Eternal Punishment: Översätt på Svenska och låttext - Louverture

Översättningen av Eternal Punishment - Louverture på Svenska och original text avlåten
Eternal Punishment: Italiensk Översättning och text - Louverture Italiensk
Eternal Punishment: Engelsk Översättning och text - Louverture Engelsk
Eternal Punishment: Spanska Översättning och text - Louverture Spanska
Eternal Punishment: Franska Översättning och text - Louverture Franska
Eternal Punishment: Tysk Översättning och text - Louverture Tysk
Eternal Punishment: Portugisiska Översättning och text - Louverture Portugisiska
Eternal Punishment: Ryska Översättning och text - Louverture Ryska
Eternal Punishment: Holländska Översättning och text - Louverture Holländska
Eternal Punishment: Svenska Översättning och text - Louverture Svenska
Eternal Punishment: Norska Översättning och text - Louverture Norska
Eternal Punishment: Danska Översättning och text - Louverture Danska
Eternal Punishment: Hindi Översättning och text - Louverture Hindi
Eternal Punishment: Putsa Översättning och text - Louverture Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Eternal Punishment - Louverture på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Eternal Punishment
by Louverture

No such thing as innocent and I know cause I’ve committed many
Convert my violence into extreme melodies, Maya Amano: I keep me a glizzy
I bring my piece in the diner, we can get busy, make it pop once like Genji
I swear this underground scene really nothing but gossip and rumors: it’s Samaru City

You have forgotten me, I have been tied to another world that has already been lost
2 worlds tied by our memories, as you remember me everything you love is gone
Multi-dimensional: I guide his soul to the heavens above once the Glock Philemon
In this world you can get killed by ideals but it’s really no secret I’d die for my cause

Humanity gripped by disease: in 2020 with death on the rise
Nothing but Kegare in our world leaders, I swear that they giving us nothing but lies
I think it’s pretty sick that cause my skin like Akari the police deem that I should die
The same type of people that’d put a damn knee on my neck and then see the life drain from my eyes

I want my people united, tired of seeing us try to leave each other ten feet
And I’m no exception, I’m just a hypocrite, never been known to ignore when they diss me
It’s like Thunder Inferno: shock ‘em when I spark heat
Been the black sheep, stats OD

I can’t fuck with OGs if they showing me that disrespect
You know if you diss I’m like say less: no Nike, you get checked
Make you see the heat wave like Jun: I’m Nyarlathotep
Fucking on a nymph while I have her repeat “IN LAK'ECH”
WHO'S THE BEST MC? THAT'S A QUESTION POINTLESS TO DISCUSS
THINK THAT YOU A MONSTER BUT YOU JUST AN OUTTA POCKET BUM
MAD AT ME CAUSE OF SSB? I TURN WOLF AND DUMP CLIPS
DROP MY NAME IN A SONG IF YOU FEELING DUMB

White out like The Joker, I be looking glam: I got plenty weapons if you want to dance
I ain’t concentrating hate upon your camp so just shut the fuck up and get money man
Bullet at your mouth: you taste the silver man, this my Mona Lisa, got to keep it grand
Y-You could feed four different niggas, bet they still would cross you if it meant a grand

Team F'yooch: The Order of the Holy Lance, cruise in that Xibalba with
Your chick all on my spear of destiny, can’t enough of it
They low-key hating from they Masked Circles but I’m loving it
Cause life’s a living hell: this is my Eternal Punishment


.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.


Intimidation used for subjugation never did make me fall into that hesitation
Lou utter flames, I spit: Crimson Sublation, building my own Deva Yuga: this is domination
No debating, trash raps? All forsaken, got no patience: they stay blind like Nameless
So I lace shit with these new mutations, dot your face up like Chisato if I see imitation

OK, lemme talk my shit, no hype shit but the money came by quick
Not thy kid, you can catch a shot lil bitch, they on my dick cause I got that Snow Queen wrist
Put metal to a rat on some Tesso shit, she like it when I come to wreck her shit
No Aizen: she cannot suppress her drip, make you see eternal black when I empty clips
Swear my posse got me feeling godly, treat me just like Hypnos: they be sleeping on me
Proud of my skin color don’t care what they call me: d-drip on Nanjo bitch I keep 1 on me
R-round to your head like Toudou if you knock me, tryna get more whips than Yuka, get up off me
This Jit bitch made: Malevolent Aki, bullets finna' split apart his mind like Maki

Pull up with the trusty ole gun and light up your whole force just to show I’m a god with this iron:
Ima let the Nina sing call it Belladonna, she get that St. Hermelin, man the situation's dire
Got them arms: Durga, pass the nine to Walter: have your crew get lit up as your soul’s floating


.

.
.
.
.

.
.
.
.

Översättning på Svenska av låten
Eternal Punishment by Louverture

Inget sådant som oskyldigt och jag vet för jag har begått många
Konvertera mitt våld till extrema melodier, Maya Amano: Jag håller mig glittrig
Jag tar med mig mitt i matsalen, vi kan bli upptagen, få det att springa en gång som Genji
Jag svär den här underjordiska scenen egentligen bara skvaller och rykten: det är Samaru City

Du har glömt mig, jag har varit knuten till en annan värld som redan har gått förlorad
Två världar bundna av våra minnen, när du kommer ihåg mig allt du älskar är borta
Flerdimensionellt: Jag leder hans själ till himlen ovan en gång Glock Philemon
I denna värld kan du få dödad av ideal men det är egentligen ingen hemlighet att jag skulle dö för min sak

Mänskligheten gripen av sjukdom: 2020 med döden på väg
Ingenting annat än Kegare i våra världsledare, jag svär att de ger oss inget annat än lögner
Jag tycker att det är ganska sjukt som orsakar min hud som Akari, polisen anser att jag borde dö
Samma typ av människor som skulle lägga ett jävla knä på min hals och sedan se li jag tappar ur mina ögon

Jag vill att mitt folk ska vara förenat, trött på att se oss försöka lämna varandra tio meter
Och jag är inget undantag, jag är bara en hycklare, har aldrig varit känt att ignorera när de dissar mig
Det är som Thunder Inferno: chocka dem när jag gnistrar värme
Var det svarta fåret, statistik OD

Jag kan inte knulla med OG om de visar mig den respektlösheten
Du vet om du dissar jag är som att säga mindre: nej Nike, du blir kontrollerad
Få dig att se värmeböljan som juni: Jag är Nyarlathotep
Jävla på en nymf medan jag får henne att upprepa ”IN LAK'ECH”
VEM ÄR DEN BÄSTA MC? DET ÄR EN FRÅGA PUNKTLÖS TILL ATT DISKUTERA
TÄNK ATT DU ÄR ETT MONSTER MEN DU BARA EN OUTTA POCKETBUM
MAD PÅ MIG ORSAK AV SSB? JAG VÄRV ULF- OCH DUMPKLIPP
DROP MITT NAMN I EN LÅT OM DU KÄNNER DUMM

Vit ut som Jokern, jag ser glam: Jag har gott om vapen om du vill dansa
Jag koncentrerar inte hat på ditt läger, så håll käften och få pengar man
Kula i munnen: du smakar silvermannen, det här min Mona Lisa, måste hålla det storslagna
Y-Du kan mata fyra olika niggor, satsa att de fortfarande skulle korsa dig om det betydde en storslagen

Team F'yooch: The Holy Lance, kryssning i den Xibalba med
Your chick all on my spjut av ödet, kan inte tillräckligt med det
De lågmäld hatar från de maskerade cirklar men jag älskar det
Orsaka livet är ett levande helvete: detta är min eviga straff


.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.


Intimidering som används för underkastelse fick mig aldrig att falla in i det tvekan
Lou yttrade lågor, Jag spottade: Crimson Sublatio n, bygga min egen Deva Yuga: det här är dominans
Ingen debatt, skräp Alla övergivna, har inget tålamod: de förblir blinda som Namnlösa
Så jag spetsar skit med dessa nya mutationer, prickar ditt ansikte uppåt som Chisato om jag ser imitation

OK, lemme prata min skit, ingen hype skit men pengarna kom snabbt
Inte ditt barn, du kan fånga en skott lil tik, de på min kuk orsak jag fick den Snow Queen handleden
Sätt metall till en råtta på lite Tesso skit, hon gillar det när jag kommer att förstöra hennes skit
Ingen Aizen: hon kan inte undertrycka sitt dropp, få dig att se evigt svart när jag tömmer klipp
Svär på min posse fick mig att känna mig gudfruktig, behandla mig precis som Hypnos: de sover på mig
Stolt över min hudfärg bryr sig inte vad de kallar mig: D-dropp på Nanjo tik Jag håller 1 på mig
R-runda mot ditt huvud som Toudou om du slår mig , försök att få fler piskor än Yuka, gå upp från mig
Den här Jit-tikarna gjorde: Malevolent Aki, kulor finna 'delar upp hans sinne som Maki

Dra upp med den pålitliga oljepistolen och ljuset upp hela din kraft bara för att visa att jag är en gud med det här strykjärnet:
Ima let t han Nina sjung kall det Belladonna, hon får att St. Hermelin, man situationens allvarliga
Fick dem armar: Durga, passera de nio till Walter: få ditt besättning att lysa upp som din själs flytande


.

.
.
.
.

.
.
.
.

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Eternal Punishment Vi är glada!

Louverture

Eternal Punishment: ’’Översättning och text - Louverture
Född i Brooklyn, New York / Uppvuxen i Marietta, Georgia, en komplex artist som kan uppgå till nästan vilket ämne som helst. Fiktion eller Verklighet, och även göra dem flätas samman.

Eternal Punishment

Eternal Punishment är den nya singeln till Louverture taget från albumet '' .

Andra album av Louverture

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som Heavenly.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Louverture

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!