Rudrashtakam : Översätt på Svenska och låttext - Krishna Das

Översättningen av Rudrashtakam - Krishna Das på Svenska och original text avlåten
Rudrashtakam : Italiensk Översättning och text - Krishna Das Italiensk
Rudrashtakam : Engelsk Översättning och text - Krishna Das Engelsk
Rudrashtakam : Spanska Översättning och text - Krishna Das Spanska
Rudrashtakam : Franska Översättning och text - Krishna Das Franska
Rudrashtakam : Tysk Översättning och text - Krishna Das Tysk
Rudrashtakam : Portugisiska Översättning och text - Krishna Das Portugisiska
Rudrashtakam : Ryska Översättning och text - Krishna Das Ryska
Rudrashtakam : Holländska Översättning och text - Krishna Das Holländska
Rudrashtakam : Svenska Översättning och text - Krishna Das Svenska
Rudrashtakam : Norska Översättning och text - Krishna Das Norska
Rudrashtakam : Danska Översättning och text - Krishna Das Danska
Rudrashtakam : Hindi Översättning och text - Krishna Das Hindi
Rudrashtakam : Putsa Översättning och text - Krishna Das Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Rudrashtakam - Krishna Das på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Rudrashtakam
by Krishna Das

1-Namaa miisha mishaana-nirvaana rupam
Vibhum vyaapakam brahma-veda-svaroopam
Nijam nirgunam nirvikalpam niriham
Chidaakaasha maakaasha-vaasam bhaje ham

I bow to the Ruler of the Universe, whose very form is Liberation
The omnipotent and all pervading Brahma, manifest as the Vedas
I worship Shiva, shining in his own glory, without physical qualities
Undifferentiated, desireless, all pervading sky of consciousness
And wearing the sky itself as His garment

Niraakaara monkaara-moolam turiiyam
Giraa gnaana gotiita miisham giriisham
Karaalam mahaa-kaala-kaalam krpaalam
Gunaagaara samsara paaram nato ham

I bow to the supreme Lord who is the formless source of “OM”
The Self of All, transcending all conditions and states
Beyond speech, understanding and sense perception
Awe-full, but gracious, the ruler of Kailash
Devourer of Death, the immortal abode of all virtues

Tushaa raadri-sankaasha-gauram gabhiram
Manobhuta-koti prabha sri sariram
Sphuran mauli-kallolini-charu-ganga
Lasad-bhaala-balendu kanthe bhujangaa
I worship Shankara, whose form is white as the Himalyan snow
Radiant with the beauty of countless Cupids
Whose head sparkles with the Ganga
With crescent moon adorning his brow and snakes coiling his neck

Chalatkundalam bhru sunetram visalam
Prasannaa-nanam nila-kantham dayaalam
Mrgadhisa charmaambaram mundamaalam
Priyam sankaram sarvanaatham bhajaami

The beloved Lord of All
With shimmering pendants hanging from his ears
Beautiful eyebrows and large eyes
Full of Mercy with a cheerful countenance and a blue speck on his throat

Pracandam prakrstam pragalbham paresham
Akhandam ajam bhaanukoti-prakaasam
Trayah-shula-nirmulanam shula-paanim
Bhaje ham bhavaani-patim bhaava-gamyam

I worship Shankara, Bhavani's husband
The fierce, exalted, luminous supreme Lord
Indivisible, unborn and radiant with the glory of a million suns;
Who, holding a trident, tears out the root of the three-fold suffering
And who is reached only through Love

Kalaatitata-kalyaana-kalpanta-kaari
Sadaa sajjanaa-nanda-daataa purarih
Chidaananda-sandoha-mohaapahaari
Prasida praslda prabho manmathaarih

You who are without parts, ever blessed
The cause of universal destruction at the end of each round of creation
A source of perpetual delight to the pure of heart
Slayer of the demon, Tripura, consciousness and bliss personified
Dispeller of delusion…
Have mercy on me, foe of Lust

Na yaavad umaanaatha-paadaaravindam
Bhajantiha loke parevaa naraanam
Na taavat-sukham shaanti-santaapa-naasham
Praslda prabho sarva bhutaa-dhivaasam

Oh Lord of Uma, so long as you are not worshipped
There is no happiness, peace or freedom from suffering
In this world or the next
You who dwell in the hearts of all living beings
And in whom all beings have their existence
Have mercy on me, Lord

Na janaami yogam japam naiva pujam
Nato ham sadaa sarvadaa sambhu tubhyam
Jaraa janma-duhkhaugha taatapya maanam
Prabho paahi apan-namaamisha shambho
I don't know yoga, prayer or rituals
But everywhere and at every moment, I bow to you, Shambhu!
Protect me my Lord, miserable and afflicted as I am
With the sufferings of birth, old-age and death

Rudrastakam idam proktam viprena haratosaye
Ye pathanti nara bhaktya tesam sambhuh prasidati

This eightfold hymn of praise was sung by the Brahman to please Shankara
Shambhu will be pleased with whomever heartfully recites it

Karpoora gauram karunaavataaram samsaara saaram bhujagendra haaram

He is white like camphor and the very incarnation of mercy and compassion
The only good thing in this world, wearing a king cobra as a garland

Sadaavasantam hridayaara vinde bhavam bhavaani sahitam namaami

It is always springtime in the lotus of His heart I bow down to Bhava , as well as to Bhavani who accompanies Him

Shambho Sadaa Shiva!

Översättning på Svenska av låten
Rudrashtakam by Krishna Das

1-Nama miisha mishaana-nirvaana rupam
Vibhum vyapakam brahma-veda-svaroopam av universum, vars form är befrielse
Den allsmäktiga och allomfattande Brahma, manifesterad som Veda
Jag dyrkar Shiva, lysande i sin egen ära, utan fysiska egenskaper
Odifferentierad, otrevlig, alla genomsyrar medvetandehimlen
Och bär himlen som hans plagg

Niraakaara monkaara-moolam turiiyam
Giraa gnaana gotiita miisham giriisham
Karaalam mahaa-kaala-kaalam krpalam
Gunaagaara samsara paaram nato ham

Jag böjer mig för den högsta Herren som är den formlösa källan till “OM”
Självet av alla, överskrider alla förhållanden och stater
Beyond tal, förståelse och sinnesuppfattning
Häpnadsväckande, men nådig, härskaren över Kailash
Dödens slukare, den odödliga bostaden för alla dygder

Tushaa raadri-sankaasha-gauram gabhir är
Manobhuta-koti prabha sri sariram
Sphuran mauli-kallolini-charu-ganga
Lasad-bhaala-balendu kanthe bhujangaa
Jag dyrkar Shankara, vars form är vit som Himalyan-snön
Strålande med otaliga kupids skönhet
vars huvud gnistrar med Ganga
Med halvmåne som pryder pannan och ormar som lindar halsen

Chalatkundalam bhru sunetram visalam
Prasannaa-nanam nila-kantham dayaalam
Mrgadhisa charmaambaram mundamaalam
Priyam sankaram sarvanaatham bhajaami

Den älskade Lord of All
Med skimrande hängen hängande från öronen
Vackra ögonbryn och stora ögon
Full av barmhärtighet med ett glatt ansikte och en blå fläck på halsen

Pracandam prakrstam pragalbham paresham
Akhandam ajam bhaanukoti-prakaasam
Trayah-shula-nirmulanam shula-paanim
Bhaje ham bhavaani-patim bhaava-gamyam

Jag dyrkar Shankara, Bhavanis man
Elden, upphöjd, lysande högsta Herre
Odelbar, unbo rn och strålande med härligheten av en miljon solar;
Vem som håller en trident riva ut roten till det trefaldiga lidandet
Och vem nås endast genom kärlek
Kalaatitata-kalyaana- kalpanta-kaari
Sadaa sajjanaa-nanda-daataa purarih
Chidaananda-sandoha-mohaapahaari

Prasida praslda prabho manmathaarih

Du som är utan delar, någonsin välsignad
Orsaken till universell förstörelse i slutet av varje skapelsens omgång
En källa till evig glädje för hjärtets rena
Demonens slaktare, Tripura, medvetenhet och salighet personifierad
Dispeller of illusion ...
Ha nåd med mig, fiende till Lust

Na yaavad umaanaatha-paadaaravindam
Bhajantiha loke parevaa naraanam
Na taavat-sukham shaanti-santaapa-naasham
Praslda prabho sarva bhutaa-dhivaasam

Åh Lord of Uma, så länge du inte dyrkas
Det finns ingen lycka, fred eller frihet från lidande
I denna värld eller nästa
Du som bor i alla levande bei hjärtan ngs
Och i vilka alla varelser har sin existens
Barmhärtighet över mig, Lord

Na janaami yogam japam naiva pujam
Nato ham sadaa sarvadaa sambhu tubhyam
Jaraa janma-duhkhaugha taatapya maanam
Prabho paahi apan-namaamisha shambho
Jag vet inte yoga, bön eller ritualer
Men överallt och i varje ögonblick böjer jag mig för dig, Shambhu!
Skydda mig min herre, eländig och lidande som jag är
Med lidandet av födelse, ålderdom och död

Rudrastakam idam proktam viprena haratosaye
Ye pathanti nara bhaktya tesam sambhuh prasidati

Denna åttafaldiga lovsång sjöngs av Brahman för att behaga Shankara
Shambhu kommer att vara nöjd med den som hjärtligt reciterar den

Karpoora gauram karunaavataaram samsaara saaram bhujagendra haaram

Han är vit som kamfer och själva inkarnationen av barmhärtighet och medkänsla
Det enda goda i denna värld, bär en kungskobra som krans

Sadaavasantam hridayaara vinde bhavam bhavaan i sahitam namaami

Det är alltid vår i hjärtat av Lotus jag böjer mig för Bhava, liksom för Bhavani som följer honom

Shambho Sadaa Shiva!

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Rudrashtakam Vi är glada!

KREDITER

Stöd författarna och etiketterna bakom dess skapande genom att köpa den om du vill.

Krishna Das

Rudrashtakam : ’’Översättning och text - Krishna Das

Rudrashtakam

Krishna Das har publicerat en ny låt med titeln 'Rudrashtakam ' taget från albumet 'Door of Faith' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

7 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:
  • Puja

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Krishna Das

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!