I Lied: Översätt på Svenska och låttext - Joyner Lucas

Översättningen av I Lied - Joyner Lucas på Svenska och original text avlåten
I Lied: Italiensk Översättning och text - Joyner Lucas Italiensk
I Lied: Spanska Översättning och text - Joyner Lucas Spanska
I Lied: Franska Översättning och text - Joyner Lucas Franska
I Lied: Tysk Översättning och text - Joyner Lucas Tysk
I Lied: Portugisiska Översättning och text - Joyner Lucas Portugisiska
I Lied: Ryska Översättning och text - Joyner Lucas Ryska
I Lied: Holländska Översättning och text - Joyner Lucas Holländska
I Lied: Svenska Översättning och text - Joyner Lucas Svenska
I Lied: Norska Översättning och text - Joyner Lucas Norska
I Lied: Danska Översättning och text - Joyner Lucas Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av I Lied - Joyner Lucas på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av I Lied
by Joyner Lucas

Go
Buck, buck, buck

I think I was born inside a cabana
With diamonds and gold on top of the Phantom
Jesus told Mary, 'Go get me a hammer
I'll kill any nigga that try to get near him'
All of the angels were drinkin' tequila
And Michael was sleepin' with Dirty Diana
And now I can't look at the man in the mirror
My life is a movie and here is the trailer
I ain't no killer, but don't try to play me
I'm out of my pills and now just I'm crazy
I jumped out of Heaven 'cause Lucifer paid me
I needed the money to buy a Mercedes
I fucked a few bitches, I had me a baby
I hope that my son don't grow up to hate me
I'm out of my mind and no one can save me
I wish I—

Back when a nigga was jobless, tryna get by
Plottin' on shootin' myself
I was just tryna survive, the money went dry
Think I was losin' myself
I prayed to God, and promised if he made me rich
Then I'ma stay true to myself
But fuck it, I lied, and now I just stare in the mirror
Like what did I do to myself?
I think the old me died
I let the money change me, I lied
I let the money change me, I lied
I let the money change me, I lied
All the damn promises, I forgot
I let the money change me, I lied
I let the money change me, I lied
I let the money change me, I lied

I told my girl I'll give her the world
Whatever she want, consider it done
Soon as I'm rich, I'll buy you a crib
And get you a whip, whatever you want
Promise my niggas, 'I'll give you a million
A couple of cars just so you can stunt'
Then I got famous, blew up my head
And fuck what I said, my nigga, I'm gone
Hop out the foreign and jump in the stretch
Life is a bitch, I fucked her to death
And how do I feel? I'm somewhat depressed
I'll probably get killed, but fuck it, I'm blessed
Nigga, I'm rich, I'm done with the stress
Now I got drip, and blood niggas sweat
They love when I drip, they want me in debt
Go choke on a dick and cut me a check
All of these meds done got me a fever
I wanted a chain but got me a Visa
I came in the game, just proppin' my feet up
You niggas is strange, you follow the leader
And me and my pistol like Martin and Gina
We plot on you niggas, I'm probably a schemer
I'm easy to hate, I'm harder to love
You say you don't trust me, I wouldn't either, woah

I had to move back at home, my mama was heated
I locked myself in the room to hide all my demons

I told my uncle to give me a loan 'cause I really needed it
'Soon as I'm on, I promise I'll pay you in full'
But I didn't mean it

Back when a nigga was jobless, tryna get by
Plottin' on shootin' myself
I was just tryna survive, the money went dry
Think I was losin' myself
I prayed to God, and promised if he made me rich
Then I'ma stay true to myself
But fuck it, I lied, and now I just stare in the mirror
Like what did I do to myself?
I think the old me died
I let the money change me, I lied
I let the money change me, I lied
I let the money change me, I lied
All the damn promises, I forgot
I let the money change me, I lied
I let the money change me, I lied
I let the money change me, I lied

I just put some gold Dayton's on my fuckin' Benzo
Hit the switches, told your bitch, 'Come fuck me 'cause I said so'
They say, 'Joyner, you done changed, you done lost your mental
You blew up and all that humble shit went out the window'
I ain't the same, I used to be different
They say that I changed, well, maybe you right
Maybe them pills the doctor prescribed me
Got me wantin' to kill, and maybe I might
Maybe my family upset 'cause I made it
'Cause no one expected that I would be famous
And just 'cause we blood don't mean we're related
I'm threatin' the plug, I'm not with the fake shit, I'm not with the—
Grandma told me, 'Tone it down,' I said, 'Bitch, I'm older now'
I ate at my auntie house, she think that I owe her now
Cashed my check, got paid again, make you's think I'm open now
Took my girl to Handamp;M, she told me, 'It's over now'

I had to move back at home, my mama was heated
I locked myself in the room to hide all my demons
I told my uncle to give me a loan 'cause I really needed it
'Soon as I'm on, I promise I'll pay you in full'
But I didn't mean it

Back when a nigga was jobless, tryna get by
Plottin' on shootin' myself
I was just tryna survive, the money went dry
Think I was losin' myself
I prayed to God, and promised if he made me rich
Then I'ma stay true to myself
But fuck it, I lied, and now I just stare in the mirror
Like what did I do to myself?
I think the old me died
I let the money change me, I lied
I let the money change me, I lied
I let the money change me, I lied
All the damn promises, I forgot
I let the money change me, I lied
I let the money change me, I lied
I let the money change me, I lied

Urgh

Översättning på Svenska av låten
I Lied by Joyner Lucas


Undanflykter, undanflykter, undanflykter

I tror att jag är född inne i en cabana
Med diamanter och guld på toppen av Phantom
Jesus sade till Maria, 'Gå och hämta mig en hammare
Jag ska döda någon nigga som försöker att komma nära honom'
Alla änglar var drinkin' tequila
Och Michael var sleepin ' med Dirty Diana
Och nu kan jag inte titta på mannen i spegeln
Mitt liv är en film och här är trailern
Jag är inte någon mördare, men försök inte att spela mig
Jag är ute på mina piller och nu är det bara att jag är galen
Jag hoppade ut ur Himlen 'cause Lucifer betalade mig
Jag behövde pengar för att köpa en Mercedes
Jag knullade några tikar, jag hade mig en baby
Jag hoppas att min son inte växer upp och hatar mig
Jag är ute i mitt sinne och ingen kan rädda mig
Jag önskar att jag—

Back när en nigga var arbetslösa, tryna få genom att
Plottin 'på shootin' mig själv
Jag var bara tryna överleva, pengarna gick torr
Tror att jag var losin' mig själv
Jag bad till Gud och lovade att om han gjorde mig rik
Då jag är en vistelse sann mot mig själv
Men fuck it, jag ljög, och nu har jag bara stirrar i spegeln
Som vad gjorde jag för mig själv?
Jag tycker att den gamla mig dog
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Alla jävla löften, jag glömde
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög

I berättade för min tjej att jag ska ge henne världen
Vad hon vill, anser att det är gjort
Snart är jag rik, jag ska köpa dig en spjälsäng
Och får du en piska, vad du vill
Lovar min niggas, ' jag ska ge dig en miljon
Ett par bilar bara så att du kan stunt'
Sen fick jag berömda, blåste upp mitt huvud
Och fuck vad jag sa, min nigga, jag är borta
Hoppa ur de utländska och hoppa i stretch
Livet är en bitch, jag knullade henne till döds
Och hur mår jag? Jag är lite deprimerad
Jag kommer förmodligen bli dödad, men fuck it, jag är välsignad
Nigga, jag är rik, jag är klar med den stress
Nu har jag fått dropp och blod svett niggas
De älskar när jag dropp, de vill ha mig i skuld
Gå choke på en dildo och skär mig in
Alla dessa mediciner har gjort fick mig en feber
Jag ville ha en kedja men fick mig ett Visum
Jag kom i spelet, bara proppin' mina fötter
Du niggas är konstigt, du följa john
Och jag och min pistol som Martin och Gina
Vi tomten på dig niggas, jag är nog en ränksmidare
Jag är lätt att hata, jag är svårare att älska
Du säger att du inte litar på mig, jag skulle inte heller, woah

I var tvungna att flytta tillbaka hemma, min mamma var uppvärmd
Jag stängde in mig på rummet för att dölja alla mina demoner

Jag sa till min farbror för att ge mig ett lån för att jag verkligen behövde det
'Snart så jag är på, jag lovar att jag ska betala i full'
Men jag menade inte det

Back när en nigga var arbetslösa, tryna få genom att
Plottin 'på shootin' mig själv
Jag var bara tryna överleva, pengarna gick torr
Tror att jag var losin' mig själv
Jag bad till Gud och lovade att om han gjorde mig rik
Då jag är en vistelse sann mot mig själv
Men fuck it, jag ljög, och nu har jag bara stirrar i spegeln
Som vad gjorde jag för mig själv?
Jag tycker att den gamla mig dog
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Alla jävla löften, jag glömde
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög

I bara sätta lite gold Dayton är på min fuckin' Bens
Slå på strömbrytare, berättade din tik, Kom knulla mig för att jag säger så'
De säger, ' Joyner, du har gjort förändrats, du har gjort förlorat din mentala
Du blåste upp och alla som ödmjuk skit som gick ut genom fönstret'
Jag är inte den samma, jag brukade vara olika
De säger att jag förändrats, tja, kanske du rätt
Kanske dem piller läkaren ordinerade mig
Fick mig wantin' att döda, och kanske jag kan
Kanske min familj upprörd för att jag gjorde det
'Orsak ingen förväntade sig att jag skulle bli berömd
Och bara för vi blod inte betyder att vi är släkt
Jag är threatin' plug, jag är inte med falska skit, jag är inte med—
Mormor berättade för mig, 'Tona ner det,' sade jag, 'Bitch, jag är äldre nu'
Jag åt på min faster hus, hon tror att jag är skyldig henne nu
Hämtat ut min check, fick betalt igen, göra du ' s tror jag är nu öppen
Tog min flicka att Handamp;M, hon berättade för mig, 'Det är över nu'

I var tvungna att flytta tillbaka hemma, min mamma var uppvärmd
Jag stängde in mig på rummet för att dölja alla mina demoner
Jag sa till min farbror för att ge mig ett lån för att jag verkligen behövde det
'Snart så jag är på, jag lovar att jag ska betala i full'
Men jag menade inte det

Back när en nigga var arbetslösa, tryna få genom att
Plottin 'på shootin' mig själv
Jag var bara tryna överleva, pengarna gick torr
Tror att jag var losin' mig själv
Jag bad till Gud och lovade att om han gjorde mig rik
Då jag är en vistelse sann mot mig själv
Men fuck it, jag ljög, och nu har jag bara stirrar i spegeln
Som vad gjorde jag för mig själv?
Jag tycker att den gamla mig dog
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Alla jävla löften, jag glömde
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög
Jag låter pengarna ändra mig, jag ljög

Urgh

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten I Lied Vi är glada!

Joyner Lucas

I Lied: ’’Översättning och text - Joyner Lucas
Gary Maurice Lucas Jr (född 17 augusti 1988), mer känd som Joyner Lucas, är en Amerikansk rappare och låtskrivare från Worcester, Massachusetts.

I Lied

I Lied är den nya singeln till Joyner Lucas taget från albumet 'Adhd' .

Albumet består av 19 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Joyner Lucas

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!