Shadow: Översätt på Svenska och låttext - Macklemore

Översättningen av Shadow - Macklemore på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Shadow - Macklemore på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Shadow
by Macklemore

Got me straight up drinkin' from the barrel
I've been losin' hours
Singin' sad songs underneath the gallows
Runnin' from my shadow
Runnin' from my shadow

I need relief, I need some peace
But the voices, they keep talking to me
And I keep going to meetings, I pray every evening
But I can't escape my disease
Lookin' at me, stare in the mirror
Look at the man starin' back at you
You are your failures, you are your triumphs
You are a prophet, you are an asshole
You are a devil and you are a god
You buy a shovel and bury it all
Think you can purchase your way right out of the void and not end up payin' the cost?
Lie to yourself, lie to them, hell
Whatever helps, forgotten what's real
You think the secrets you keep stay between you and me
But the shadow's attached to your heels, like

Got me straight up drinkin' from the barrel
I've been losin' hours
Singin' sad songs underneath the gallows
Runnin' from my shadow
Runnin' from my shadow

I let it rain through the sunroof
I've been parked out by the waterfront
Been going to war with myself
Reading Sun Tzu, bumpin' Tha Carter I
I'm back on day two, forgot how hard it was
Starin' at me for so long, I forgot who the target was
I thought I was over this, this isn't what sober is
What kind of dad would hold their kids
Then go back out and ignore the risk?
The shadow wants me to forget the pain

Wants me to live in the guilt and the shame
So much that I have no choice but to die from the drugs or blow out my fucking brain
The shadow, it wants me too busy
It wants me keep driftin'
It wants me to give in to fame
It wants me forgettin' that I got an illness that lives in my spirit in different ways
Shadow, the light
They can both blind, got different names
If it's too dark, if it's too bright
It can still burn you with different flames
And I don't owe them an iota
Tell my mama I'ma die sober
Yeah, I might be bipolar
I should write an album out in Wyoming
Low bottom, I'm a high roller
Go full throttle, got no chauffeur
Got two voices on both shoulders
But I keep swinging 'til the fight's over

Got me straight up drinkin' from the barrel
I've been losin' hours
Singin' sad songs underneath the gallows
Runnin' from my shadow

Runnin', I'm runnin', I can't get away, away, away
Chasin' me down every night and all day, all day, all day
Runnin', I'm runnin', I can't get away, away, away
Chasin' me down every night and all day, all day
Runnin', I'm runnin', I can't get away, away, away
Chasin' me down every night and all day, all day, all day
I'm runnin', I'm runnin', I can't get away
Chasin' me down every night and all day
My mama told me I gotta be brave, be brave, be brave

Keep runnin' from my shadow

Översättning på Svenska av låten
Shadow by Macklemore

Fick mig rakt upp drinkin' från fat
Jag har varit losin' timmar
Singin' sorgliga låtar under galgen
Runnin' från min skugga
Runnin' från min skugga

I behöver lättnad, jag behöver lite lugn
Men röster, de fortsätter att tala till mig
Och jag fortsätter att gå på möten, jag ber varje kväll
Men jag kan inte undgå min sjukdom
Lookin' på mig, stirrar i spegeln
Titta på mannen starin' tillbaka på dig
Du är ditt fel, du är dina triumfer
Du är en profet, du är en skitstövel
Du är djävulen och du är gud
Du kan köpa en spade och gräva ner det hela
Tror du att du kan köpa din väg rätt ut i tomheten och inte hamna payin' kostnaden?
Ljuga för sig själv, ljuga för dem, helvete
Vad hjälper glömt bort vad som är verkligt
Du tror hemligheter du håller stanna mellan dig och mig
Men skuggan är ansluten till din högklackat, som

Got mig rakt upp drinkin' från fat
Jag har varit losin' timmar
Singin' sorgliga låtar under galgen
Runnin' från min skugga
Runnin' från min skugga

I låta det regn genom soltaket
Jag har varit parkerade ute vid vattnet
Gått i krig med mig själv
Behandlingen Sun Tzu, bumpin' Tha Carter jag
Jag är tillbaka på dag två, har glömt hur svårt det var
Starin' på mig så länge, jag har glömt vem som var målet
Jag trodde att jag var över detta, detta är inte vad som är nykter
Vilken sorts pappa skulle hålla sina barn
Gå sedan tillbaka ut och ignorera den risken?
Skuggan vill ha mig att glömma smärtan

Vill att jag ska leva i den skuld och skam
Så mycket att jag har inget annat val än att dö av droger eller blåsa ut min jävla hjärna
Skuggan, det vill jag också upptagen
Det vill till att hålla mig driftin'
Det vill att jag ska ge till berömmelse
Den vill mig forgettin' att jag fick en sjukdom som bor i min ande på olika sätt
Skugga, ljus
De kan både blind, fick olika namn
Om det är för mörkt, om det är för ljust
Det kan fortfarande bränna dig med olika lågor
Och jag är inte skyldig dem en tillstymmelse
Att berätta för min mamma att jag är dö nykter
Ja, jag kan vara bipolär
Jag ska skriva ett album i Wyoming
Låg ner, jag är en high roller
Gå full gas, fick ingen chaufför
Fick två röster på båda axlar
Men jag fortsätter att svänga tills kampen är över

Got mig rakt upp drinkin' från fat
Jag har varit losin' timmar
Singin' sorgliga låtar under galgen
Runnin' från min skugga

Runnin', jag runnin', jag kan inte få bort, bort, bort
Chasin' ner mig varje natt och hela dagen, hela dagen, hela dagen
Runnin', jag är runnin', jag kan inte få bort, bort, bort
Chasin' ner mig varje natt och hela dagen, hela dagen
Runnin', jag är runnin', jag kan inte få bort, bort, bort
Chasin' ner mig varje natt och hela dagen, hela dagen, hela dagen
Jag är runnin', jag är runnin', jag kan inte få bort
Chasin' ner mig varje natt och hela dagen
Min mamma sa till mig att jag måste vara modig, vara modig, vara modig

Keep runnin' från min skugga

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Shadow Vi är glada!

Macklemore

Shadow: ’’Översättning och text - Macklemore

Shadow

Macklemore har publicerat en ny låt med titeln 'Shadow' taget från albumet '' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Andra album av Macklemore

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: The Unplanned Mixtape.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Macklemore

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!