Wash Us In The Blood: Översätt på Svenska och låttext - Kanye West

Översättningen av Wash Us In The Blood - Kanye West på Svenska och original text avlåten
Wash Us In The Blood: Italiensk Översättning och text - Kanye West Italiensk
Wash Us In The Blood: Spanska Översättning och text - Kanye West Spanska
Wash Us In The Blood: Franska Översättning och text - Kanye West Franska
Wash Us In The Blood: Tysk Översättning och text - Kanye West Tysk
Wash Us In The Blood: Portugisiska Översättning och text - Kanye West Portugisiska
Wash Us In The Blood: Ryska Översättning och text - Kanye West Ryska
Wash Us In The Blood: Holländska Översättning och text - Kanye West Holländska
Wash Us In The Blood: Svenska Översättning och text - Kanye West Svenska
Wash Us In The Blood: Norska Översättning och text - Kanye West Norska
Wash Us In The Blood: Danska Översättning och text - Kanye West Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Wash Us In The Blood - Kanye West på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Wash Us In The Blood
by Kanye West

Lyrics from Snippet

Ronny J, please turn me up

Ask who are my loved
...
...Wash us in the blood
On God and the judge
Tell that to the judge
They tossed us in the mud
Washed up in the blood
And
Everybody
off to the judge
No choice to sell drugs
No choice, locked up
No choice, locked up
Rain down on us
Rain down on us
Shower down on us
Wash us in the blood
Wash us in the blood
More

Lyrics from Demo

Ask who do I live on,
Take some rain, some, they don't want, want none
Rain come, rain come
Come shine, come rain, come on
Let it fall, let it bang
Let it fall, let it rain
Rain down on the plane
Rain down on the plane
Rain down on my moon
Rain down on the moon
Shower us with Your love
Wash us in the blood
High stomp for the thug
I done spend it in the mud
Grew up life, tryna uh
I know all my friends thugs
And, uh, oh, my phone buzz
Everybody dun-dun
One up in the club
No choice to sell drugs
No choice, locked up
No choice on thugs
Rain down on us
Rain down on us
Shower down on us
Wash us in a flood
Wash us in the blood
Whole life bein' thugs
No choice, sellin' drugs
, what it does
Rain down on us
Genocide, what it does
Slavery, what it does
Rain down on us
Whole life sellin' drugs

Wash us in the blood

Wash us in Your blood
Wash us in the blood
Wash us in the blood
Wash us in the blood

Holy Spirit, come down
Holy Spirit, come down
Holy Spirit, help now
Holy Spirit, help now
Holy Spirit, come down
Holy Spirit, come down
Holy Spirit, help now
Whole Spirit, dun-dun

Wash us in the blood
Whole life bein' thugs
No choice sellin' drugs
Genocide, what it does
Mass incarc', what it does
'Cause a cause, what it does
'Nother life bein' lost
That's all for the cost
Executes in thirty states
Thirty states still execute
Thou shall not kill, thou shall not throw stones
Stomp, stomp with the residue
Cash on, what the leather do
Last song what the better do
Now it's time for the residue
Ones that never do, hunnid they never do

Rain down on us
Rain down on us
Wash us in the blood
Wash us in the blood
Holy spirit, come down
Holy spirit, come down

And they tryna control 'Ye
They want me to calm down
They don't want me to be Kanye
They don't want Kanye to be Kanye
They wanna sign a fake Kanye, they tryna sign a calm 'Ye
I call that nigga Calm-Ye, 'cause he's down with an army
That song is what I all make, everything you see is all me
They wanna edit the interviews, they wanna take it to interludes
Cut a hole sinister to inner loose
Tryna put something in interview
long as I'm in the booth
Hot as the sun when they bend the truth
Livin' 'cause nobody livin'
And nobody's different, and doin' it different

Rain-rain down on us
Holy spirit, come down
Holy spirit, come down, we need you now
Wash us in the blood
Whole life bein' thugs
No choice, sellin' drugs
Genocide, what it does
Slavery, what it does

Översättning på Svenska av låten
Wash Us In The Blood by Kanye West

Texter från Snutt

Ronny J, vänligen aktivera mig upp

Ask som är min älskade
...
...Tvätta oss i blodet
På Gud och domare
Säg det till domaren
De kastade oss i leran
Tvättade upp i blodet
Och
Alla
iväg till domare
Inget val än att sälja läkemedel
Inget val, låst upp
Inget val, låst upp
Regnet ner på oss
Regnet ner på oss
Dusch ner på oss
Tvätta oss i blodet
Tvätta oss i blodet
Mer

Lyrics från Demo

Ask som lever jag på,
Ta lite regn, lite, de vill inte, vill ingen
Regn kommer, regnet kom
Come shine, kom regn, kom på
Låt det falla, låt det bang
Låt det falla, låt det regna
Regnet ner på plan
Regnet ner på plan
Regnet ner på min måne
Regnet ner på månen
Dusch oss med Din kärlek
Tvätta oss i blodet
Hög stomp för ligist
Jag har gjort spendera den i leran
Växte upp livet, tryna öh
Jag vet att alla mina vänner ligister
Och, uh, oh, min telefon buzz
Alla dun-dun
En upp i klubben
Inget val än att sälja läkemedel
Inget val, låst upp
Inga val på ligister
Regnet ner på oss
Regnet ner på oss
Dusch ner på oss
Tvätta oss i en flod
Tvätta oss i blodet
Hela livet bein' ligister
Inget val, sellin narkotika'
vad det gör
Regnet ner på oss
Folkmord, vad den gör
Slaveri, vad den gör
Regnet ner på oss
Hela livet sellin narkotika '

Wash oss i blodet

Tvätta oss i Ditt blod
Tvätta oss i blodet
Tvätta oss i blodet
Tvätta oss i blodet

Holy Ande, kom ner
Helige Ande, kom ner
Helige Ande, hjälp nu
Helige Ande, hjälp nu
Helige Ande, kom ner
Helige Ande, kom ner
Helige Ande, hjälp nu
Hela Andan, dun-dun

Wash oss i blodet
Hela livet bein' ligister
Inget val sellin narkotika'
Folkmord, vad den gör
Massa incarc', vad den gör
'Göra en sak, vad den gör
'Annat liv bein' förlorade
Det är allt för kostnaden
Kör i trettio stater
Trettio stater fortfarande köra
Du skall inte dräpa, du skall inte kasta stenar
Stomp, stomp med rester
Pengar på, vad göra läder
Sista låten vad den gör bättre
Nu är det dags för återstoden
De som aldrig gör det, hunnid de aldrig göra

Rain ner på oss
Regnet ner på oss
Tvätta oss i blodet
Tvätta oss i blodet
Helige ande, kom ner
Helige ande, kom ned,

och de tryna kontroll 'Ni
De vill att jag ska lugna ner
De vill inte ha mig för att vara Kanye
De vill inte att Kanye att vara Kanye
De vill registrera en falsk Kanye, de tryna tecken på en lugn 'Ni
Jag kallar det för nigga Lugn-Ni, därför att han är nere med en armé
Att låten är vad jag alla gör, allt du ser är allt för mig
De vill redigera intervjuer, de vill ta det till interludes
Skär ett hål ondskefulla inre lös
Tryna sätta något i intervju
länge jag i montern
Het som solen när de böjer sanningen
Livin' 'orsak ingen livin'
Och ingen är olika, och doin' det olika

Rain-regnet ner på oss
Helige ande, kom ner
Helige ande, kom ner, vi behöver dig nu
Tvätta oss i blodet
Hela livet bein' ligister
Inget val, sellin narkotika'
Folkmord, vad den gör
Slaveri, vad den gör

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Wash Us In The Blood Vi är glada!

Kanye West

Wash Us In The Blood: ’’Översättning och text - Kanye West
Den allestädes närvarande Kanye West—från hans berömda skämt, 'George Bush inte bryr sig om svarta människor,' till 'jag är en låt du är klar,' att gifta sig med Kim Kardashian, för att tillkännage att han körs för President, och erkänna sin kärlek till President Trump—du kan se att han är en stapelvara i kvällstidningarna och underhållning världen, för hela branschen.

Wash Us In The Blood

Kanye West har publicerat en ny låt med titeln 'Wash Us In The Blood' taget från albumet 'God’s Country' publicerad Tisdag 30 Juni 2020 och vi visar dig gärna texten och översättningen.

9 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av Kanye West

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Kanye West

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!