Man With The Red Face: Översätt på Svenska och låttext - Mark Knight & Funkagenda

Översättningen av Man With The Red Face - Mark Knight & Funkagenda på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Man With The Red Face - Mark Knight & Funkagenda på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Man With The Red Face
by Mark Knight & Funkagenda

Ladies and Gentlemen;
The very word 'secrecy' is repugnant in a free and open society;
And we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings
We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it

Even today, there is little value in insuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment
And no official of my Administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence -- on infiltration instead of invasion

Översättning på Svenska av låten
Man With The Red Face by Mark Knight & Funkagenda

Mina damer och Herrar;
Själva ordet 'hemlighet' är motbjudande i ett fritt och öppet samhälle.
Och vi är som människor i sig och historiskt motsats till de hemliga sällskapen, att hemliga eder och hemliga rättegångar
Vi bestämde för länge sedan att faran för överdrivna och omotiverade undanhållande av relevanta fakta uppväger de faror som åberopas för att motivera det

Even idag, det är lite värde i att försäkra överlevnaden av vår nation om våra traditioner inte överleva med det. Och det är en mycket allvarlig fara för att ett meddelat behovet av ökad säkerhet kommer att tas i beslag på av de som är angelägna om att expandera sin mening till gränsen för officiell censur och döljande
Och ingen tjänsteman min Administration, om hans rang är hög eller låg, civila eller militära, bör tolka mina ord här i kväll som en ursäkt för att censurera nyheter, för att kväva oliktänkande, för att täcka upp våra misstag, eller att undanhålla från pressen och den allmänna fakta de förtjänar att få veta. För att vi är emot hela världen genom en monolitisk och skoningslösa konspiration som bygger främst på hemliga medel för att utvidga sitt inflytande-på infiltration istället för invasion

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Man With The Red Face Vi är glada!

Mark Knight & Funkagenda

Man With The Red Face: ’’Översättning och text - Mark Knight & Funkagenda

Man With The Red Face

Vi presenterar texten och översättningen av Man With The Red Face, en ny låt skapad av Mark Knight & Funkagenda taget från albumet 'Man With The Red Face (Remixes)' publicerad Tisdag 19 November 2019

Albumet består av 1 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Mark Knight & Funkagenda

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!