Decadence Within: Översätt på Svenska och låttext - Malevolent Creation

Översättningen av Decadence Within - Malevolent Creation på Svenska och original text avlåten
Decadence Within: Italiensk Översättning och text - Malevolent Creation Italiensk
Decadence Within: Engelsk Översättning och text - Malevolent Creation Engelsk
Decadence Within: Spanska Översättning och text - Malevolent Creation Spanska
Decadence Within: Franska Översättning och text - Malevolent Creation Franska
Decadence Within: Tysk Översättning och text - Malevolent Creation Tysk
Decadence Within: Portugisiska Översättning och text - Malevolent Creation Portugisiska
Decadence Within: Ryska Översättning och text - Malevolent Creation Ryska
Decadence Within: Holländska Översättning och text - Malevolent Creation Holländska
Decadence Within: Svenska Översättning och text - Malevolent Creation Svenska
Decadence Within: Norska Översättning och text - Malevolent Creation Norska
Decadence Within: Danska Översättning och text - Malevolent Creation Danska
Decadence Within: Hindi Översättning och text - Malevolent Creation Hindi
Decadence Within: Putsa Översättning och text - Malevolent Creation Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Decadence Within - Malevolent Creation på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Decadence Within
by Malevolent Creation

Cruor falls upon a disobedient time
Holocaust claims the weak and feeble lives
Sickness wells, bursting within
No escape from the bludgeon, except to give in

Deep depression enters your mind
Premeditated oppression conquers all thought
Striving with little reason to be
A wretched subject of this cryptocracy

The wreath which is weaving, woven full of lies
Bore out of teachery, it snuffs out your cries
Spawn on this Earth, to bring out suffering
Avaricious hunger fulfills its voracious legacy

A say we don't have, where it's written we shall
Your life stripped away, destined to fall

Wanting to die for your faith
Everything you are is laid to waste
Blood falls free from your open wounds
Sets souls free to complete doom
Dying and killing for your crimes
Forever your eyes are smitten blind

Economical structure falls from our grasp
Just the beginning to the core that's now cracked

Fractures inflict the corporate level
Wickedness infest life's everyday drivel, drivel
Cities lie fallen, broken with disgust
Citizens mangled with deceit and mistrust
Crimson tide swells, flowing through the streets
Decadence, the swift end that you will meet

Eyes blackened blind to these lustful crimes
Decency falters and is all left behind
Nothing left for your, except fear for the world
Evil abounds as the darkness unfurls
Can't see no reason for what really matters
Nothing on this planet can outlast it
Cold outstretched hands reach for the sky
Decadence surrounds all that will die

Decadence, despair falls on your faith
Why doesn't God hear your prayers?

Decadence remains the only thing for you
Self pity and denial, play you for its fool
Evil takes your life, beckon to its call
Evil claims your souls, laughing at its fall
Laughing as you fall

Översättning på Svenska av låten
Decadence Within by Malevolent Creation

Cruor faller på en olydig tid
Förintelsen hävdar de svaga och svaga liv
Sjukbrunnar, spricker inom
Ingen flykt från slam, förutom att ge efter

Djup depression tränger in i ditt sinne
Förutbestämt förtryck erövrar all tanke
Strävar med liten anledning att vara
Ett eländigt ämne för denna kryptokrati

Kransen som är vävd, vävd full av lögner
Uttryckt av läran, det smygar ut ditt rop
Gyter på denna jord, för att få fram lidande
Ojämn hunger uppfyller sin glupska arv

En säger att vi inte ' t har, där det står skrivet ska vi
Ditt liv avlägsnas, avsedd att falla

Vill du dö för din tro
Allt du är är ödelagt
Blod faller fri från dina öppna sår
Gör själar fria att fullborda undergång
Dö och döda för dina brott
För evigt slår dina ögon blinda

Ekonomisk struktur faller ur vårt grepp

Bara början till kärnan som nu är knäckt
Frakturer åstadkommer företagsnivå
Ondskan angriper livets vardagliga drivel, drivel
Städer ligger nedfallna, brutna av avsky
Medborgare som är förvirrade av bedrägeri och misstro
Crimson tidvatten sväller, flyter genom gatorna
Dekadens, den snabba änden som du kommer att träffa

Ögonen svarta blinda för dessa lustiga brott
Anständighet vacklar och är allt kvar efter
Ingenting kvar för din, utom rädsla för världen
Det onda är i överflöd när mörkret utvecklas
Kan inte se någon anledning för det som verkligen betyder något
Ingenting på denna planet kan överleva det
Kalla utsträckta händer når upp till himlen
Dekadens omger allt som kommer att dö

Dekadens, förtvivlan faller på din tro
Varför hör inte Gud dina böner?

Dekadens är fortfarande det enda för du
Självmedlåtande och förnekelse, spela dig för sin dårskap
Ondt tar ditt liv, vinkar till sitt samtal
Ondt gör anspråk på dina själar, skrattar åt sitt fall
Skrattar när du faller

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Decadence Within Vi är glada!

KREDITER

Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Malevolent Creation

Decadence Within: ’’Översättning och text - Malevolent Creation

Decadence Within

Decadence Within är den nya singeln till Malevolent Creation taget från albumet 'The Ten Commandments' .

9 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Malevolent Creation

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!