$ave Dat Money: Översätt på Svenska och låttext - Lil Dicky

Översättningen av $ave Dat Money - Lil Dicky på Svenska och original text avlåten
$ave Dat Money: Italiensk Översättning och text - Lil Dicky Italiensk
$ave Dat Money: Engelsk Översättning och text - Lil Dicky Engelsk
$ave Dat Money: Spanska Översättning och text - Lil Dicky Spanska
$ave Dat Money: Franska Översättning och text - Lil Dicky Franska
$ave Dat Money: Tysk Översättning och text - Lil Dicky Tysk
$ave Dat Money: Portugisiska Översättning och text - Lil Dicky Portugisiska
$ave Dat Money: Ryska Översättning och text - Lil Dicky Ryska
$ave Dat Money: Holländska Översättning och text - Lil Dicky Holländska
$ave Dat Money: Svenska Översättning och text - Lil Dicky Svenska
$ave Dat Money: Norska Översättning och text - Lil Dicky Norska
$ave Dat Money: Danska Översättning och text - Lil Dicky Danska
$ave Dat Money: Hindi Översättning och text - Lil Dicky Hindi
$ave Dat Money: Putsa Översättning och text - Lil Dicky Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av $ave Dat Money - Lil Dicky på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av $ave Dat Money
by Lil Dicky

LD, AKA The Independent Variable
Trap God, and we servin' out the hallway


Ayy, where the gold at, baby?
Ayy, where the clothes at, baby?
Ayy, where the dough at, baby?
In the bank, you know I ain't tryna blow dat, baby
Ayy, we gon' save that money
Ayy, we gon' save that money
Ayy, we gon' save that money
What we doin'? We gon' save dat money


The rap game got it all wrong
We ain't 'bout to go and spend money just to flex on 'em
We ain't really got it like y'all
I'm a type of motherfucker that'll check the check
Do the math, I ain't never gettin' robbed
Those margaritas not goin' on my card
I ain't 'bout to split a damn thing for convenience sake
I'm at the restaurant workin' that waitress
Hold up
You ain't heard of Lil Dave, Yung L the Jew biz major?
Fuck you know about the world he raised in?
I've been savin' money since a motherfucker 13
I wear the same pair of jeans every day
Free sandwiches, homie, two stamps away
Book flight December but I leave in May
Drugs are generic but still work the same
I get logins for Netflix from my cousin Greg
Thanks, Greg!

Ayy, where the gold at, baby?
Ayy, where the clothes at, baby?
Ayy, where the dough at, baby?
In the bank, you know I ain't tryna blow that, baby
Ayy, we gon' save that money
Ayy, we gon' save that money
Ayy, we gon' save that money
What we do? We gon' save that money


All of my luggage is Louis V, I swear to God, nigga
All of my bitches be scared of me, I put that rod in 'em
All of them bitches actin' thoughtless, I disregardin' them
All of them bitches actin' holy, ain't got no God in 'em
I can teach a lil' nigga somethin' like a preacher
I can take his ass to church fresh as hell, no Easter
I can make his ass burp like a baby without no hiccup
I


Quan what's this have to do with saving money though?
You know what a full verse would have been too expensive anyways
I think


Trap, trap, trap
I ain't parkin' that unless the meter green, homie
Hair cut several months in-between, homie
Hit the mafuckin' lights when I leave, homie
Single ply TP, ass bleed
Airbnb the motherfuckin' lease, I'm never there
I'm out in Cali, why the fuck my company in Delaware?
At happy hour takin' out the chicken, I don't even care
And that applies to both dating and wings
Peep matinees, phone bill got the motherfuckin' fam on it
401K, rollin' over bands on it
Coppin' sweaters in the summer when the sale on 'em
The fuck you rappers bragging 'bout? You overpaying for it


Ayy, where the gold at, baby?
Ayy, where the clothes at, baby?
Ayy, where the dough at, baby?
In the bank, you know I ain't tryna blow that, baby
Ayy, we gon' save that money
Ayy, we gon' save that money
Ayy, we gon' save that money
What we do? We gon' save that money


I ain't never hit a bar with a cover
Low thread count, hard with the covers
Free trial memberships, though
I never join the shiz though
Fuck you think this is though?
Frequent flying like a motherfuckin' finch though
General Tso, half a dozen on the stick
Just so I can whet the appetite a bit
Whatchu talkin' 'bout?
My AC never doing nothing, blow fans though
Walgreens card shoppin' all the off brands, though
Boy go hard when collecting, got Venmo
Save every motherfuckin' roach, tryna smoke
Check the clothes in my drawers, I ain't playin' around
It's LD, lil boy, Mr. Hand-me-down
My dirty drawers gettin' worn, can you blame me now?
You think I got $ up in quarters on me, well I fuckin' don't!

Ayy, where the gold at, baby?
Ayy, where the clothes at, baby?
Ayy, where the dough at, baby?
In the bank, you know I ain't tryna blow that, baby
Ayy, we gon' save that money
Ayy, we gon' save that money
Ayy, we gon' save that money
What we do? We gon' save that money


Every time these niggas tryna play
And lately, I've been stackin' up crazy
Stackin' up 'cause all about the bands, baby
800K underneath the bed baby, ayy


If you at a restaurant and got a iced coffee
And the waiter been refillin' that without a word of caution
And you get your fuckin' bill and you can see he double charged ya
For the coffee and you told 'em there's a problem, sing along like
Ohh, don't double charge me for that
Don't double charge me, we like
Ohh, don't double charge me for that
Don't do it to yourself
'Cause I might just ask what the ice cube's worth
What the ice cube's worth
That's the only differentiator making this a non-free perk
And I might make work more difficult for you than it need be
So think about it, take a minute, let it breathe, B
But think about it, bruh, you saw me get the burger with the bacon on the side
After looking at the price of the side of just bacon
And comparing it to the what the difference in the cheeseburger
Versus the bacon cheeseburger was and making my decision
I would hate to be the waiter tryna tell me something different
I'ma get on Yelp in a minute and review
This piece of shit place like only a kike know how
Unless you take the extra coffee off I might get loud unless
Oh, it was just an accident?
You didn't even mean that
You didn't that that' I'm so embarrassed

Översättning på Svenska av låten
$ave Dat Money by Lil Dicky

LD, AKA Den oberoende variabeln
Fälla Gud, och vi tjänar ut i korridoren


Ayy, där guldet, baby?
Ayy, var kläderna på, baby?
Ayy, var degen är, älskling?
I banken vet du att jag inte försöker blåsa dat, baby
Ayy, vi sparar de pengarna
Ayy, vi sparar de pengarna
Ayy, vi sparar de pengarna
Vad gör vi? Vi kommer att 'spara pengar'


Rapspelet gjorde allt fel
Vi vill inte spendera pengar bara för att flexa dem
Vi har inte riktigt fått det som ni alla är
Jag är en typ av jävla som kommer att kolla kontrollen
Gör matematiken, jag blir aldrig rånad
Dessa margaritas går inte på mitt kort
Jag tänker inte dela en jävla sak för bekvämlighets skull
Jag är på restaurangen och jobbar med att servitrisen
Håll upp
Du är inte har du inte hört talas om Lil Dave, Yung L the Jew biz major?
Fan vet du om världen han växte upp i?
Jag har sparat pengar sedan en jävla 13
Jag bär samma jeans varje dag
Gratis smörgåsar, homie, två stämplar borta
Boka flyg december men jag lämnar i maj
Läkemedel är generiska men fungerar fortfarande på samma sätt
Jag får inloggningar för Netflix från min kusin Greg
Tack, Greg!

Ayy, där guldet på, bebis?
Ayy, var kläderna på, baby?
Ayy, var degen är, baby?
I banken vet du att jag inte försöker blåsa det, baby
Ayy, vi sparar de pengarna
Ayy, vi sparar de pengarna
Ayy, vi sparar de pengarna
Vad vi gör? Vi kommer att spara pengarna


Allt mitt bagage är Louis V, jag svär vid Gud, nigga
Alla mina tikar är rädda för mig, jag satte den staven i dem
Alla tikar agerar tanklösa, jag bortser från dem
Alla tikar agerar heliga, har ingen gud i dem
Jag kan lära en liten nigga något som en predikant
Jag kan ta hans röv till kyrkan fräsch som helvete, ingen påsk
Jag kan få hans röv att burpa som en baby utan någon hicka
Jag


Quan vad har detta dock att göra med att spara pengar?
Du vet vad en hel vers skulle ha varit för dyr ändå
Jag tror


Trap, trap, trap
Jag parkerar inte att om inte mätaren är grön, homie
Hårklippt flera månader däremellan, homie
Slå på mafuckin-lamporna när jag lämnar, homie
Single ply TP, ass blödning
Airbnb jävla hyresavtal, jag är aldrig där
Jag är ute i Cali, varför fan mitt företag i Delaware?
Vid happy hour tar ut kycklingen, jag bryr mig inte ens

Och det a svar på både dejting och vingar
Peep matinees, telefonräkning fick jävla fam på den
401K, rullade över band på den
Coppin 'tröjor på sommaren när försäljningen på dem
Jävla rappare som skryter? Du betalar för mycket för det

Ayy, var guldet på, älskling?
Ayy, var kläderna på, baby?
Ayy, var degen är, baby?
I banken vet du att jag inte försöker blåsa det, baby
Ayy, vi sparar de pengarna
Ayy, vi sparar de pengarna
Ayy, vi sparar de pengarna
Vad vi gör? Vi kommer att spara de pengarna


Jag träffar aldrig en bar med ett lock
Låg trådantal, hårt med omslagen
Men gratis testmedlemskap
Jag går dock aldrig med i shiz
Fuck tror du det är dock?
Ofta flyger som en jävla fink men
General Tso, ett halvt dussin på pinnen
Bara så att jag kan väcka aptiten lite
Whatchu talkin '' bout?
Min AC gör aldrig någonting, blås fläktar ändå
Walgreens-kort shoppar 'alla off-märken, dock
Pojke går hårt när du samlar in, fick Venmo
Rädda varje jävla mört, försök röka
Kontrollera kläderna i mina lådor, jag spelar inte runt
Det är LD, lilla pojke, Mr. Hand-me-down
Mina smutsiga lådor blir slitna, kan du skylla på mig nu?
Tror du att jag fick $ upp i kvartalet på mig, ja jag jävla inte!

Ayy, var guldet på, baby?
Ayy, var kläderna på, baby?
Ayy, var degen är, baby?
I banken vet du att jag inte försöker blåsa det, baby
Ayy, vi sparar de pengarna
Ayy, vi sparar de pengarna
Ayy, vi sparar de pengarna
Vad vi gör? Vi sparar de pengarna


Varje gång dessa niggas tryna spelar
Och på sistone har jag stack upp galet
Stackin 'up' för allt om banden, baby
800K under sängen baby, ayy


Om du på en restaurang och fick ett iskaffe
Och servitören har fyllt på det utan en ord av försiktighet
Och du får din jäkla räkning och du kan se att han dubbelt laddade dig
För kaffet och du sa till dem att det är ett problem, sjung med som
Ohh, inte Dubbelladd mig för det
Dubbelladd mig inte, vi gillar
Ohh, dubbela mig inte för det
Gör det inte för dig själv
För jag kanske bara frågar vad isbitarna är värda
Vad isbitarna är värda
Det är den enda skillnaden som gör detta till en icke-fri fördel
Och jag kan försvåra arbetet för dig än vad det behöver vara
Så tänk på det, ta en minut

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten $ave Dat Money Vi är glada!

Lil Dicky

$ave Dat Money: ’’Översättning och text - Lil Dicky
David Burd, bättre känt som 'Lil Dicky', är en Amerikansk Judisk rappare som var född och uppvuxen i Cheltenham, en liten förort till Philadelphia. Han väckte uppmärksamhet genom sin virala låt/video 'Ex-Pojkvän', som fått över en miljon visningar första dagen lades upp. Den låten var med på hans mycket framgångsrika debut mixtape rätt Så Hårt.

$ave Dat Money

Lil Dicky har publicerat en ny låt med titeln '$ave Dat Money' taget från albumet 'Professional Rapper' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Detta är listan med 20 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:
  • Molly

Andra album av Lil Dicky

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som LD2.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Lil Dicky

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!