Your Contract Has Expired: Översätt på Svenska och låttext - Man On The Internet

Översättningen av Your Contract Has Expired - Man On The Internet på Svenska och original text avlåten
Your Contract Has Expired: Italiensk Översättning och text - Man On The Internet Italiensk
Your Contract Has Expired: Engelsk Översättning och text - Man On The Internet Engelsk
Your Contract Has Expired: Spanska Översättning och text - Man On The Internet Spanska
Your Contract Has Expired: Franska Översättning och text - Man On The Internet Franska
Your Contract Has Expired: Tysk Översättning och text - Man On The Internet Tysk
Your Contract Has Expired: Portugisiska Översättning och text - Man On The Internet Portugisiska
Your Contract Has Expired: Ryska Översättning och text - Man On The Internet Ryska
Your Contract Has Expired: Holländska Översättning och text - Man On The Internet Holländska
Your Contract Has Expired: Svenska Översättning och text - Man On The Internet Svenska
Your Contract Has Expired: Norska Översättning och text - Man On The Internet Norska
Your Contract Has Expired: Danska Översättning och text - Man On The Internet Danska
Your Contract Has Expired: Hindi Översättning och text - Man On The Internet Hindi
Your Contract Has Expired: Putsa Översättning och text - Man On The Internet Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Your Contract Has Expired - Man On The Internet på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Your Contract Has Expired
by Man On The Internet

AHAHAHAHAHAHAHA!!!!
FOOOOOOOOOOOOOOL!!

Run along this forest trail
Now you'll find you’ll fail
Never gonna reach that goal
Now give me your soul
Some advice
Don't think twice
Should have known I wasn't nice

Off with your head
Tata, you’re dead
Got no more use for you
And when you signed
That dotted line
You should have thought it through
Your subconscious hanging on
Clinging to your fear
Every haunt just moved along
But now the Snatcher's here
And the weird and the wild
Should have left you all beguiled
Guess that's that
You hat wearing child
Did my jobs and took time to bask
Now it's time to take you to task
And while the ink is slowly drying
It's time that you get dying
Your Contract has Expired
Sleep now in the fire
You're gonna meet your match
Your soul belongs to Snatcher
Now let's sing higher
And the weird and the wild
Should have left you all beguiled
Guess that's that
You hat wearing child
Did my jobs and took time to bask
Now it’s time to take you to task
And while the ink is slowly drying
It’s time that you get dying
Your Contract has Expired
Sleep now in the fire

You're gonna meet your match
Your soul belongs to Snatcher
Your service is no longer required

Listen, while I have a break. I just want to say, I don’t think you're appreciating the fact that I'm singing and fighting at the same time here. Just needed to get that off my chest

Some advice
Don't think twice
Should have known I wasn’t nice
And when you signed
That dotted line
You should have thought it through
If you think that I'm a stink
Then get a lawyer
'Cause I'm the best employer
Got complaints? You got a form?
Let's review how you perform
Your subconscious hanging on
Clinging to your fear
And every haunt just moved along
But now the Snatcher's here
And the weird and the wild
Should have left you all beguiled
Guess that's that
You hat wearing child
Did my jobs and took time to bask
Now it's time to take you to task
And while the ink is slowly drying
It's time that you get dying
Your Contract has Expired
Sleep now in the fire
You're gonna meet your match
Your soul belongs to Snatcher
Your service is no longer required

You know, if I keep singing, you'll never get the chance to make me blue! So there! WHAT? The Like button is blue? HOW DID YOU DO THAT? That's got to be cheating! Oh, don't tell me you're also Subscribing! That's adding injury to insult!


Thank you for watching!
Like, Comment, and Subscribe!
Can you spare a dollar on Patreon?
Every little bit helps!

Översättning på Svenska av låten
Your Contract Has Expired by Man On The Internet

AHAHAHAHAHAHAHA !!!!
FOOOOOOOOOOOOOOL !!

Spring längs denna skogsspår
Nu hittar du att du misslyckas
Kommer aldrig att nå det målet
Ge mig nu din själ
Några råd
Tänk inte två gånger
Borde ha vetat att jag inte var snäll

Av med huvudet
Tata , du är död
Fick inte mer nytta av dig
Och när du signerade
Den prickade linjen
Du borde ha tänkt igenom det
Ditt undermedvetna hänger på
Klamrar sig fast vid din rädsla
Varje tillflyktsort flyttade bara framåt
Men nu är Snatcher här
Och det konstiga och det vilda
Borde ha lämnat er alla förförda
Gissa att det är att
Du har på dig barnet
Gjorde mitt jobb och tog tid att sola
Nu är det dags att ta dig till uppgiften
Och medan bläcket sakta torkar
Det är dags att du dör
Ditt kontrakt har löpt ut
Sov nu i elden
Du ska träffa din match
Din själ tillhör Snatcher
Låt oss sjunga högre
Och det konstiga och det vilda
Borde ha lämnat dig alla besvikna
Gissa att det är det
Du har på dig barnet
Gjorde mitt jobb och tog tid att sola
Nu är det dags att ta dig till uppgiften
Och medan bläcket är sakta torkar
Det är dags att du dör
Ditt kontrakt har löpt ut
Sov nu i elden
Du ska träffa din match

Din själ tillhör Snatcher
Din tjänst krävs inte längre

Lyssna, medan jag har en paus. Jag vill bara säga, jag tror inte att du uppskattar det faktum att jag sjunger och slåss samtidigt här. Behövs bara för att få bort det från bröstet

Några råd
Tänk inte två gånger
Borde ha vetat att jag inte var snäll
Och när du skrev
Den prickade linjen
Du borde ha tänkt igenom det
Om du tycker att jag är en stink
Skaffa en advokat
För jag är den bästa arbetsgivaren
Har du klagomål? Har du ett formulär?
Låt oss granska hur du presterar
Ditt undermedvetna hänger på
Fästs vid din rädsla
Och varje tillhåll flyttade bara framåt
Men nu är Snatcher här
Och det konstiga och det vilda
Borde ha lämnat er alla bedrövade
Gissa att det är det
Din hattklädda barn
Gjorde mitt jobb och tog tid att sola
Nu är det dags att ta dig till uppgiften
Och medan bläcket sakta torkar
Det är dags att du dör
Ditt kontrakt har löpt ut
Sov nu i elden
Du ska träffa din match
Din själ tillhör Snatcher
Din tjänst krävs inte längre

Du vet, om jag fortsätter att sjunga får du aldrig chansen att gör mig blå! Så där! VAD? Gilla-knappen är blå? HUR GJORDE DU DET DÄR? Det måste fuska! Åh, säg inte att du också prenumererar! Det är skada på förolämpning!


Tack för att du tittade!
Gilla, kommentera och prenumerera!
Kan du skona en dollar på Patreon?
Varje liten hjälp!

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Your Contract Has Expired Vi är glada!

Man On The Internet

Your Contract Has Expired: ’’Översättning och text - Man On The Internet

Your Contract Has Expired

Man On The Internet har publicerat en ny låt med titeln 'Your Contract Has Expired' taget från albumet 'Original Lyrics' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Detta är listan med 9 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av Man On The Internet

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som Undertale the Musical.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Man On The Internet

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!