Matches: Översätt på Svenska och låttext - Mac Miller

Översättningen av Matches - Mac Miller på Svenska och original text avlåten
Matches: Italiensk Översättning och text - Mac Miller Italiensk
Matches: Engelsk Översättning och text - Mac Miller Engelsk
Matches: Spanska Översättning och text - Mac Miller Spanska
Matches: Franska Översättning och text - Mac Miller Franska
Matches: Tysk Översättning och text - Mac Miller Tysk
Matches: Portugisiska Översättning och text - Mac Miller Portugisiska
Matches: Ryska Översättning och text - Mac Miller Ryska
Matches: Holländska Översättning och text - Mac Miller Holländska
Matches: Svenska Översättning och text - Mac Miller Svenska
Matches: Norska Översättning och text - Mac Miller Norska
Matches: Danska Översättning och text - Mac Miller Danska
Matches: Hindi Översättning och text - Mac Miller Hindi
Matches: Putsa Översättning och text - Mac Miller Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Matches - Mac Miller på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Matches
by Mac Miller

Soul!


Ever since a nigga had recess
Mothafucka felt like a grownup
Momma come and bitch about a curfew
I was still playing 'round the corner
7 years old saw my first porno, damn, that fucked me up
At 10, I bust my first nut on this older ho gut, but so what
Let's recap, the earth spinning too rapid
I'm living too fast, sinning's a habit
I can't hack, fornicate, act this rabid
One bean short of an acid tablet
Security guards spark my cigarettes
The old head go 'head and cop me a brew
Sometimes them Koreans be cool
These shades make me look 22
They say you learn when you get older
I just say that that ain't true
That just means when you was younger
You ain't get turnt up like us, fool
Just got Ls so I'm riding high, still in high school but I do
Everything I will do, when I'm 25, no lie


I was young with ambition, fucked around with these hoes
Never needed permission, went and lived the life that I chose
Premonition-type visions, you see the world as it goes
Tell 'em all what they missing, while I watch it as it unfolds
I'm dodging my death, confident kid
I was tryna grow up with the best
Watching my step, never no college plan
Found myself nodding off always on test-day
I coulda been a great graduate
Woulda got one of them hoes from 'The Bachelor'
Could've been smart, could've been a doctor
Life full of drama, little soap opera

Falling in love, lucky that I caught ya
Almost got her knocked up, would've been a father
All about energy, make good memories
I'm the fucking Dalai Lama
Only 18 but I had my own business
Then I got fame like 'what the fuck is this?'
Whole bunch of cameras, fake ass bitches
Everyone around wanna treat me all different
Oh I'm cool, cause I got money?
Back in high school none of these hoes was tryna fuck me
I thought it was a conspiracy
Sometimes my thoughts start scaring me
You a parody, hilarity, that funny shit's for the parakeets

They, they, they been looking for somebody like me
Big bag of weed and a muddy iced tea
Something brand new, wonder what it might be
Coughing off them drugs, moving at a nice speed
If you 18 years and older
18 years and older
If you 18 years and older
18 years and older


I wanna rule the world, take care of my family
And take care of my girl, plant a couple seeds
Blaze a gang of trees
Went to see a rated R movie about me
They said you must be
18 years and older
18 years and older
18 years and older
18 years and older
18 years and olde

Översättning på Svenska av låten
Matches by Mac Miller

Soul!


Ända sedan en nigga hade urtag
Mothafucka kändes som en vuxen
Mamma kom och tikar om utegångsförbud
Jag spelade fortfarande 'runda hörnet
7 år gammal såg min första porr, jävla, som knullade mig
Klockan 10 slog jag min första mutter på den här äldre tarmen, men så vad
Låt oss sammanfatta, jorden snurra för snabbt
Jag lever för fort, syndar är en vana
Jag kan inte hacka, otukta, agera detta rabiat
En böna kort av en syratablett
Säkerhetsvakter gnista mina cigaretter
Det gamla huvudet går till huvudet och tar mig en brygga
Ibland är koreanerna coola
Dessa nyanser får mig att se 22
De säger att du lär dig när du blir äldre
Jag säger bara att det inte är sant
Det betyder bara när du var yngre
Du blir inte vänd som oss, idiot
Fick precis Ls så jag rider högt , fortfarande i gymnasiet men jag gör
Allt jag kommer att göra, när jag är 25 år, ingen lögn


Jag var ung med ambition, knullad med dessa ho
Behövde aldrig tillstånd, gick och liv redogjorde för det liv jag valde
Förvisningsformer, du ser världen när den går
Berätta för dem vad de saknar, medan jag tittar på den när den utvecklas
Jag undviker min död, självsäkert barn
Jag försökte växa upp med det bästa
Titta på mitt steg, aldrig någon college-plan
Hittade mig själv och nickade alltid på testdagen
Jag kunde vara en stor examen
Woulda fick ett av dem från 'The Bachelor'
Kunde ha varit smart, kunde ha varit läkare
Livet fullt av drama, liten tvålopera

Faller in kärlek, tur att jag fångade dig
Nästan fick henne knuffad, skulle ha varit pappa
Allt om energi, gör bra minnen
Jag är den jävla Dalai Lama
Endast 18 men jag hade mitt eget företag
Då fick jag berömmelse som 'vad fan är det här?'
Hela gäng kameror, falska rövtikar
Alla runt omkring vill behandla mig alla olika
Åh jag är cool, för jag har pengar?
Tillbaka i gymnasiet var det inget av dessa hack som tryna knullade mig
Jag trodde att det var en konspiration
Ibland börjar mina tankar skrämma mig
Du är en parodi, lustighet, den roliga skiten är för parakiterna

De, de, de letade efter någon som jag
Stor påse med ogräs och ett lerigt iste
Något helt nytt, undrar vad det kan vara
Hosta av dem droger, rör sig i en fin hastighet
Om du är 18 år och äldre
18 år och äldre
Om du är 18 år och äldre
18 år och äldre


Jag vill styra världen, ta hand om min familj
Och ta hand om min tjej, plantera ett par frön
Blås ett trädgäng
Gick till se en rankad R-film om mig
De sa att du måste vara
18 år och äldre
18 år och äldre
18 år och äldre
18 år och äldre
18 år och gammal

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Matches? Vi är glada!

KREDITER

Låten "Matches" skrevs av TOBACCO, Mac Miller, Big Jerm, Ab-Soul, Eric u201cE. Danu201d Dan e Sayez. Etiketten är "Rostrum Records e REMember Music". Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Mac Miller

Matches: ’’Översättning och text - Mac Miller
Malcolm James McCormick (född 19 januari 1992), som uppträdde som Mac Miller, var en amerikansk rappare och producent från Pittsburgh, Pennsylvania. Sedan han släppte sin första mixband på bara 15 år har han blivit en av ledarna för den nya skolan för unga och mycket begåvade 'konstiga'.

Matches

Mac Miller har publicerat en ny låt med titeln 'Matches' taget från albumet 'Watching Movies With the Sound Off' publicerad Torsdag 8 April 2021 och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Detta är listan med 15 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:
  • Suplexes Inside of Complexes & Duplexes

Andra album av Mac Miller

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Mac Miller

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka