Lucid Dreams: Översätt på Svenska och låttext - Nalyd

Översättningen av Lucid Dreams - Nalyd på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Lucid Dreams - Nalyd på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Lucid Dreams
by Nalyd

VII. The Lucid Dreamer

Last weekend I was high for the 1st time in my entire life and I found myself less stressed and I was utterly baffled at how my worries and self-deprecating short cummings I feel every single day so easily faded away and seeped into my skin without being acknowledged as if my concerns were like black paint slowly drying on a cool summer evening. The euphoria which overtook my body was so liberating,I have never truly felt carefree and weightlessness like I did that night. My inner thoughts of subliminally trying to prove myself to the girl I love were no longer a priority. I dislike the fact I am trying to prove myself to her when I know confidently she has zero interest in me but I guess my life is a movie

I had a dream about her

She was waking me up, She said “Dylan, I love you.” “Dylan, the sun is out” “I watched the sunrise through the blind of our window as I held you close” In this dream of marijuana smoke and some far-fetched fantasy I felt so happy and content

This dream was so real

I felt like for once I made someone believe in me. I remember looking into her face and crying because I had never been more happy in my life

It was bliss, It was perfect, It was the way things should be but then I awoke in an odd slumber. I was in a small empty bedroom on the floor, I stood up and I was no longer higher than the trees and rambunctious as the bees. I was my worst nightmare, I seen reality and for once I made myself resent every decision I’ve ever made to make her hate me. I blamed the high,I blamed the butterfly wings for altering what might have ultimately changed the course of how things could have been. I remember looking into the mirror and crying because I had never been more sad in my life

Översättning på Svenska av låten
Lucid Dreams by Nalyd

VII. De Lucida Drömmare

Last helgen var jag hög för 1: a gången i hela mitt liv och jag fann mig mindre stressad och jag var helt förbryllad över hur mina bekymmer och självironiskt kort cummings jag känner varje dag så lätt bleknat bort och trängt in i min hud utan att bli erkänd som om min oro var som svart färg långsamt torka på en sval sommarkväll. Den eufori som drabbade min kropp var så befriande,jag har aldrig riktigt kände sig sorglös och tyngdlöshet som jag gjorde den natten. Mina inre tankar undermedvetet försöker bevisa mig till den flickan som jag älskar var inte längre en prioritet. Jag ogillar det faktum att jag försöker att visa mig till henne när jag vet säkert att hon har noll intresse för mig, men jag antar att mitt liv är en film

I hade en dröm om henne

She väckte mig, Hon sa: 'Dylan, jag älskar dig.' 'Dylan, solen ut' 'jag såg soluppgången genom blind av våra fönster som jag höll dig nära' I denna dröm av marijuana rök och lite långsökt fantasi jag kände mig så lycklig och innehåll

detta drömmen var så verklig

I kände mig som för en gångs skull gjorde jag någon tror på mig. Jag minns att jag tittar i hennes ansikte och grät för att jag hade aldrig varit lyckligare i mitt liv

det var lycka, Det var perfekt, Det var hur saker och ting ska vara men sedan vaknade jag i en märklig dvala. Jag var i ett litet tomt rum på golvet, ställde jag mig upp och jag var inte längre högre än träden och stökiga som bina. Jag är min värsta mardröm, jag har sett verkligheten och för att när jag hade gjort mig själv illa varje beslut jag någonsin gjort för att få henne att hata mig. Jag skyllde på hög,jag skyllde fjäril vingar för att ändra vad som kan i slutändan har ändrats av hur saker och ting kunde ha varit. Jag minns att jag tittar in i spegeln och gråter eftersom jag aldrig hade varit mer ledsen i mitt liv

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Lucid Dreams Vi är glada!

Nalyd

Lucid Dreams: ’’Översättning och text - Nalyd
Ogiltiga Nalyd är en West Virginian indie-musiker som komponerar musik, som kan variera från modern hip-hop till akustisk folkmusik och även 90-talet påverkat R&B

Lucid Dreams

Vi presenterar texten och översättningen av Lucid Dreams, en ny låt skapad av Nalyd taget från albumet ''

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Nalyd

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!