The Bull: Översätt på Svenska och låttext - Kip Moore

Översättningen av The Bull - Kip Moore på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av The Bull - Kip Moore på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av The Bull
by Kip Moore

Who knows
I might wind up on the cover of a Rolling Stone
With a pair of shades and a Grammy in my hand
Just a blue jean boy in a great big world of yes
I got my speech already in my head
Then I'll say, then I'll say, yeah I'll say

Thank you uncle Dean for teaching me La Bamba on guitar
Thank you girl from Broken Bow who shot an arrow through my heart
Thank you mama for the roll and
Thank you daddy for the rock
Most of all, most of all
Thanks to the bulls that bucked me off, woo

Aw hell what if
I turn the rhymes up in my mind into a hit
Then it played a hundred times a day on the radio
Then it gave a little broken heart somewhere some hope
And I'd jump up on the stage and the chorus would go
Da da da, da da da, da da da

Thank you uncle Dean for teaching me La Bamba on guitar
Thank you girl from Broken Bow who shot an arrow through my heart
Thank you mama for the roll and
Thank you daddy for the rock

Most of all, most of all
Thanks to the bulls that bucked me off, yeah

Every knock down in the dirt
Every no I ever heard
Sure feel good to laugh when I look back and flip the bull the bird
Every nail that ripped my shirt
Every no I ever heard
Sure feel good to laugh when I look back and flip the bull the bird
Then I'll say, then I'll say, then I'll say

Thank you uncle Dean for teaching La Bamba on guitar
Thank you girl from Broken Bow who shot an arrow through my heart
Thank you Lynchburg for the nights I needed edges took away
Thank you vinyl for the soundtrack to my life it's sure been great
Thank you mama for the roll and
Thank you daddy for the rock
Most of all, most of all
Thanks to the bulls that bucked me off
Yeah, most of all
Thank you each and every bull that bucked me off

And I say, and I say, and I say

Översättning på Svenska av låten
The Bull by Kip Moore

Vem vet
Jag kanske hamnar på omslaget av Rolling Stone
Med ett par nyanser och en Grammy i min hand
Bara en blue jean pojke i en stor stor värld ja
Jag fick mitt anförande redan i mitt huvud
Sedan ska jag säga, sedan ska jag säga, ja, jag ska säga

Tack farbror Dean för att lära mig La Bamba på gitarr
Tack tjejen från Broken Bow som sköt en pil genom mitt hjärta
Tack mamma för att rulla och
Tack pappa för rock
De flesta av alla, mest av alla
Tack för de tjurar som vänt mig bort, woo

Aw helvete vad om
Jag vänder rimmar upp i mitt sinne till en träff
Då är det spelade hundra gånger om dagen på radio
Då det gav en lite brustet hjärta någonstans lite hopp
Och jag skulle hoppa upp på scenen och kören skulle gå
Da da da, da da da, da da da

Tack farbror Dean för att lära mig La Bamba på gitarr
Tack tjejen från Broken Bow som sköt en pil genom mitt hjärta
Tack mamma för att rulla och
Tack pappa för rock

De flesta av alla, mest av alla
Tack för de tjurar som vänt mig bort, ja

Varje knock ner i smutsen
Varje nej jag någonsin hört
Säkert mår bra av att skratta när jag ser tillbaka och vänd tjuren fågeln
Varje spik som slet av min tröja
Varje nej jag någonsin hört
Säkert mår bra av att skratta när jag ser tillbaka och vänd tjuren fågeln
Sedan ska jag säga, sedan ska jag säga, sedan ska jag säga

Tack farbror Dekanus för undervisning La Bamba på gitarr
Tack tjejen från Broken Bow som sköt en pil genom mitt hjärta
Tack Lynchburg för de nätter jag behövde kanter tog bort
Tack vinyl för soundtracket till mitt liv det är säkert varit bra
Tack mamma för att rulla och
Tack pappa för rock
De flesta av alla, mest av alla
Tack för de tjurar som vänt mig bort
Ja, mest av allt
Tack varje tjur som vänt mig bort

Och jag säger, och jag säger, och jag säger

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten The Bull Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
143
översättningar av låtar
Tack!