Boom Draw: Översätt på Svenska och låttext - Julian Marley

Översättningen av Boom Draw - Julian Marley på Svenska och original text avlåten
Boom Draw: Italiensk Översättning och text - Julian Marley Italiensk
Boom Draw: Engelsk Översättning och text - Julian Marley Engelsk
Boom Draw: Spanska Översättning och text - Julian Marley Spanska
Boom Draw: Franska Översättning och text - Julian Marley Franska
Boom Draw: Tysk Översättning och text - Julian Marley Tysk
Boom Draw: Portugisiska Översättning och text - Julian Marley Portugisiska
Boom Draw: Ryska Översättning och text - Julian Marley Ryska
Boom Draw: Holländska Översättning och text - Julian Marley Holländska
Boom Draw: Svenska Översättning och text - Julian Marley Svenska
Boom Draw: Norska Översättning och text - Julian Marley Norska
Boom Draw: Danska Översättning och text - Julian Marley Danska
Boom Draw: Hindi Översättning och text - Julian Marley Hindi
Boom Draw: Putsa Översättning och text - Julian Marley Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Boom Draw - Julian Marley på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Boom Draw
by Julian Marley

Healing of a nation, I cients
Whoa, whoa, whoa

A boom draw of herb deh by mi bed side
Open book of scriptures I-man won't deny, keep it high
The grass is greener on the other side
A good meditation I-man can't hide

Say me have fi catch up all a fire
Fi go burn di sinting, sinting weh strong
Mi have fi send fi a rizzla
Fi go burn di sinting, sinting weh strong

Forgot me have fi send fi a quarter
Cause mi find out mi sittin it done
May have fi send fi a lighter
Fi go burn down Babylon

Ey, oh green grade, purple grade, brown grade for me
High grade, topper grade medicate for me
Give me meditation, give me vibes in a hurry
A boom draw of herb keeps me curry

Way back in days of old
Before Babylon entered where plants were grown
A lickle draw of herb was on Solomon's throne
You can't tell I and I leave it alone
It's like 1, 2, 3 draws for me
Come take a seat a lickle reasoning with me
Elevate your mind keep your mind ever ready, steady

Well, mi have fi catch up all a fire
Fi go burn di sinting, sinting weh strong
Mi have fi send fi a rizzla
Fi go burn di sinting, sinting we strong

Forget me have fi send fi a quarter acre
The lilly bit it done
Mi have fi send fi a lighter
Fi go burn down Babylon

Oh Kayaman, Rastaman pass me di cutchi
Chant two psalms give praises to haile
Anywhere we deh di boom draw we have fi get it
A could a fresh or pressie

Herbs to I is a sacrament

And if you feel I and I then a message sent
You have fi class green as intelligence
The king of kings a we represent

Is like east-land, west-land or New Zealand
Have a good draw coming straight from Westmoreland
As we blaze it up we see clear to progression
We no deal with oppression
Catch up all fire
Fi go burn di sinting, sinting weh strong
Mi have fi send fi a rizzla
I go burn di sinting, sinting weh strong

Forget me have fi send fi a quarter
The lilly bit it done
Me have fi send fi a lighter
Fi go burn down Babylon

Oh, run, run, run as fast as you can
You can't catch me I'm the green green man
Up and down looking everywhere trying to find me
But me up inna mi high, high medi

Like a bird we soar, burn it up galore
Are you really sure you can burn one more?
You got to be mature to open up the door
Got to be secure, got to be for sure

Mi have fi advertise, it keep mi stress from rise
Now I visualize, X-ray through their lies
Cool and gwan observe and mello out your nerve

Well, mi have fi catch up all fire
Fi go burn di sinting, sinting weh strong
Mi have fi send fi a rizzla
I go burn di sinting, sinting weh strong
Forget me have fi send fi a quarter
The lilly bit it done
Me have fi send fi a lighter
Fi go burn down Babylon

A boom draw of herb deh by bed side
Open book of scriptures I man won't deny, keep it high y'all
The grass is greener on the other side
A good meditation I man can't hide

Översättning på Svenska av låten
Boom Draw by Julian Marley

Läkning av en nation, jag cients
Whoa, whoa, whoa

En boomdragning av ört deh av mi säng sida
Öppna skriftställen jag-mannen kommer inte att förneka, håll det högt
Gräset är grönare på andra sidan
En bra meditation Jag-mannen kan inte dölja

Säg att jag har tagit upp en eld
Fi go burn di sinting, sinting weh strong
Mi have fi send fi a rizzla
Fi go burn di sinting, sinting weh strong

Glömde mig har fi send fi ett kvartal
Orsak mi ta reda på mi sittin det gjort
Kan ha skicka fi en tändare
Fi gå bränna ner Babylon

Ey, oh grön kvalitet, lila kvalitet, brun kvalitet för mig
Högkvalitativt, toppläkemedicin för mig
Ge mig meditation, ge mig vibbar i bråttom
En boomdragning av ört håller mig curry

Vägen tillbaka i gamla dagar
Innan Babylon gick in där växter odlades
En lickdragning av ört var på Salomons tron ​​
Du kan inte säga att jag och jag lämnar det i fred
Det är som 1 , 2, 3 dragningar för mig
Kom och sätt dig en lickle resonemang med mig
Förhöj ditt sinne, håll ditt sinne ständigt redo, stadigt

Nåväl, jag har fi fångat upp all eld
Fi går brinna di sinting, sinting weh strong
Mi har fi skicka fi en rizzla
Fi gå bränna di sinting, sinting vi stark

Glöm mig har fi skicka fi en fjärdedel tunnland
Den lilla biten det gjort
Mi har fi skicka fi en tändare
Fi gå bränn ner Babylon

Åh Kayaman, Rastaman passera mig di cutchi
Chant två psalmer ger beröm till hagel
Var som helst vi deh di boom draw har vi få det
A kan en frisk eller pressie

Örter till I är ett sakrament

Och om du känner att jag och jag skickas ett meddelande
Du har fi klass grön som intelligens
King of king a vi representerar

Är som öst-land, väst-land eller Nya Zeeland
Ha en bra dragning rakt från Westmoreland
När vi bränner upp det ser vi tydligt för framsteg
Vi har inget att göra med förtryck
Fånga upp all eld
Fi gå att bränna diktande, sintra weh stark
Mi har fi skicka fi a rizzla
Jag går bränna di sinting, sinting weh stark

Glöm mig har fi skicka fi en fjärdedel
Den lilly bit det gjort
Jag har fi skicka fi en tändare
Fi go burn down Babylon

Åh, spring, spring, spring så fort du kan
Du kan inte fånga mig jag är den gröna gröna mannen
Upp och ner ser överallt försöker hitta mig
Men mig upp inna mi hög, hög medi

Som en fågel svävar vi, bränner upp den i massor
Är du verkligen säker på att du kan bränna en till?
Du måste vara mogen för att öppna dörren
Måste vara säker, måste vara säker

Mi har fi annonsera, det håller mi stress från att stiga
Nu visualiserar jag, röntgen genom deras lögner
Cool och gwan observera och mello ut din nerv

Tja, jag har fi fånga upp all eld
Fi gå bränna di sinting , sinting weh strong
Mi har fi skicka fi en rizzla
Jag bränner di sinting, sinting weh strong
Glöm mig har fi send fi en fjärdedel
Lilly bit it done
Jag har fi skicka fi en tändare
Fi gå bränna ner Babylon

A boom draw of herb deh vid sängsidan
Öppna skriftställen Jag människa kommer inte att förneka, håll det högt alla
Gräset är grönare på andra sidan
En bra meditation jag man kan inte dölja

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Boom Draw Vi är glada!

Julian Marley

Boom Draw: ’’Översättning och text - Julian Marley

Boom Draw

Julian Marley har publicerat en ny låt med titeln 'Boom Draw' taget från albumet 'Awake' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Detta är listan med 11 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Julian Marley

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!