Clap Your Hands: Översätt på Svenska och låttext - Ll Cool J

Översättningen av Clap Your Hands - Ll Cool J på Svenska och original text avlåten
Clap Your Hands: Italiensk Översättning och text - Ll Cool J Italiensk
Clap Your Hands: Engelsk Översättning och text - Ll Cool J Engelsk
Clap Your Hands: Spanska Översättning och text - Ll Cool J Spanska
Clap Your Hands: Franska Översättning och text - Ll Cool J Franska
Clap Your Hands: Tysk Översättning och text - Ll Cool J Tysk
Clap Your Hands: Portugisiska Översättning och text - Ll Cool J Portugisiska
Clap Your Hands: Ryska Översättning och text - Ll Cool J Ryska
Clap Your Hands: Holländska Översättning och text - Ll Cool J Holländska
Clap Your Hands: Svenska Översättning och text - Ll Cool J Svenska
Clap Your Hands: Norska Översättning och text - Ll Cool J Norska
Clap Your Hands: Danska Översättning och text - Ll Cool J Danska
Clap Your Hands: Hindi Översättning och text - Ll Cool J Hindi
Clap Your Hands: Putsa Översättning och text - Ll Cool J Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Clap Your Hands - Ll Cool J på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Clap Your Hands
by Ll Cool J


Yeah I like that guitar man, yeah
Yo E-Love I like the way you flipped that guitar, man
Knahmsayin? It was a good idea man, knahmsayin? Yeah
It's kinda like freakin me, yaknahmsayin?
I wanna get hype man, I wanna do this, yaknahmsayin?
Just gon' chill, check it out


Slick as Vasoline, smell good as cologne
I'm like a muscle man in jail -- they leave me alone
I rhyme like Superman, you rap like Jimmy Olson
I'll break you like a bottle of green Golden Molson
You ain't a real rhymer, you look like a actress
How you gon' sleep on me, holmes? Do I look like a mattress?
Am I that old? Do I walk like Grady?
I'm 150 proof, Smirnoff is only 80
Don't you EVER try to rock my house
I'm a real cool cat, know what I'm sayin Mickey Mouse?
The poetry specialist, so take a dose of this
Now think about it -- can you really come close to this?
You soft as powder, weak as a cabin cooler
Ugly as work shoes, messin with the Ruler:
The ultimate writer, reciter and def entertainer
I work myself harder than a boxer's trainer

Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
I said, clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands


You'll end up underneath my sneaker
You're dog doo-doo, I'm watchin you get weaker
You can't believe, the skill and dexterity
LL Cool J, and the J is for Jeremy
So buff me, James Todd the earthquaker
That's right my brother, you're goin out like Sega
Screwed and chewed, so whassup dude?
One of my ballads'll get your girlies in the mood
Sucker MC's really make me sick
I'm so bad, I can suck my own dick
If you go to your girl's house and I'm there already
Don't go Crazy cause my name ain't Eddie
Rhymes so rough, it's like a course in trigonometry
When Einstein was talkin, he was talkin about me
The Prince of the Earth, and I'ma give birth
To a rhyme so hard you'll look soft as a Smurf
Gigglin and wigglin, so how we goin out?
LOVELY, and that's without a doubt!

Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands


Rappers are my servants, they serve me like an emperor
When I'm through, you'll need a nurse to take your temperature
And cool you down, cause you're cold as leftovers
Not the ones on the table, I'm talkin about RUFF rovers

You can't get over, what's my name, Goofy?
You smoke I'm no joke, so my brother break out the looseys
And take a pull, cause the buck stops here
I get swift as a magician, wreck shit and dissapear
Don't cross me, or lose your loyalty
To the Prince of the Rap Court, I'm royalty
And it ain't no puzzle, it's a shame how rappers guzzle
Paragraphs I put together so I carry a muzzle
To shut em up and cut em up and make em be quiet
I'm a one man RIOT, so don't even TRY IT
The Prince of special tactics, plus I'm athletic
Before you play your hand you better do some calisthenics
Jumpin jacks, squats, push-ups, the whole nine
Speak your piece, then I'mma go for mine
And I guarantee you, I'm gonna strike again
I recommend my friend you drop the pen and give in
Cop out to one rhyme cause you're facin ten
I ain't Sidney Poitier but we can 'Do This Again'
I'm nice wit mines, and I gotta admit it
You don't really wanna battle, why don'tcha just forget it!

Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands


But if you're hard-headed and you still don't understand
Here's a little sample - ahem, my man

BRRRRRRRING 'Hello?'

'.. takes everything you've got'

'.. sure would help a lot'

Check my stats, how we livin, I thought so
I'm fresh, oh yes. But can they flow? Hell no
My rhymes are up to date, excellent, on point
I'm tellin you, they're the serious joint
I eat my steak fast, I drink my brew slow
My voice is milky with a nice clear flow
I eat like a fat man, and walk like a gigolo
I'm not a ballplayer, so now Y'KNOW!


Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Cuz I'm in the house, everybody
And everybody just clap your hands


KnowhatI'msayin?
And I'mma be straight til the year 3000
That's word to 'muvva', yaknahmsayin?
And I say 'muvva' with a V cuz the V is for Victory, yaknahmsayin?
Cuz I'm the victor in this game, word up, knahmsayin?
That's what time it is
Peace
That man, he sure is FUNKY FUNKY FUNKY FUNKY! Funky, he sho' is! You best believe he's FUNKY! You didn't KNOW??? FUNKY!

Översättning på Svenska av låten
Clap Your Hands by Ll Cool J


Ja jag gillar den gitarrmannen, ja
Yo E-Love Jag gillar hur du vred den gitaren, man
Knahmsayin? Det var en bra idé man, knahmsayin? Ja
Det är som att freakin mig, yaknahmsayin?
Jag vill få hype man, jag vill göra det här, yaknahmsayin?
Bara gill 'chill, kolla in det


Smidig som vasolin, luktar bra som köln
Jag är som en muskelman i fängelse - de lämnar mig ensam
Jag rimar som Superman, du rappar som Jimmy Olson
Jag Jag kommer att krossa dig som en flaska med grön Golden Molson
Du är inte en riktig rimmare, du ser ut som en skådespelerska
Hur kommer du att sova på mig, holmes? Ser jag ut som en madrass?
Är jag så gammal? Går jag som Grady?
Jag är 150 bevis, Smirnoff är bara 80
Försöker du NÅGONSIN gunga mitt hus
Jag är en riktigt cool katt, vet vad jag ' m sayin Mickey Mouse?
Poesispecialisten, så ta en dos av detta
Tänk nu på det - kan du verkligen komma nära det här?
Du är mjuk som pulver, svag som en stuga svalare
Fult som arbetsskor, trassligt med linjalen:
Den ultimata författaren, reciteraren och def-underhållaren
Jag jobbar själv hårdare än en boxers tränare

Klappa händerna alla
Och alla klappar bara i händerna
Klappar i händerna alla
Och alla klappar bara i händerna
Jag sa, klappar i händerna alla
Och alla klappar bara i händerna
Klappa händerna alla
Och alla klappa bara i händerna


Du hamnar under min sneaker
Du är hund-doo-doo, Jag tittar på att du blir svagare
Du kan inte tro, skickligheten och skicklighet
LL Cool J, och J är för Jeremy
Så buff mig, James Todd jordbävaren
Tha t är rätt min bror, du går ut som Sega
Skruvad och tuggad, så whassup kille?
En av mina ballader får dina tjejer i humör
Sucker MC gör mig verkligen sjuk
Jag är så dålig, jag kan suga min egen kuk
Om du går till din tjejs hus och jag är där redan
Bli inte galen, för mitt namn är inte Eddie
Rimmar så grova, det är som en kurs i trigonometri
När Einstein pratade talade han om mig
Jordens prins, och jag födde ett rim
så svårt att du ser mjuk ut som en smurf
Gigglin och wigglin, så hur går vi ut?
LOVELY, och det är utan tvekan!

Klappa händerna alla
Och alla klappar bara i händerna
Klappar i händerna alla
Och alla klappar bara i händerna
Klappar i händerna alla
Och alla klappar bara i händerna


Rappare är mina tjänare, de tjänar mig som en kejsare
När jag är klar behöver du en sjuksköterska för att ta din temperatur
Och kyla ner dig, orsaka dig det är kallt som rester
Inte de på bordet, jag pratar om RUFF-rovers

Du kan inte komma över, vad heter jag, fånig?
Du röker jag är nej skämt, så min bror bryter ut löstarna
Och tar en dragning, orsakar att pengarna stannar här
Jag blir snabb som trollkarl, vrak skit och försvinner
Gå inte över mig eller förlora din lojalitet
Till Prince of the Rap Court, jag är kunglig
Och det är inget pussel, det är synd hur rappare slingrar
Stycken jag sätter ihop så jag bär en munkorg
Att hålla käften och klippa upp dem och göra dem tysta
Jag är en man RIOT, så försök inte ens det
Prinsen av speciell taktik, plus att jag är atletisk
Innan du spelar din hand borde du göra några kalisthenics
Jumpin-jack, knäböj, push-ups, hela nio
Tala om ditt stycke, då går jag till mitt
Och Jag garanterar dig, jag kommer att slå igen
Jag rekommenderar min vän att du släpper pennan och ger efter
Ta dig till ett rim för att du är tio år
Jag är inte Sidney Poitier men vi kan göra detta Återigen '
Jag är snygga gruvor, och jag måste erkänna det
Du vill inte riktigt slåss, varför inte bara glömma det!

Klappa händerna alla
Och alla klappar bara i händerna
Klappar i händerna alla
Och alla klappar bara i händerna


Men om du är hårdhårig och du förstår fortfarande inte
Här är ett litet exempel - ahem, min man

BRRRRRRRING 'Hej?'

'.. tar allt du har'

'.. säker på att det skulle hjälpa mycket'

Kontrollera min statistik, hur vi lever, jag trodde det
Jag är fräsch, åh ja. Men kan de flöda? Helvete nej
Mina rim är uppdaterade, utmärkt, på punkt
Jag säger dig, de är den allvarliga leden
Jag äter min biff snabbt, jag dricker min brygga långsamt
Min röst är mjölkaktig med ett fint klart flöde
Jag äter som en fet man och går som en gigolo
Jag är inte en bollspelare, så nu VET!


Klappa händerna alla
Och alla klappar bara i händerna
Cuz Jag är i huset, alla
Och alla klappar bara i händerna


KnowhatI'msayin?
Och jag ska vara rak till år 3000
Det är ordet till 'muvva', yaknahmsayin?
Och jag säger 'muvva' med en V cuz V är för Victory, yaknahmsayin?
Cuz Jag är vinnaren i det här spelet, ord upp, knahmsayin?
Det är då klockan är
Fred
Den mannen, han är verkligen FUNKY FUNKY FUNKY FUNKY! Funky, han sho 'är! Du tror bäst att han är FUNKY! Du visste inte ??? STINKANDE!

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Clap Your Hands Vi är glada!

KREDITER

Låten "Clap Your Hands" skrevs av LL Cool J. Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Ll Cool J

Clap Your Hands: ’’Översättning och text - Ll Cool J
Härleda sitt namn från uttalande 'Ladies Love Cool James,' LL Cool J blev en superstjärna rappare efter sin Def Jam debut i 1984. Han blandade en hardcore hip-hop stil från låtar som 'jag är Dålig' med R&B-stil på låtar som 'jag Behöver Kärlek', som ledde honom till en multi-platina framgång och flera utmärkelser. Han skulle senare ge sig in filmer och tv, skriver flera böcker, och startar olika affärsprojekt.

Clap Your Hands

Ll Cool J har publicerat en ny låt med titeln 'Clap Your Hands' taget från albumet 'Walking with a Panther' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Albumet består av 15 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Andra album av LL Cool J

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som 14 Shots to the Dome / Radio / Bigger and Deffer / 10 / Mr. Smith / All World.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Ll Cool J

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!