Cultural Exchange: Översätt på Svenska och låttext - Langston Hughes

Översättningen av Cultural Exchange - Langston Hughes på Svenska och original text avlåten
Cultural Exchange: Italiensk Översättning och text - Langston Hughes Italiensk
Cultural Exchange: Engelsk Översättning och text - Langston Hughes Engelsk
Cultural Exchange: Spanska Översättning och text - Langston Hughes Spanska
Cultural Exchange: Franska Översättning och text - Langston Hughes Franska
Cultural Exchange: Tysk Översättning och text - Langston Hughes Tysk
Cultural Exchange: Portugisiska Översättning och text - Langston Hughes Portugisiska
Cultural Exchange: Ryska Översättning och text - Langston Hughes Ryska
Cultural Exchange: Holländska Översättning och text - Langston Hughes Holländska
Cultural Exchange: Svenska Översättning och text - Langston Hughes Svenska
Cultural Exchange: Norska Översättning och text - Langston Hughes Norska
Cultural Exchange: Danska Översättning och text - Langston Hughes Danska
Cultural Exchange: Hindi Översättning och text - Langston Hughes Hindi
Cultural Exchange: Putsa Översättning och text - Langston Hughes Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Cultural Exchange - Langston Hughes på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Cultural Exchange
by Langston Hughes

In the
In the quarter
In the quarter of the negroes
Where the doors are doors of paper
Dust of dingy atoms
Blows a scratchy sound
Amorphous jack-o’-lanterns caper
And the wind won’t wait for midnight
For fun to blow doors down.

By the river and the railroad
With fluid far-off going
Boundaries bind unbinding
A whirl of whistles blowing
No trains or steamboats going-
Yet Leontyne’s unpacking.

In the quarter of the negroes
Where the doorknob lets in lieder
More than German ever bore,
Her yesterday past grandpa-
Not of her own doing-
In a pot of collard greens
Is gently stewing.

There, forbid us to remember,
Comes an African in mid-december
Sent by the state department
Among the shacks to meet the blacks:
Leontyne Sammy Harry Poitier
Lovely Lena Marian Louis Pearlie Mae
George S. Schuyler Molto Bene
Come What May Langston Hughes
In the quarter of the negroes
Where the railroad and the river
Have doors that face each way
And the entrance to the movie’s
Up an alley up the side.

Pushcarts fold and unfold
In a supermarket sea.
And we better find out, mama,
Where is the colored Laundromat,
Since we moved up to Mount Vernon.

Ralph Ellison as Vespucius
Ina-Youra at the masterhead
Arna Bontemps chief consultant
Molto Bene Mellow Baby Pearlie Mae
Shalom Aleichem Jimmy Baldwin Sammy
Come What May-the signs point:
Ghana Guinea
And the toll bridge from Westchester
Is a gangplank rocking risky
Between the deck and shore
Of a boat that never quite
Knew its destination.
In the quarter of the negroes
Ornette and consternation
Claim attention from the papers
That have no news that day of Moscow.

In the pot behind the
Paper doors what’s cooking?
What’s smelling, Leontyne?
Lieder, lovely Lieder
And a leaf of collard green,
Lovely Lieder Leontyne.

In the shadow of the negroes
Nkrumah
In the shadow of the negroes
Nasser Nasser
In the shadow of the negroes
Zik Azikiwe
Cuba Castro Guinea touré
For need or propaganda
Kenyatta
And the Tom dogs of the cabin
The cocoa and the cane brake
The chain gang and the slave block
Tarred and feathered nations
Seagram’s and four roses
$ bags a deck or dagga.
Filibuster versus veto
Like a snapping turtle-
Won’t let go until it thunders
Won’t let go until it thunders
Tears the body from the shadow
Won’t let go until it thunders
In the quarter of the negroes.
And they asked me right at Christmas
If my blackness, would it rub off?
I said, ask your mama.

Dreams and nightmares…
Nightmares…dreams! Oh!
Dreaming that the negroes
Of the south have taken over-
Voted all the dixiecrats
Right out of power-
Comes the colored hour:
Martin Luther King is governor of Georgia,
Dr. Rufus Clement his chief advisor,
Zelma Watson George the high grand worthy.
In white pillared mansions
Sitting on their wide verandas,
Wealthy negroes have white servants,
White sharecroppers work the black plantations,
And colored children have white mammies:

Mammy Faubus
Mammy Eastland
Mammy Patterson.
Dear, dear darling old white mammies-
Sometimes even buried with our family!
Dear old
Mammy Faubus!
Culture, they said, is a two-way street:
Hand me my mint julep, mammy.
Make haste!

Översättning på Svenska av låten
Cultural Exchange by Langston Hughes

I
I kvarteret
I kvarternas negrar
Där dörrarna är pappersdörrar
Damm av smutsiga atomer
Blåser ett repigt ljud
Amorft jack-o'-lantern kapris
Och vinden väntar inte på midnatt
För skojs skull att slå ner dörrarna.

Vid floden och järnvägen
Med vätska långt borta
Gränser binder obindande
En virvel av visselpipor som blåser
Inga tåg eller ångbåtar går-
Ändå packar Leontynes ​​upp.

I fjärdedel av negrarna
Där dörrhandtaget släpper in lieder
Mer än tyska någonsin tråkade ut,
Hennes igår förbi farfar-
Inte av sin egen handling-
I en kruka av collard greener
Stygar försiktigt.

Där, förbjud oss ​​att komma ihåg,
Kommer en afrikan i mitten av december
Skickad av utrikesdepartementet
Bland hytterna för att möta de svarta:
Leontyne Sammy Harry Poitier
Härliga Lena Marian Louis Pearlie Mae
George S. Schuyler Molto Bene
Come What May Langston Hughes
In fjärdedelen av negroe s
Där järnvägen och floden
Ha dörrar som vetter åt båda hållen
Och ingången till filmens
Upp en gränd uppåt.

Vagnar viks och viks ut
I ett snabbköpshav.
Och vi får bättre reda på, mamma,
Var är den färgade tvättomaten,
Sedan vi flyttade upp till Mount Vernon.

Ralph Ellison som Vespucius
Ina-Youra på mästerhuvudet
Arna Bontemps chefskonsult
Molto Bene Mellow Baby Pearlie Mae
Shalom Aleichem Jimmy Baldwin Sammy
Come What May-the tecken point:
Ghana Guinea
And the toll toll from Westchester
Is a gangplank rocking risky
Between the deck and shore
Of a boat that aldrig riktigt
Kände till sin destination.
I negrenas fjärdedel
Ornette och bestörelse
Hävda uppmärksamhet från tidningarna
De har inga nyheter den dagen i Moskva.

I potten bakom
Pappersdörrarna, vad lagar mat?
Vad luktar, Leontyne?
Lieder, härlig Lieder
Och ett blad med collardgrönt,
Lovely Lieder Leontyne.

I negrens skugga
Nkrumah
I negras skugga
Nasser Nasser
I skuggan av negrarna
Zik Azikiwe
Kuba Castro Guinea touré
För behov eller propaganda
Kenyatta
Och kattens Tomhundar
Kakao och käppbroms
Kedjegänget och slavblocket
Tjärade och fjädrade nationer
Seagram och fyra rosor
$ påsar ett däck eller dagga.
Filibuster kontra veto
Gilla en knäppande sköldpadda-
Släpper inte förrän den dundrar
Släpper inte förrän den dundrar
Tårar kroppen från skuggan
Släpper inte förrän den dundrar
I fjärdedelen av negrarna.
Och de frågade mig direkt vid jul
Om min svarta, skulle det gnugga?
Jag sa, fråga din mamma.

Drömmar och mardrömmar ...
Mardrömmar ... drömmar! Oh!
Drömmer om att negrarna
I söder har tagit över-
Röstade alla dixiecrats
Rätt ur kraft-
Kommer den färgade timmen:
Martin Luther King är guvernör i Georgien,
Dr. Rufus Clement, hans huvudsakliga rådgivare,
Zelma Watson George, den höga värdiga.
I vita pelare herrgårdar
Sitter på deras breda verandor,
Rika negrar har vita tjänare,
Vita sharecroppers arbetar de svarta plantagerna,
Och färgade barn har vita mammies:

Mammy Faubus
Mammy Eastland
Mammy Patterson.
Kära, kära älskling gammal vita mammies-
Ibland till och med begravda med vår familj!
Kära gamla
Mammy Faubus!
Kultur, sa de, är en tvåvägsgata:
Ge mig min mint julep, mammy.
Skynda dig!

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Cultural Exchange Vi är glada!

KREDITER

Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Langston Hughes

Cultural Exchange: ’’Översättning och text - Langston Hughes
Född den 1 februari 1902 i Joplin, Missouri; James Mercer Langston Hughes var en ledande poet i renässansen i Harlem och skrev skickligt massor av jazzpoesi med sina egna unika former. Hughes första diktsamling var starkt påverkad av Paul Laurence Dunbar och Walt Whitman, The Weary Blues (1926), och hans roman Not Without Laughter vann Harmon Gold Medal for Literature. Från romaner, till uppsatser, till poesi; Hughes, till skillnad från många poeter från Harlem-renässansen, skrev om skratt och musik från negrar snarare än deras lidande och ... Född den 1 februari 1902 i Joplin, Missouri; James Mercer Langston Hughes var en ledande poet i renässansen i Harlem och skrev skickligt massor av jazzpoesi med sina egna unika former. Hughes första diktsamling var starkt påverkad av Paul Laurence Dunbar och Walt Whitman, The Weary Blues (1926), och hans roman Not Without Laughter vann Harmon Gold Medal for Literature. Från romaner, till uppsatser, till poesi; Hughes, till skillnad från många poeter från Harlem-renässansen, skrev om skratt och musik från negrar snarare än deras lidande och svårigheter. Kritikern Donald B. Gibson skrev en gång ”Fram till tiden för hans [Hughes] död spridte han sitt budskap humoristiskt - dock alltid på allvar - till publiken över hela landet, efter att ha läst sin poesi för fler människor (möjligen) än någon annan amerikansk poet. . ” Hughes dog den 22 maj 1965 av prostatacancer. Han var 65 år.

Cultural Exchange

Vi presenterar texten och översättningen av Cultural Exchange, en ny låt skapad av Langston Hughes taget från albumet 'Ask Your Mama'

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Langston Hughes

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!