Lost In The Slowness: Översätt på Svenska och låttext - Jon

Översättningen av Lost In The Slowness - Jon på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Lost In The Slowness - Jon på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Lost In The Slowness
by Jon

Afraid of moving on 'cause the feeling still stick
Like glue on my fingertips that I can't rip off
Without losing my prints
See I need my identity but I'm taking some hints
And I'm taking some hits
Starting to lower my defense too quick
Or hop the fence abandon ship
Slipped on the edge now my knees all skinned
Dipped in the death now my beat begins, and again
See I made the same mistake ' round this time last year
When I jumped ship only hit the pier
Missed the water, missed the water now I really miss water
There's no honor in swimming but I still can't bother
And mother still dealing with having lost a father
And splashing my feet only makes the offer hotter
I swear I redefined stalker when I walked down the docks
Checking in my things like I used to check stocks
But on the edge of time I could only write rhymes
Not warnings so in the morning I still feel fine
Not knowing if the flow is a work of divine design
And I slide into home what I thought was my home
But it doesn't feel any better than the rest of the globe
The best of all boats than the rest must at least float
Must take me through the tropes, must have some hopes
But life doesn't work that way, it's just too sloped
I hope someday I find a friend to elope with
We focus on the noises that come from the poems
And the closest thing to fear we'd fear would be missing the bonuses
The little doses of life that are hard to notice
The little signs from God like the smoking bush to Moses

We live our lives just lost in the slowness
'Cause we both stayed golden when our friend got stolen
Snatched up we're broken, oceans we're rolling
Waves staying wavy 'til the spots are open
We had the same times, now the Times speaking the slogan
That you gotta snatch what's frozen for the taking
And what's spoken is a mistake, is too late, it's taken
You gotta face the music when the music's playing
Calling you for a dance the chance got you awakened
Why we waiting wasting waning waxing moons the ground still rotating
I'm saying when we stripped down naked to our barest bones
All we are is whatever we are, it's amazing
And that space is vacant if you missed every chance he created
On this world oh just too damn captivating
It's aggravating, it's aggravating
We could be this too but you playing
And I'm praying, and I'm praying:
For a change from your intoxicating grasp
Escaping your frustrating clasp
I put all the anger in the raps because the love don't last
Not much ever lasts, too long
I just wish I had more time not to do it so wrong
I did you so wrong, I coulda been better
Instead stringing you along in this game
You don't belong, it's the same old song
It's gone
And it's just Jon

Översättning på Svenska av låten
Lost In The Slowness by Jon

Rädd för att flytta på ' orsak känslan är fortfarande fast
Som lim på mina fingrar att jag inte kan slita av
Utan att förlora min utskrifter
Ser att jag behöver min identitet, men jag tar några tips
Och jag tar några träffar
Börjar sänka mitt försvar för snabb
Eller hoppa staket i att överge fartyget
Halkade på kanten nu mina knän alla skal
Doppad i döden nu min beat börjar, och igen
Ser att jag gjort samma misstag ' runt den här tiden förra året
När jag hoppade bara slå piren
Missade vatten, missade vatten nu som jag verkligen saknar vatten
Det finns ingen ära i simning, men jag kan fortfarande inte bry sig
Och mor fortfarande sysslar med att ha förlorat en far
Och plaskande bara mina fötter gör erbjudandet varmare
Jag svär jag omdefinieras stalker när jag gick ner i hamnen
Kolla på mina saker som jag som används för att kontrollera lager
Men på kanten av tid jag bara kunde skriva rhymes
Inte varningar så i morse var jag fortfarande mår bra
Att inte veta om flödet är ett verk av guds design
Och jag glida in i ett hem vad jag trodde var mitt hem
Men det känns inte bättre än resten av världen
Den bästa av alla båtar än resten måste minst float
Måste ta mig genom troper, måste ha vissa förhoppningar
Men livet fungerar inte så, det är bara alltför sluttande
Jag hoppas en dag ska jag hitta en vän att elope med
Vi fokuserar på ljud som kommer från dikter
Och det närmaste till rädsla skulle vi frukta skulle saknas bonusar
Små doser av livet som är svårt att märka
Den lilla tecken från Gud som rökning bush till Mose:

Vi lever våra liv bara försvinner i långsamhet
'För vi båda stannade golden när vår vän blev stulen
Ryckte upp vi är trasiga, hav vi rullar
Vågor som bor vågig 'til fläckar är öppen
Vi hade samma tider, nu är det Tider sett slogan
Att du måste rycka på vad som är frysta för att ta
Och vad är det som talas är ett misstag, är det för sent, det har tagit
Du måste möta musik, när musiken spelas
Ringer du för att dansa chansen fick du vaknat
Varför vi väntar på att slösa avtagande vaxning månar marken fortfarande roterande
Jag säger när vi avskalade nakna till vår osynligt ben
Allt vi är, är vad vi är, det är fantastiskt
Och det utrymmet är ledig om du missade alla chanser han skapat
På den här världen åh bara för jävla fängslande
Det är försvårande, det är försvårande
Vi kunde vara så här också, men du spelar
Och jag ber och jag ber:
För en förändring av din berusande förstå
Flyr din frustrerande lås
Jag lägger all ilska i rappar eftersom kärlek inte sista
Inte mycket någonsin varar alltför länge
Jag önskar bara att jag hade mer tid till att inte göra det så fel
Jag gjorde dig så fel, jag coulda varit bättre
Istället sätta dig tillsammans i det här spelet
Du hör inte hemma, det är samma gamla sång
Det är borta
Och det är bara Jon

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Lost In The Slowness Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!