Another Day: Översätt på Svenska och låttext - Kidd Process

Översättningen av Another Day - Kidd Process på Svenska och original text avlåten
Another Day: Italiensk Översättning och text - Kidd Process Italiensk
Another Day: Engelsk Översättning och text - Kidd Process Engelsk
Another Day: Spanska Översättning och text - Kidd Process Spanska
Another Day: Franska Översättning och text - Kidd Process Franska
Another Day: Tysk Översättning och text - Kidd Process Tysk
Another Day: Portugisiska Översättning och text - Kidd Process Portugisiska
Another Day: Ryska Översättning och text - Kidd Process Ryska
Another Day: Holländska Översättning och text - Kidd Process Holländska
Another Day: Svenska Översättning och text - Kidd Process Svenska
Another Day: Norska Översättning och text - Kidd Process Norska
Another Day: Danska Översättning och text - Kidd Process Danska
Another Day: Hindi Översättning och text - Kidd Process Hindi
Another Day: Putsa Översättning och text - Kidd Process Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Another Day - Kidd Process på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Another Day
by Kidd Process

Yuh
Aye is this shit on
Yuh


Wake up in the morning
Thank the Lord for another day
Appreciate the thangs that he'd bestowed upon me
Wake up in the morning
Thank the Lord for another day
Appreciate the thangs that he'd bestowed upon


Another day another dollar
My people they got shock collar
Lord free me from all the violence
To break away through the silence
Bring death to any time
They threaten by the aliance
Suggest you remain quiet
You reckon
We annihilate
This the price you need to pay to make it in this game
This no NBA
But your vision go'n fade away
Hold it right to maintain
Keep fighting for your name
The music relieve pain
It's strange how yo
Mental is the weapon
So use it for your protection
These days I'm steady stressin
But fuck it I need to get it
My people, they need my blessin
I'm finna give them the strain
When I'm feeling out of place
I just sit back and I just say

Wake up in the morning
Thank the Lord for another day
Appreciate the thangs that he'd bestowed upon me
Wake up in the morning
Thank the Lord for another day
Appreciate the things that he'd bestowed upon me


Cause and effect
You choose to neglect
Reflection is a must
And my vision I project
I'm a sinner saint
I'm a higher rank
Crucial pressure would never
My brothers steady killing things


Loyal to love
Too much to ask
Embedded the coding and
Don't walk in my path
Man on the mission securing my bag
These bitches talk shit but they never go'n last
Royalty reform don't show the plan
Watch em go imitate
Now they all mad
Keepin it real, you apart of my pack
Part of my team
We finna just snap

I need a sign of relief
To keep me going
I pray on my knees that sickness stop growing
I pray for your niece
And I pray for your homies
Take action and seize
Don't live in the moment
Must think about later
And how you control it
Faith in the palm of my hand and I know it
And I know It

Reflection is a must
This life is very tough
Your perception is corrupt
Yo reflection show a bust
Now at days, they love to tease
Can't believe you don't see
My biggest enemy is me, myself, and I
So, please
Open up your mind
Overtime
You may come to find
Override every obstacle
And your path your line
All these lonely nights
I snapped out of depression
Matter of fact
I'ma go down as the illest
Yeah my love is raging
I be pissed as fuck
I'ma change the way they do it
They go'n think its bluff
I can feel you from a distance
And I'm doubting to trust
Saw the angels come and visit
They disguised as doves
Can't even go to school
I think I had enough
I be worried bout the bully who be packing a gun
Can't even walk the streets
Because the devil may come
He may just run you for your pockets
Because you claiming thug
I been trapped
I been trapped for some time now
But now I see the light
Its the championship round
Game seven
LeBron versus Stephen
I'ma do it for the city
For everybody who reppin

If you holdin to a dream
Then you must believe it
So promise me that you'll never leave it
Your holding to a dream
Then you must believe it
Stay true to yourself then you will achieve it
If you holdin to a dream
Then you must believe it
So promise me that you'll never leave it
Your holding to a dream
Then you must believe it
Stay true to yourself then you will achieve it

Översättning på Svenska av låten
Another Day by Kidd Process

Yuh
Aye är den här skiten på
Yuh


Vakna på morgonen
Tacka Herren för en dag till
Uppskatta tangerna som han hade gett mig
Vakna på morgonen
Tacka Herren för en annan dag
Uppskatta de saker som han hade gett


Ännu en dag till en dollar
Mitt folk de fick chockkrage
Lord befriar mig från allt våld
Att bryta sig igenom tystnaden
Ta döden när som helst
De hotar av alliansen
Föreslår att du förblir tyst
Du tror att
Vi förintar
Detta är det pris du behöver betala för att göra det i det här spelet
Detta ingen NBA
Men din vision försvinner
Håll den rätt för att behålla
Fortsätt slåss för ditt namn
Musiken lindrar smärta
Det är konstigt hur du är
Mental är vapen
Så använd det för ditt skydd
Dessa dagar är jag stadigt stressin
Men jävla jag måste få det
Mitt folk, de behöver min välsignelse
Jag Jag hittar ge dem påfrestningen
När jag känner mig ute plats
Jag lutar mig bara och jag säger bara

Vakna på morgonen
Tacka Herren för en annan dag
Uppskatta de tappar som han gav mig
Vakna på morgonen
Tacka Herren för en annan dag
Uppskatta de saker som han hade gett mig


Orsak och effekt
Du väljer att försumma
Reflektion är ett måste
Och min vision jag projicerar
Jag är en syndare helgon
Jag är en högre rang
Avgörande tryck skulle aldrig
Mina bröder ständigt dödar saker


Lojala att älska
För mycket att be
Inbäddad kodning och
Gå inte in min väg
Man på uppdrag att säkra min väska
Dessa tikar pratar skit men de går aldrig sist
Royaltyreform visar inte planen
Titta på dem imitera
Nu är de alla galna
Keepin it real, you apart of my pack
En del av mitt team
Vi hittar bara snap
Jag behöver ett tecken på lättnad

To hålla mig igång
Jag ber på mina knän att sjukdomen slutar växa
Jag ber för din systerdotter
Och jag p ray for your homies
Åtgärd och gripa
Lev inte i ögonblicket
Måste tänka på senare
Och hur du styr det
Tro i min handflata hand och jag vet det
Och jag vet det

Reflektion är ett måste
Detta liv är väldigt tufft
Din uppfattning är korrupt
Du reflektion visar en byst
Nu på dagar älskar de att reta
Kan inte tro att du inte ser
Min största fiende är jag själv, och jag
Så snälla
Öppna ditt sinne
Övertid
Du kanske kommer att hitta
Åsidosätt alla hinder
Och din väg din linje
Alla dessa ensamma nätter
Jag slog ut av depression
Faktum
Jag går ner som den sjukaste
Ja, min kärlek rasar
Jag är förbannad som fan
Jag förändrar hur de gör det
De går och tänker att det är bluff
Jag känner dig på avstånd
Och jag tvivlar på att lita på
Såg att änglarna kom och besök
De förklädda som duvor
Kan inte ens gå i skolan
Jag tror att jag hade tillräckligt
Jag är orolig för mobbaren som är p jagar en pistol
Kan inte ens gå på gatorna
Eftersom djävulen kan komma
Han kan bara köra dig efter dina fickor
Eftersom du hävdar att jag är fängslad
Jag har varit fångad en tid nu
Men nu ser jag ljuset
Det är mästerskapsrundan
Game sju
LeBron kontra Stephen
Jag ska göra det för staden
För alla som börjar igen

Om du håller fast vid en dröm
Då måste du tro det
Så lova mig att du aldrig lämnar det
Din hållning till en dröm
Då måste du tro på det
Håll dig trogen mot dig själv så kommer du att uppnå det
Om du håller fast vid en dröm
Då måste du tro det
Så lova mig att du aldrig lämnar det
Din hållning till en dröm
Då måste du tro det
Håll dig trogen mot dig själv då kommer du att uppnå det

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Another Day? Vi är glada!

KREDITER

Låten "Another Day" skrevs av Seth Lorenzo. Stöd författarna och etiketterna bakom dess skapande genom att köpa den om du vill.