Suffocate: Översätt på Svenska och låttext - Kayzo & Bad Omens

Översättningen av Suffocate - Kayzo & Bad Omens på Svenska och original text avlåten
Suffocate: Italiensk Översättning och text - Kayzo & Bad Omens Italiensk
Suffocate: Engelsk Översättning och text - Kayzo & Bad Omens Engelsk
Suffocate: Spanska Översättning och text - Kayzo & Bad Omens Spanska
Suffocate: Franska Översättning och text - Kayzo & Bad Omens Franska
Suffocate: Tysk Översättning och text - Kayzo & Bad Omens Tysk
Suffocate: Portugisiska Översättning och text - Kayzo & Bad Omens Portugisiska
Suffocate: Ryska Översättning och text - Kayzo & Bad Omens Ryska
Suffocate: Holländska Översättning och text - Kayzo & Bad Omens Holländska
Suffocate: Svenska Översättning och text - Kayzo & Bad Omens Svenska
Suffocate: Norska Översättning och text - Kayzo & Bad Omens Norska
Suffocate: Danska Översättning och text - Kayzo & Bad Omens Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Suffocate - Kayzo & Bad Omens på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Suffocate
by Kayzo & Bad Omens

This burden comes with a price you can't afford to pay
The will of fire will burn, get the fuck up!
Oh, oh
Oh, oh


I found the hay you locked away
It speaks in tongues and healing couldn't replicate
You don't know yet what you are
It couldn't go but it couldn't stay
Now, we're throwing you into a bigger flame
I think we may have gone too far


You don't get what you deserve, no, you get what you take
The will of fire will burn and blow up in your face
The burden comes with a price I don't think you can pay
The will of fire will burn and yet you'll suffocate


The will of fire will burn and yet you'll suffocate

Suffocate


And as I spin out of control
Every second takes me further down the rabbit hole
The Devil now holds all the cards
He's listening and taking notes
The gate is closing to a soul you never sold
You were his right from the start

You don't get what you deserve, no, you get what you take
The will of fire will burn and blow up in your face
The burden comes with a price I don't think you can pay
The will of fire will burn and yet you'll suffocate


This is your mosh call
The will of fire will burn and yet you'll suffocate

Översättning på Svenska av låten
Suffocate by Kayzo & Bad Omens

Denna börda kommer med ett pris du inte har råd med att betala
Eldens vilja kommer att brinna, få knulla!
Åh, åh
Åh, åh


Jag hittade höet du låste fast
Det talar i tungor och läkning kunde inte replikera
Du vet ännu inte vad du är
Det kunde inte gå men det kunde inte stanna
Nu kastar vi dig i en större låga
Jag tror att vi kanske har gått för långt


Du får inte vad du förtjänar, nej, du får vad du tar
Eldens vilja kommer att brinna och spränga i ansiktet
Bördan kommer med ett pris som jag inte tror att du kan betala
eld kommer att brinna och ändå kommer du att kvävas


Eldens vilja kommer att brinna och ändå kommer du att kvävas

Suffocate


Och när jag snurrar ur kontrollen
Varje sekund tar mig längre ner i kaninhålet
Djävulen har nu alla kort
Han lyssnar och noterar
Porten stängs av soul du aldrig sålt
Du var hans från början

Du får inte vad du förtjänar, nej, du får vad du tar
Eldens vilja kommer att brinna och spränga i ansiktet
Bördan kommer med ett pris som jag inte tror att du kan betala
Viljan av eld kommer att brinna och ändå kommer du att kvävas


Det här är ditt mosh-samtal
Eldens vilja kommer att brinna och ändå kvävas

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Suffocate Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!