Is It Love: Översätt på Svenska och låttext - Jon & Vangelis

Översättningen av Is It Love - Jon & Vangelis på Svenska och original text avlåten
Is It Love: Italiensk Översättning och text - Jon & Vangelis Italiensk
Is It Love: Spanska Översättning och text - Jon & Vangelis Spanska
Is It Love: Franska Översättning och text - Jon & Vangelis Franska
Is It Love: Tysk Översättning och text - Jon & Vangelis Tysk
Is It Love: Portugisiska Översättning och text - Jon & Vangelis Portugisiska
Is It Love: Ryska Översättning och text - Jon & Vangelis Ryska
Is It Love: Holländska Översättning och text - Jon & Vangelis Holländska
Is It Love: Svenska Översättning och text - Jon & Vangelis Svenska
Is It Love: Norska Översättning och text - Jon & Vangelis Norska
Is It Love: Danska Översättning och text - Jon & Vangelis Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Is It Love - Jon & Vangelis på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Is It Love
by Jon & Vangelis

Is it love, is it love
Is it love that I think I'm after?
Is the moment so expressive in my heart
To believe I could be with you?
Treasure this, treasure this
Is it everything you hoped it would be?
In your soul, in a job, at the firelight
Could be life in a heart of stone
Is it love, is it love
Is this love that I think I'm feeling?
Hold me in your arms, lie by my side
Let me be inside of you
Let me go, let me fly, let me love you
Let me go, let me fly, let me love you
Somehow I must believe, you need me too
You dream me too summer love
Cause I will be unchained
When true love surrounds me
I will be unchained
When true love I see in your eyes
Yes, I will be unchained

When true love I see in your eyes
Tell me I'm a fool, I would know how to believe it.
All the words you say enfold me, touch me, but
Somehow there's more to being this love
It's a game of give and take
Call it love,
Call it love,
Is it love that I think I'm after?
It's the world that inspires my every move
A world so much to do with you
Tell me now, I'm alive
So alive that I need to show it
Gather round me, come to me, the firelight
Come to me, wait by my side
I will be unchained
When true love surrounds me
I will be unchained
When true love I see in your eyes

Översättning på Svenska av låten
Is It Love by Jon & Vangelis

Är det kärlek, det är kärlek
Är det kärlek att jag tror att jag efter?
Är just nu så uttrycksfull i mitt hjärta
Att tro att jag kan vara med dig?
Treasure detta, skatt denna
Är det allt du hade hoppats på att det skulle vara?
I din själ, i ett jobb, vid eldskenet
Kan finnas liv i ett hjärta av sten
Är det kärlek, det är kärlek
Är denna kärlek som jag tror jag känner mig?
Håll mig i dina armar, ligga vid min sida
Låt mig vara inne i dig
Låt mig gå, låt mig flyga, låt mig älska dig
Låt mig gå, låt mig flyga, låt mig älska dig
På något sätt måste jag tro, att du behöver mig
Du drömmer mig för sommaren kärlek
För jag kommer vara unchained
När sann kärlek som omger mig
Jag kommer att vara unchained
När sann kärlek jag ser i dina ögon
Ja, jag kommer att vara unchained

När sann kärlek jag ser i dina ögon
Tala om för mig att jag är en idiot, jag vill veta hur du tror det.
Alla ord som du säger omsluta mig, röra mig, men
På något sätt det finns mer att vara här älskar
Det är ett spel om att ge och ta
Kalla det kärlek,
Kalla det kärlek,
Är det kärlek att jag tror att jag efter?
Det är världen som inspirerar min varje steg
En värld som är så mycket med dig att göra
Säg mig nu, att jag lever
Så levande att jag behöver visa det
Samla runt mig, kom till mig, eldskenet
Kom till mig, vänta vid min sida
Jag kommer att vara unchained
När sann kärlek som omger mig
Jag kommer att vara unchained
När sann kärlek jag ser i dina ögon

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Is It Love Vi är glada!

Jon & Vangelis

Is It Love: ’’Översättning och text - Jon & Vangelis

Is It Love

Jon & Vangelis har publicerat en ny låt med titeln 'Is It Love' taget från albumet '' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Andra album av Jon & Vangelis

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som Page of Life.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Jon & Vangelis

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!