Find My Soul / Touch My Heart: Översätt på Svenska och låttext - Knell Anwyll

Översättningen av Find My Soul / Touch My Heart - Knell Anwyll på Svenska och original text avlåten
Find My Soul / Touch My Heart: Italiensk Översättning och text - Knell Anwyll Italiensk
Find My Soul / Touch My Heart: Engelsk Översättning och text - Knell Anwyll Engelsk
Find My Soul / Touch My Heart: Spanska Översättning och text - Knell Anwyll Spanska
Find My Soul / Touch My Heart: Franska Översättning och text - Knell Anwyll Franska
Find My Soul / Touch My Heart: Tysk Översättning och text - Knell Anwyll Tysk
Find My Soul / Touch My Heart: Portugisiska Översättning och text - Knell Anwyll Portugisiska
Find My Soul / Touch My Heart: Ryska Översättning och text - Knell Anwyll Ryska
Find My Soul / Touch My Heart: Holländska Översättning och text - Knell Anwyll Holländska
Find My Soul / Touch My Heart: Svenska Översättning och text - Knell Anwyll Svenska
Find My Soul / Touch My Heart: Norska Översättning och text - Knell Anwyll Norska
Find My Soul / Touch My Heart: Danska Översättning och text - Knell Anwyll Danska
Find My Soul / Touch My Heart: Hindi Översättning och text - Knell Anwyll Hindi
Find My Soul / Touch My Heart: Putsa Översättning och text - Knell Anwyll Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Find My Soul / Touch My Heart - Knell Anwyll på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Find My Soul / Touch My Heart
by Knell Anwyll

My dreams
My
My dreams
Have been a little so big lately
I don't know how to get myself together
I don't know how , how i can make things work for me
My vision is blurry to whatever thing i do , wtv thing i make
Im just expressing myself over this beat so i can make this work for me
Literally
Think bout a penalty
People still talk bout my remedy
What the fuck is my family ?
Just a bunch of brains not talking cleverly
This is my delivery
Nico got me breathing heavely
Why you feel jealousy
Im just using my words here respectfully
Thinking especially
Got me to some problems mentally
Depression is heavely
Lotta troubles on the daily essentially
Building my legacy
All alone on my path got me some fedency
No need for no chemistry
Talking to mic got me feeling breathlessly
I mean
I been just feeling like , im talking to myself over all my songs
Making promises towards lyrics so i can remember them

Making plans and goals to each one so i can reach the things i really wanna get and go through
I love experiencing a lot of stuff as well as trying different things from now and then
Life is just a game and we are the players , we shouldn't be afraid of making moves
Why are you scared to lose
Im talking to you trash just make a move
Why are you tryna prove
To them people they are just some fools
I don't need no news
Im just trying to find up some clews
Have some bigger views
Be ambitious dealing with no dues
All of em asking whose
I been feeling lotta blues
I don't need no crews
Have seen my life like some deja-vues
I been dealing with some fews
Cuz i been having just lotta bruise
Being perilous
But i been chilling like varanus
You know , people should just remove their fear , face it , be strong , its not that hard to build a personality
But its hard at the same time , u just gotta know the trick , its like a small move big impact type of things
So , keep working hard on yourselves , believe in yourselves , have some something to do , find yourself
Find your heart and mind , find , find , i can say , a reason for anything you are doing , or you will be doing by the future
Don't be frightened of having a lot of things that you wana do
Or changing plans , we should literally throw ourselves into some dangerous moves without giving a fuck . as easy as that , Ove

Översättning på Svenska av låten
Find My Soul / Touch My Heart by Knell Anwyll

Mina drömmar
Mina
Mina drömmar
Har varit lite så stora nyligen
Jag vet inte hur jag ska få mig ihop
Jag vet inte hur, hur Jag kan få saker att fungera för mig
Min vision är suddig för vad jag än gör, wtv som jag gör
Jag uttrycker mig bara över detta slag så att jag kan göra det här för mig
Bokstavligen
Tänk om ett straff
Folk pratar fortfarande om mitt botemedel
Vad fan är min familj?
Bara en massa hjärnor som inte pratar snyggt
Detta är min leverans
Nico fick mig att andas tungt
Varför du känner dig avundsjuk
Jag använder bara mina ord här med respekt respekt
Tänker speciellt
Fick mig några problem mentalt
Depression är allvarligt
Lotta-problem på det dagliga i huvudsak
Att bygga mitt arv
Helt ensam på min väg fick mig lite fedency
Inget behov av ingen kemi
Att prata med mikrofon fick mig att andas
Jag menar
Jag kände mig som att jag pratade med mig själv över alla mina låtar
Att göra löften mot texter så att jag kan kom ihåg dem

Att göra planer och mål för var och en så att jag kan nå de saker jag verkligen vill få och gå igenom
Jag älskar att uppleva en massa saker samt att prova olika saker då och då
Livet är bara ett spel och vi är spelarna, vi borde inte vara rädda för att göra drag
Varför är du rädd för att förlora
Jag pratar med dig skräp bara gör ett drag
Varför är du försöker bevisa
För dem människor är de bara några dårar
Jag behöver inga nyheter
Jag försöker bara hitta några skövlar
Har några större åsikter
Var ambitiös och hanterar inga avgifter
Alla frågar vems
Jag har känt lotta blues
Jag behöver inte några besättningar
Har sett mitt liv som några deja-vues
Jag har haft att göra med några få
För jag har bara fått blåmärken
Att vara farlig
Men jag har frossat som varanus
Du vet, folk borde bara ta bort sin rädsla, ansikte det, var stark, det är inte så svårt att bygga en personlighet
Men det är svårt samtidigt, du måste bara veta tricket, det är som ett litet drag stor påverkan typ av saker
Så fortsätt arbeta hårt på er själva, tro på er själva, ha något att göra, hitta dig själv
Hitta ditt hjärta och sinne, hitta, hitta , kan jag säga, en anledning till allt du gör, eller om du kommer att göra i framtiden
Var inte rädd för att ha många saker som du vill göra
Eller ändra planer, vi borde bokstavligen kasta oss i några farliga drag utan att knulla. så lätt som det, Ove

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Find My Soul / Touch My Heart Vi är glada!

KREDITER

Låten "Find My Soul / Touch My Heart" skrevs av Knell Anwyll. Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Knell Anwyll

Find My Soul / Touch My Heart: ’’Översättning och text - Knell Anwyll

Find My Soul / Touch My Heart

Vi presenterar texten och översättningen av Find My Soul / Touch My Heart, en ny låt skapad av Knell Anwyll taget från albumet 'The Art Of Stupidity'

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Knell Anwyll

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!