Crescent Moon: Översätt på Svenska och låttext - Lvmrig

Översättningen av Crescent Moon - Lvmrig på Svenska och original text avlåten
Crescent Moon: Italiensk Översättning och text - Lvmrig Italiensk
Crescent Moon: Engelsk Översättning och text - Lvmrig Engelsk
Crescent Moon: Spanska Översättning och text - Lvmrig Spanska
Crescent Moon: Franska Översättning och text - Lvmrig Franska
Crescent Moon: Tysk Översättning och text - Lvmrig Tysk
Crescent Moon: Portugisiska Översättning och text - Lvmrig Portugisiska
Crescent Moon: Ryska Översättning och text - Lvmrig Ryska
Crescent Moon: Holländska Översättning och text - Lvmrig Holländska
Crescent Moon: Svenska Översättning och text - Lvmrig Svenska
Crescent Moon: Norska Översättning och text - Lvmrig Norska
Crescent Moon: Danska Översättning och text - Lvmrig Danska
Crescent Moon: Hindi Översättning och text - Lvmrig Hindi
Crescent Moon: Putsa Översättning och text - Lvmrig Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Crescent Moon - Lvmrig på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Crescent Moon
by Lvmrig

Lying on a soft grass
Not as soft as your hugs
Looking up at the stars
Spinning 'round each other faster than the sportcarsFrom their very birth
Wanted to leave the Earth
Set off to them, who burn
But that's here where it's warm
And they don't need anything else
And they don't need anything else
And they don't need anything else
And they don't need anything elseAs you can see
There is plenty of chances to break free
They have a little fee
They hardly eat
The police works weak
They do not travel to Milano on the fashion weeks
But hey
Cats are still together
The crescent moon was the thing that gathered them
Led to each other, and now they depend on
The mood of the neihgbour, they are to defend
They can
And so can we
Under the rain, Who is soaking? - we
None of us will ever try smoking weed
I bet we're more than could have ever been
Yes, life is given to try some risk
Repeat, I plan to rip the beats to bits
Face the enemies, be the editor
Make your name be in the final creditsThought all those words were fake, hey
Now, at seven, eating cornflakes, hey
Try to face such an earthquake, hey
Which was not even noticed by them, hey
Now I have reasons to live, hey
The list was too short but have changed, hey
I'm ready to win any game, hey
If I don't succeed I go up to the end, hey
Trying at poetry but the only word is 'meow'
The only comet is following our initial plan
They both are treating each other like they are lovers, oh wow
But those are cats, and nobody's actually againstFrom their very birth
Wanted to leave the Earth
Set off to them, who burn
But that's here where it's warm
And they don't need anything else
And they don't need anything else
And they don't need anything else
And they don't need anything else, hey


Violet is against the violent
White is behaving so wisely
The happiness spreads so widely
Which makes me feel so nice, yee
Violet is against the violent
White is behaving so wisely
The happiness spreads so widely
Which makes me feel so nice, yee
Violet is against the violent
White is behaving so wisely

Översättning på Svenska av låten
Crescent Moon by Lvmrig

Liggande på ett mjukt gräs
Inte så mjukt som dina kramar
Tittar upp på stjärnorna
Snurrar runt varandra snabbare än sportbilarRedan från födseln
Ville lämna jorden
Sätt iväg till dem som bränner
Men det är här där det är varmt
Och de behöver inget annat
Och de behöver inget annat
Och de behöver inget annat
Och de behöver inget annatSom du kan se
Det finns gott om chanser att bryta sig fri
De har en liten avgift
De äter knappt
Polisen arbetar svagt
De reser inte till Milano på modeveckorna
Men hej
Katter är fortfarande tillsammans
Halvmånen var det som samlade dem
Ledde till varandra, och nu är de beroende av
Nehgbourens stämning, de ska försvara
De kan
Och det kan vi också
Under regnet, Vem dränker? - vi
Ingen av oss kommer någonsin att prova att röka ogräs
Jag slår vad om att vi är mer än någonsin kunde ha varit
Ja, livet ges att prova en viss risk
Upprepa, jag planerar att riva beats till bitar
Face the fienders, be the editor
Låt ditt namn vara i de sista krediternaTrodde att alla dessa ord var falska, hej
Nu, klockan sju, äter cornflakes, hej
Försök att möta en sådan jordbävning, hej
Som inte ens märktes av dem, hej
Nu har jag skäl att live, hej
Listan var för kort men har ändrats, hej
Jag är redo att vinna vilket spel som helst, hej
Om jag inte lyckas går jag upp till slutet, hej
Att pröva på poesi men det enda ordet är 'meow'
Den enda kometen följer vår ursprungliga plan
De båda behandlar varandra som om de är älskare, oh wow
Men de är katter, och ingen är egentligen emotRedan från födelsen
Ville lämna jorden
Sätt iväg till dem, som bränner
Men det är här där det är varmt
Och de behöver ingenting e lse
Och de behöver inget annat
Och de behöver inget annat
Och de behöver inget annat, hej


Violett är emot det våldsamma
Vitt beter sig så klokt
Lycka sprider sig så brett
Vilket får mig att känna mig så trevlig, ja
Violett är mot det våldsamma
Vitt beter sig så klokt
Lyckan sprider sig så brett
Vilket får mig att känna mig så trevlig, ja
Violett är emot det våldsamma
Vitt beter sig så klokt

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Crescent Moon Vi är glada!

Lvmrig

Crescent Moon: ’’Översättning och text - Lvmrig

Crescent Moon

Vi presenterar texten och översättningen av Crescent Moon, en ny låt skapad av Lvmrig taget från albumet 'Crescent Moon'

Detta är listan med 9 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Lvmrig

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!