Outward behavior, that ways immediate
But inward change comes with grace ingredients
The Gospel is grace
And people are sayin' that it's dangerous
But haven't tasted all that He's paid for us
My goodness, how wonderfully it changes us
When we understand where He's placed us in Christ
We aren't separationists
Our righteousness, we receive a gift
It's not leased on some type of work permit
Confessing like our standing is based on it
Well our past, our present, and our future of sin
As far as east from west has been
Once and for all, forever put away
That we might come boldly
Everyday, every moment wholly convinced
That God, our Father
Did all the work on the alter
That we might know Him
Completely, individually, in love and intimacy
The Gospel is simply grace

You are love inside my heart
And I can't imagine one day without Ya
And You are the love of my life
Oh, what a beautiful grace I'm in
What a beautiful grace I'm in
Yeah, what a beautiful grace I'm in

Översättning på Svenska av låten
Grace by John Mark Pantana

Jo, jag var ute på min synd
Men jag var aldrig gettin' fri från det
Tja, Du har fast det
Jag är alltid älskad, alltid bra med Dig
Åh, vad en grand design

du är kärlek i mitt hjärta
Och jag kan inte tänka mig en dag utan Ya
Du är kärleken i mitt liv
Åh, vilken underbar nåd jag är i

Well, jag letade efter denna kärlek
Jag väntade på att denna dagen skulle komma
Du är bättre än jag någonsin trott att Du skulle någonsin vara
Hur kärlek
Åh, ändrat min sinnesstämning

du är kärlek i mitt hjärta
Och jag kan inte tänka mig en dag utan Ya
Och Du är kärleken i mitt liv
Åh, vilken underbar nåd jag är i

All predikanter är yellin' helighet
Och alla läktare inte kan få tag på det
'Orsak synd medvetande skapar förfalskningar
Du vill ha frihet, ögon på Jesus
Som du skåda Honom, att du inte blir som Honom
Men ingen är djärv 'orsak rättfärdighet
Predikat, det är väl arbetar-baserade lydnad
Egen kraft, självförtroende avvikelse

Yttre beteende, sätt att omedelbart
Men inåt förändring kommer med nåd ingredienser
Evangeliet är nåd
Och folk säger att det är farligt
Men har inte smakat alla att Han är betald för oss
Herregud, hur underbart det förändrar oss
När vi förstår där Han placerade oss i Kristus
Vi är inte separationists
Vår rättfärdighet, att vi får en gåva
Det är inte uthyrda på någon typ av arbetstillstånd
Bekänner som vår ställning är baserad på det
Vårt förflutna, vår nutid och vår framtid av synd
Så långt som öster är från väst har varit
En gång för alla, för alltid lägga undan
Att vi kan komma frimodigt
Varje dag, varje stund är helt övertygad om
Att Gud, vår Far
Gjorde allt arbete på alter
Att vi kan lära känna Honom
Helt individuellt, i kärlek och intimitet
Evangeliet är helt enkelt nåd

du är kärlek i mitt hjärta
Och jag kan inte tänka mig en dag utan Ya
Och Du är kärleken i mitt liv
Åh, vilken underbar nåd jag är i
Vilken vacker nåd jag är i
Ja, vilken underbar nåd jag är i

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Grace Vi är glada!

John Mark Pantana

Grace: ’’Översättning och text - John Mark Pantana

Grace

John Mark Pantana har publicerat en ny låt med titeln 'Grace' taget från albumet 'Mighty Grace' publicerad Måndag 22 Juni 2020 och vi visar dig gärna texten och översättningen.

13 låtar som utgör albumet är följande:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:
  • Grace

Andra album av John Mark Pantana

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Love Secrets.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till John Mark Pantana

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!