Control: Översätt på Svenska och låttext - Luwten

Översättningen av Control - Luwten på Svenska och original text avlåten
Control: Italiensk Översättning och text - Luwten Italiensk
Control: Spanska Översättning och text - Luwten Spanska
Control: Franska Översättning och text - Luwten Franska
Control: Tysk Översättning och text - Luwten Tysk
Control: Portugisiska Översättning och text - Luwten Portugisiska
Control: Ryska Översättning och text - Luwten Ryska
Control: Holländska Översättning och text - Luwten Holländska
Control: Svenska Översättning och text - Luwten Svenska
Control: Norska Översättning och text - Luwten Norska
Control: Danska Översättning och text - Luwten Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Control - Luwten på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Control
by Luwten

For a little bit
I remember it
Clearly

Got a hold of it
But now I’m losing it
Nearly

Like a melody
Without boundaries
Fleeing

Hard to keep track of it
It has a mind of its own

Out of control
Lost all control
Over control
What was under control
It is out of control
It is out of control
It is out of control

It runs in my blood
To keep a level head
Pole to pole
It’s a private eye
Man on the inside I
Do as told

Tells me all I think
What it is I drink
And pours me out

Like a day old
Champagne on
The first day of the new year

Control
Lost all control

Over control
What was under control
It is out of control
It is out of control
It is out of control

Nothing I lose when
When I’m losing you
There's nothing I lose when

It isn't physical
What I’ve been holding
Onto
Has always been the thought
So I am thinking hard
To come through

But nothing seems to stick
I think I’m losing it
Or I got rid of it
I’m not getting it
I got lost in it
As if I don’t exist
Oh to hell with it

Out of control
Lost all control
Over control
What was under control
It is out of control
It is out of control
It is out of control

Nothing I lose when
When I’m losing you
There's nothing I lose when
When I’m losing you

Översättning på Svenska av låten
Control by Luwten

För lite
Jag kom ihåg det
Klart

Fick tag i det
Men nu är jag förlora det
Nästan

Som en melodi
Utan gränser
Flyr

Svårt att hålla reda på det
Det har ett sinne för sin egen

Kontroll
Förlorade all kontroll
Under kontroll
Vad var under kontroll
Det är utom kontroll
Det är utom kontroll
Det är utom kontroll

Det rinner i mitt blod
För att hålla en nivå som chef
Pol till pol
Det är ett privat öga
Mannen på insidan jag
Gör så berättade

Berättar för mig att alla tror jag
Vad är det jag dricker
Och häller ut mig

Som en dag gamla
Champagne på
Den första dagen på det nya året

Kontroll
Förlorade all kontroll
Under kontroll
Vad var under kontroll
Det är utom kontroll
Det är utom kontroll
Det är utom kontroll

Inget jag förlorar när
När jag förlora dig
Det är inget jag förlorar när

Det är inte fysiska
Vad jag har hållit

Har alltid varit tänkt
Så jag tänker hårt
För att komma igenom

Men ingenting verkar hålla
Jag tror jag är att förlora det
Eller jag fick bort det
Jag får inte det
Jag gick vilse i det
Som om jag inte existerar
Åh helvete med det

Kontroll
Förlorade all kontroll
Under kontroll
Vad var under kontroll
Det är utom kontroll
Det är utom kontroll
Det är utom kontroll

Inget jag förlorar när
När jag förlora dig
Det är inget jag förlorar när
När jag förlora dig

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Control Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!