God Money War: Översätt på Svenska och låttext - King Los

Översättningen av God Money War - King Los på Svenska och original text avlåten

Texter av God Money War
by King Los

Uhh, uhh
You know how you always got that one homie
That call you just to check on you

Oh I guess that's me

Stuck on corners and lost in circles
I know you trappin, just trapped in that shit that often hurts you
Stumblin blocks, runnin blocks with odds to hurdle
To dodge law, but God is law, awesome virtue
Uhh, seen phenoms fade out
Like fiends Nas laid out on his momma front
Cause daddy never had his back
Always talkin 'bout how his mama front now that's played out
You are who you're made of, all make-up don't make out
Bellies full of take out
Mouths full of foul words but never put the hours in to get ours
Hours curse us, perverse ourselves
Cause cowards verse us but we verse ourselves
War ain't color blind but love is
And medicine isn't healing but a hug is
And smiles don't last forever but forever is
A mighty long time if you never smile, you never live

God, money, war
If heaven free what we kill for money for
They say when it rains it pours, but it rain on the poor
So you ain't really rich if what's rich ain't in your core
Real shit nigga, God, money, war
Woke up early Sunday morn'
Mama cooked breakfast left a message on the door
She said put this ten in church and pray for better then before
Oh my God

I said God, save us, money, slave us
War, left bodies on the floor, good gracious
I said God, save us, money, slave us
War, left bodies on the floor, for acres

I'm feeling crazy, need a field of daisies
If God was heartless, he’d-a killed an atheist
If you want it, work and kneel and pray for it
Hurt them, pain them certain still we facin it
Build your empires and raise your kings up
Set the bar high and take your queens up
Climb the mountain top and wake your dreams up
Nigga climb the mountain top and wake your dreams up
And we go hand to hand with rock
They say White was in the hotel up the block jammin in the spot

They say how the fuck did you really make it out
Damn a nigga shocked, damn my niggas locked
And them triggers pop every second
And I miss my pops every second
So I'm never second, never second guess me on the second hand
Every second count
Cause if I'm second than that's still a blessing
Cause you took a second just to check me out
Could a check me out, I mean out for real
We need family time, we got a house to build
I mean why they tryna take the house from Bill
Now we need a doctor and a house for real
Dear Mr. President, if you're hesitant
Your presence is requested in the midst of neglagence
To fix your residence
It's a message in our restlessness
Tryna wrestle with being the lesser of
Whatever the lesser get
If it's a lesson it's really stressin it's really stretchin it
We finna burn this bitch down if you really question it
Allow me to define the depths of something so definite
Death ain't just a step to you motherfucker's just steppin it

Like God, money, war
If heaven free what we kill for money for
They say when it rains it pours, but it rain on the poor
So you ain't really rich if what's rich ain't in your core
Real shit nigga, God, money, war
Woke up early Sunday morn'
Mama cooked breakfast left a message on the door
She said put this ten in church and pray that motherfucker work

We need some rest from stress
It hurts from lessons and some extra work I'm guessing
You gone save the world but baby get yo blessings first
Just so happens when you rap you give god a section in yo verse
Might sound crazy but just maybe your protection on this earth
La-la-la-la-la
Man we ain't never had shit or never knew magic
Whatever people had we didn't even have half it
I had to have passion and never had fashion
It's hard to have class when it's half assed backwards
Why you never slinging crack to the crack addicts
A nigga think he rappin now he back packin
Till he back tracking
Then he back on the block to get knocked off that nigga back packing

Översättning på Svenska av låten
God Money War by King LosUhh, uhh
Du vet hur du alltid fick som en homie
Att ringa dig bara för att kolla på dig

Oh jag antar att det är mig

Stuck på hörn och förlorade i cirklar
Jag vet att du trappin, bara instängd i den där skiten som du ofta gör ont
Stumblin block, runnin block med odds att hindret
Att kringgå lagen, men Gud är lag, awesome dygd
Uhh, sett phenoms tona ut
Som vänner Nas lagt ut på sin mamma framför
Orsaken pappa hade aldrig ryggen
Alltid talkin 'bout hur hans mamma framför nu att spelas ut
Du är som du är gjord av, alla make-up inte göra
Sida full av ta ut
Munnen full av fula ord, men aldrig lägga timmar på att få vår
Timmar förbannelse för oss, perversa oss
Orsaken fegisar vers oss, men vi vers oss
Krig är inte färgblind, men kärleken är
Och medicin är inte healing men en kram är
Och ler inte för evigt men för alltid är
En väldig lång tid om du ler aldrig, att du aldrig leva

God, pengar, krig
Om himlen fri vad vi dödar för pengar för
De säger att när det regnar så öser, men det regn på de fattiga
Så du är inte riktigt rik om vad som är rik är inte i din kärna
Riktig skit nigga, Gud, pengar, krig
Vaknade tidigt söndag morgon'
Mamma lagade frukost lämnade ett meddelande på dörren
Hon sade att sätta detta tio i kyrkan och ber för bättre sedan innan
Herregud

I sade Gud, rädda oss, pengar, slav oss
Krig, vänster organ på golvet, bra nådig
Jag sade Gud, rädda oss, pengar, slav oss
Krig, vänster organ på golvet, för att hektar

I är känslan galen, måste ett fält av prästkragar
Om Gud var hjärtlös, han hade-en dödade en ateist
Om du vill ha det, arbete och falla på knä och be för det
Skada dem, märta dem vissa fortfarande vi facin det
Bygga din imperier och höja din kings upp
Satt ribban högt och ta din queens upp
Klättra upp för berget upp och vakna upp dina drömmar
Nigga bestiga bergets topp och vakna upp dina drömmar
Och vi går hand i hand med rock
De säger att Vita var på hotellet fram blocket jammin på plats

De säger hur fan gjorde du verkligen göra det
Fan en nigga chockad, för fan min niggas låst
Och dem utlöser pop varje sekund
Och jag saknar min skjuts varje sekund
Så jag är aldrig det andra, aldrig gissa mig på den andra sidan
Varje sekund räknas
Orsak om jag är andra än de som fortfarande är en välsignelse
Leda till att du tog en andra bara för att kolla mig
Kunde se mig, jag menar på riktigt
Vi behöver tid för familjen, vi har ett hus att bygga
Jag menar, varför de tryna ta huset från Bill
Nu behöver vi en läkare och ett hus på riktigt
Dear Mr President, om du är tveksam
Din närvaro är begärt i mitt i neglagence
För att fixa din bostad
Det är ett budskap i vår rastlöshet
Tryna brottas med att vara den mindre av
Vad än mindre få
Om det är en lektion det är verkligen stressin det är verkligen det stretchin
Vi finna bränna denna tik ner om du verkligen fråga det
Tillåt mig att definiera djupet av något så definitivt
Döden är inte bara ett steg för att du skitstövel är bara steppin det

Like Gud, pengar, krig
Om himlen fri vad vi dödar för pengar för
De säger att när det regnar så öser, men det regn på de fattiga
Så du är inte riktigt rik om vad som är rik är inte i din kärna
Riktig skit nigga, Gud, pengar, krig
Vaknade tidigt söndag morgon'
Mamma lagade frukost lämnade ett meddelande på dörren
Hon sade att sätta detta tio i kyrkan och be att jävel arbete

We behöver lite vila från stress
Det gör ont från lektioner och en del extra arbete gissar jag
Du har gått rädda världen men barnet ska få yo välsignelser första
Bara så händer när du rap du ger gud ett avsnitt i din vers
Låter kanske galet, men bara kanske ditt skydd på denna jord
La-la-la-la-la
Mannen vi har aldrig haft skit eller aldrig visste magi
Vad människor hade vi inte ens har hälften av det
Jag var tvungen att ha passion och aldrig haft mode
Det är svårt att ha klass när det är halv-assed bakåt
Varför du aldrig smutskastning crack crack-missbrukare
En nigga tror att han rappin nu är han tillbaka hur heta som helst
Tills han tillbaka spårning
Då är han tillbaka på blocket för att få slås ut att nigga tillbaka förpackning

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till King Los

God, Money, War
Albumet God, Money, War innehåller låten God Money War av King Los . Detta album släpptes på: 30/11/2014.
Är du intresserad av andra översättningar av låtarna på albumet God, Money, War ?

Till höger hittar du listan med låtar Innehållet i det här albumet som vi inte har översättningen Om du vill översätta en av dessa låtar klickar du på lämplig knapp. När vi når minst 3 rapporter för en sång kommer vi att aktivera för att sätta in dess översättning till webbplatsen.
LåtnamnRapporterVill du ha översättningen?
War 0/3
Ghetto Boy0/3
Black and White 0/3
God Money War0/3
Lil Black Boy0/3
Black Blood 0/3
Glory to the Lord 0/3
Can't Fade Us 0/3
Blame It on the Money0/3
To Be Honest 0/3
Confidence 0/3
Slave 0/3
Balance Is Good 0/3
King 0/3
God, Money, War - Album Art0/3
Hittills har du förbättrats
156
översättningar av låtar
Tack!