Kizi 2 Game Online Now: Översätt på Svenska och låttext - Kizi

Översättningen av Kizi 2 Game Online Now - Kizi på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Kizi 2 Game Online Now - Kizi på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Kizi 2 Game Online Now
by Kizi

The renaissance has happened, and the Generation next has started taking baby steps in the form of girls and guys who are born to be smart enough. This generation talks on mobile gadgets, thinks like Albert Einstein, and wants to begin early, much earlier than when their parents has started learning the techniques of modern day living. Kids grow smarter and develop a fondness for learning through playing Kizi 2 games. It is through this pathway that they are going to pass through even before they learn to do correct summation, multiplication, subtraction or division in maths. That’s true, there are hundreds of Kizi games that could provide entertain ’mints’ to cool off the kids, like: Magnx, Physics Invader, Magic Pen 2, Alias, Hide Caesar, Imperfect Balance, Elysium Man, Girl Dressup 16, Gen, Airfox, Filler, PhysBallz, Chicken Mate and many others
It’s not an era to be a part of traditional old kid groups who used to stay together. Today they love to be alone, or in the company of few cherished ones. Seen alone they like to play their own game, least of all would they worry about how neighbors spent their time, what happened at the background of their houses, or what would their classmate do next to impress girls
Today’s champs are engrossed in playing puzzle or action games, might switch on their cool gadgets for communication and like to sip their favorite drinks before commencing their studies. With games like the ones on Physics, studies aren’t boring after all. Gaming regularly might make your kid adopt a chic hairdo that his sporting hero shows. Fashion might come easy to kids of this newer Generation as they stare coolly at what smart people are wearing on the websites, or what transformations their preferred singers are undergoing. Kizi teaches all this and more. As a sound reaction to Kizi’s new game version, a kid would like to keep himself on the hook and might grab a biteful here and there before coming back to the Gamers’ Dungeon
What’s new at the Kizi front is the most upgraded question that your kid might like to put forward. The website has the answer. Or, his friend who he might contact online as well, right? The answers to all their questions come through the Internet just as downloads come forth. The coolest gaming numbers get installed on their systems as they prepare for any crucial event of their early childhood. The final exam, the regular tests, their IQ tests and what not. Games make them chill. Don’t ask them what ‘games thrill parties’ are like. Watching your kid in action you can‘t call him a bored loner at all. Instead, you might call him a ‘King of his Castle’ playing cool games and improving upon his score-levels

Do these kids become capable enough to hold things in place, take up the responsibilities? Definitely yes! They have mastered several games before and they know the time is ticking away, so they would want to be accurate and meet the timeline through and through. Kizi is there for them to enjoy and brush up their intelligence much sooner than anybody could fathom
Play at

Översättning på Svenska av låten
Kizi 2 Game Online Now by Kizi

Renässansen har hänt, och nästa Generation har börjat ta baby steg i form av tjejer och killar som är födda till att vara smart nog. Denna generation pratar om mobila prylar, tänker som Albert Einstein, och vill börja tidigt, mycket tidigare än när deras föräldrar har börjat lära sig tekniker för dagens moderna livsstil. Barnen växer smartare och utveckla en förkärlek för lärande genom lek Dotter 2 spel. Det är via denna väg som de kommer att passera innan de ens lära sig att göra rätt summering, multiplikation, subtraktion eller division i matematik. Det är sant, det finns hundratals Kizi spel som kan ge underhålla 'mynt' för att svalka av barnen, som: Magnx, Fysik Invader, Magic Pen 2, Alias, Dölja Caesar, perfekt Balans, Elysium Man, Flicka Dressup 16, Gen, inrikes tvist, Filler, PhysBallz, Kyckling Mate och många andra
Det är inte en tid att vara en del av den traditionella gamla kid grupper som används för att hålla ihop. Idag, de älskar att vara ensam, eller i sällskap av några kära och kära. Sett enbart de gillar att spela sitt eget spel, och minst av allt skulle de bekymra sig om hur grannar tillbringade sin tid, vad som hände i bakgrunden av deras hus, eller vad skulle deras klasskamrat göra härnäst för att imponera på flickor
Dagens champs är engagerade i att spela pussel eller en åtgärd spel, kanske slår på sina coola prylar för kommunikation och gillar att smutta deras favorit drinkar innan de börjar sina studier. Med spel som de på Fysik, studier inte är tråkig trots allt. Spel regelbundet kan göra ditt barn anta en chic frisyr som sin idrottsliga hjälte visar. Mode kan komma lätt att barn i denna nyare Generation som de stirrar kyligt på vad smarta människor bär på webbplatser, eller vad transformationer sina bästa sångare genomgår. Dotter lär allt detta och mycket mer. Som en sund reaktion på Dotter s nya spel versionen, ett barn skulle vilja hålla sig på kroken och kanske ta en biteful här och där innan han kom tillbaka till Gamers' Dungeon
Vad är nytt i Dotter framsidan är den mest uppgraderas fråga att ditt barn kanske gillar att sätta fram. Webbplatsen har svaret. Eller, hans vän som han kan kontakta online, eller hur? Svar på alla sina frågor via Internet precis som nedladdningar komma fram. Den coolaste spel nummer får installerade på sina datorer när de förbereder sig för någon avgörande händelse av sina tidiga barndom. Den slutliga examen, den regelbundna tester, deras IQ-tester och vad som inte. Spel gör dem chill. Inte frågar dem vad ' spel spänningen parterna är. Titta på ditt barn i åtgärd du kan inte kalla honom för en uttråkad ensamvarg på alla. Istället, du kan kalla honom en 'Kung i sitt Slott' spela cool spel och förbättra på sin poäng-nivåer

Gör dessa barn blivit tillräckligt kapabel för att hålla saker på plats, ta ansvar? Definitivt ja! De behärskar flera spel före och de vet att tiden tickar iväg, så de skulle vilja vara korrekt och uppfyller tidslinje igenom. Dotter är det för dem att njuta av och fräscha upp deras intelligens mycket snabbare än vad någon kunde förstå
Spela på

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Kizi 2 Game Online Now Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!