I Spy: Översätt på Svenska och låttext - Krept & Konan

Översättningen av I Spy - Krept & Konan på Svenska och original text avlåten

Texter av I Spy
by Krept & Konan

Rah, it's BKay you know
You know

I spy with my little eye
Something beginning with F
Fuckboy's doing up net
Talking real
We're the last ones left
Suck your mudda
I said it with chest
I spy with my little eye
Something beginning with F
Fuckboy's doing up net
Talking real
We're the last ones left
Suck your mudda
I said it with chest
Play dirty

We don't believe your raps
Keep thinking your Mr Muscle
Till you see the flash
You don't want bro turning up
Stolen car, burning clutch
I hid the mash in my aunties toilet
Panicking every time I heard it flush
Walahi
The line phone wern't EE
Bought two O's and got a Q free
It was TT
Sending me vids on snap
Her boyfriend told her delete me
Last week she saw me in tape
Now she wants see D
Roll up my sleeve and I've got 'em all watching
NSG with the watches, yeah, I got options
All that talk on the socials, real life, they don't want problems
How many times have my bredrin left flat like he works in Foxtons

Live in the flesh, I don't know about typing or doing no diss
Don't be fooled by the shit they do in their vid's
Harvey Nicks, I'm doing a quid
Probably wear that shit on a glide, ruin the drip
Get that press out, ruin a brick
Remix one, put two on the strip
Two man, two fuck off coats
It's very clear what I'm doing with Mish
Two pack ting, man do it with twins
Difference is I do it to win
I just made her top and she said we are doing a ting
Can't sleep on a vio' so any time we riss it
Score on the opp boys then swear blind we didn't
Big Mac with fries
That ain't no Fish-O-Filet
Who's that man? Spin it, drill it, miss it, I'm livid

I spy with my little eye

Something beginning with F
Fuckboy's doing up net
Talking real
We're the last ones left
Suck your mudda
I said it with chest
I spy with my little eye
Something beginning with F
Fuckboy's doing up net
Talking real
We're the last ones left
Suck your mudda
I said it with chest

If I come with Loony then you know mans angle
Buss mans head with a Hennessy bottle or he might Jack Daniel
Had some of your favourite rappers baby mothers on scandals
Chupa a tu mama, that's suck your mum in Español
All my bros never had a pot to piss in
But that don't mean they don't have a pot to whip in
You ain't on piss and your bredrin isn't
I highly doubt that Lois got a western in it
Them man spend money on hoes us man spend money on homes
Bro done so much cheffing nearly gave him a job at Crepes and Cones
On the same line up but we got different dough
Ask Craig, just turned down 150 racks for the show

I was in the T with a pack tryna make sure I double that T
Spent like 28 days on the M non stop, tryna make sure that I double that re'
Got like three hunna numbers on my Lyca, my fiends won't ring when I double that E
Me and bro just got a new fuckrey one, won't stop 'till we double that lead
These skengs ain't coming that cheap so I make sure I scrape that bowl
They think I'm Superman in my spot so I'm calling that strip Cape Cove
Me and bro break bread, same loaf, when I done two works in a week, same coat
I got plans for my future and it ain't sold, so I burned it all, make sure the case closed
The feds been when I ain't home, I was on the streets really playing Saints Row
One level on the track, I didn't do cane rows, I was really making sure all this green goes
So I have no days off, it went in hard but I got it in soft
These pigs really put me on the wing, had me rolling with snooker balls and sock

I spy with my little eye
Something beginning with F
Fuckboy's doing up net
Talking real
We're the last ones left
Suck your mudda
I said it with chest
I spy with my little eye
Something beginning with F
Fuckboy's doing up net
Talking real
We're the last ones left
Suck your mudda
I said it with chest

Översättning på Svenska av låten
I Spy by Krept & KonanRah, det är BKay du vet
Du vet att

I spion med min lilla ögat
Något som börjar på F
Fuckboy gör upp nätet
Talar verkliga
Vi är de sista som finns kvar
Suger din mudda
Jag sa det med bröstet
Jag spy med min lilla ögat
Något som börjar på F
Fuckboy gör upp nätet
Talar verkliga
Vi är de sista som finns kvar
Suger din mudda
Jag sa det med bröstet
Spelar smutsig

We tror inte din rappar
Tänker din Mr Muscle
Tills du ser att flash
Du vill inte att bro vrida upp
Stulen bil, brinnande koppling
Jag gömde mash i min aunties toalett
Panik varje gång jag hörde det flush
Walahi
Raden telefonen wern ' t EE
Köpte två O: n och fick en F gratis
Det var TT
Skicka mig vids på snap
Hennes pojkvän sa till henne att ta bort mig
I förra veckan att hon såg mig i band
Nu vill hon se D
Rulla upp min skjorta och jag har fått dem alla att titta på
NSG med klockor, ja, jag fick alternativ
Alla som talar om socials, det verkliga livet, de vill inte problem
Hur många gånger har min bredrin vänster platta som han arbetar i Foxtons

Live i köttet, jag vet inte om du skriver eller gör ingen diss
Låt dig inte luras av den skit de gör i sina vid s
Harvey Nicks, jag gör en quid
Förmodligen bär det skit på glid, förstöra dropp
Få att trycka ut, förstöra en tegel
En Remix på en, två på remsan
Två människor, två fuck off kappor
Det är väldigt klart vad jag gör med Mish
Två pack ting, man gör det med tvillingar
Skillnaden är att jag gör det för att vinna
Jag bara gjorde henne upp och hon sa att vi gör ett ting
Kan inte sova på en vio' så varje gång vi riß det
Betyg på opp pojkar sedan svära blinda att vi inte
Big Mac med pommes frites
Det är inte någon Fisk-O-Filet
Vem är den mannen? Spinna, borra, missa det, jag är rasande

I spion med min lilla ögat

Något som börjar på F
Fuckboy gör upp nätet
Talar verkliga
Vi är de sista som finns kvar
Suger din mudda
Jag sa det med bröstet
Jag spy med min lilla ögat
Något som börjar på F
Fuckboy gör upp nätet
Talar verkliga
Vi är de sista som finns kvar
Suger din mudda
Jag sa det med bröstet

har jag kommer med Loony då vet du mans vinkel
Buss mans huvud med en flaska Hennessy han kan till och med Jack Daniel
Hade en del av din favorit rappare baby mödrar på skandaler
Chupa ett tu mama, som suger din mamma på Español
Alla mina bros aldrig haft en pott att pissa i
Men det behöver inte betyda att de inte har en pott för att piska i
Du är inte på piss och din bredrin inte
Jag tvivlar starkt på att Han fick en western i det
Dem man spendera pengar på hoes oss man ska spendera mer pengar på bostäder
Bro gjort så mycket cheffing nästan gav honom ett jobb på Crepes och Kottar
På samma linje upp, men vi fick olika deg
Be Craig, bara vände ner 150 rack för att visa

I var i T med ett pack tryna se till att jag dubbla T
Tillbringade som 28 dagar på M non stop, tryna se till att jag dubbla re'
Fick som tre hunna nummer på min Lyca, mina vänner vann inte ringer när jag dubbelklickar på att E
Mig och bro precis fått ett nytt fuckrey en, kommer inte sluta tills vi dubbel som leder
Dessa skengs ain ' t som kommer att billiga så jag ser till att skrapa den skålen
De tycker att jag är Stålmannen i min plats så jag ringer till att remsan Kap Cove
Mig och bro bryta bröd, samma limpa, när jag gjort två verk i en vecka, samma päls
Jag har planer för min framtid och det är inte såld, så jag brände allt, se till att fallet stängt
Fbi varit när jag inte är hemma, jag var på gatorna verkligen att spela Saints Row
En nivå på spåret, jag behövde inte göra sockerrör rader, var jag verkligen se till att allt detta gröna går
Så jag har några dagar ledigt, det gick på hårt, men jag fick det i mjuk
Dessa grisar verkligen sätta mig på vingen, hade för mig att rulla med snooker bollar och socka

I spion med min lilla ögat
Något som börjar på F
Fuckboy gör upp nätet
Talar verkliga
Vi är de sista som finns kvar
Suger din mudda
Jag sa det med bröstet
Jag spy med min lilla ögat
Något som börjar på F
Fuckboy gör upp nätet
Talar verkliga
Vi är de sista som finns kvar
Suger din mudda
Jag sa det med bröstet

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Krept & Konan

Albumet innehåller låten I Spy av Krept & Konan .
Är du intresserad av andra översättningar av låtarna på albumet ?

Till höger hittar du listan med låtar Innehållet i det här albumet som vi inte har översättningen Om du vill översätta en av dessa låtar klickar du på lämplig knapp. När vi når minst 3 rapporter för en sång kommer vi att aktivera för att sätta in dess översättning till webbplatsen.
LåtnamnRapporterVill du ha översättningen?
/3
Hittills har du förbättrats
157
översättningar av låtar
Tack!