Fallen Torches: Översätt på Svenska och låttext - Mastodon

Översättningen av Fallen Torches - Mastodon på Svenska och original text avlåten
Fallen Torches: Italiensk Översättning och text - Mastodon Italiensk
Fallen Torches: Spanska Översättning och text - Mastodon Spanska
Fallen Torches: Franska Översättning och text - Mastodon Franska
Fallen Torches: Tysk Översättning och text - Mastodon Tysk
Fallen Torches: Portugisiska Översättning och text - Mastodon Portugisiska
Fallen Torches: Ryska Översättning och text - Mastodon Ryska
Fallen Torches: Holländska Översättning och text - Mastodon Holländska
Fallen Torches: Svenska Översättning och text - Mastodon Svenska
Fallen Torches: Norska Översättning och text - Mastodon Norska
Fallen Torches: Danska Översättning och text - Mastodon Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Fallen Torches - Mastodon på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Fallen Torches
by Mastodon

Bring forth the enemy
I want him to beg for his life
Bring forth the enemy
I want his neck under knife
Incinerate the figurehead
Plan to erase you first
Flooding rain smothering
Bringing what you deserve


Spirits warn that danger's coming
It's coming closer now
Pathways lit by fallen torches
Burn your insides out


Find me the remedy
Searching the ends of the earth
Bring me the entity
Snuff out the light in his eyes
Eliminate, obliterate
The image in my sights
Bring me the head
Bring me the head
Finish and erase

Spirits warn that danger's coming
It's coming closer now
Pathways lit by fallen torches
Burn your insides out


The whole world is a tragedy
Another crashing wave
Pinning you on the ground
Another living travesty
A never ending game
Fear is not easy to shake


Free me
Bring me in
Hear my heart
Break my hands
Water lesson god
Be in my heart
Be in my heart
And when I love in you
Let it be true
Let me shield
I need to leave the shadow

The whole world is a tragedy
Another crashing wave
Pinning you on the ground


Darkness takes you
Darkness takes you down

Översättning på Svenska av låten
Fallen Torches by Mastodon

Ta ut fienden
Jag vill att han ber för sitt liv
Ta ut fienden
Jag vill ha hans hals under kniven
Bränna galjonsfigur
Planerar att radera dig först
Översvämningar regn kvävning
Få vad du förtjänar


Sprit varnar för att fara kommer
Det kommer närmare nu
Vägar upplyst av fallen facklor
Bränn dina insidan ut


Hitta den rätta mig
Söker jordens ändar
Ge mig den enhet
Snus ut ljuset i hans ögon
Ta bort, utplåna
Bilden i min sevärdheter
Bring me the head
Bring me the head
Avsluta och ta bort

Sprit varnar för att fara kommer
Det kommer närmare nu
Vägar upplyst av fallen facklor
Bränn dina insidan ut


Hela världen är en tragedi
En annan kraschar våg
Sätter du på marken
En annan levande parodi
En aldrig sinande spel
Rädsla är inte lätt att skaka


Kostnadsfri mig
Ta mig i
Hör mitt hjärta
Bryta mina händer
Vatten lektion gud
Att vara i mitt hjärta
Att vara i mitt hjärta
Och när jag kärlek i dig
Låt det vara sant
Låt mig sköld
Jag måste lämna skuggan

Hela världen är en tragedi
En annan kraschar våg
Sätter du på marken


Mörkret tar du
Mörkret tar ner dig

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Fallen Torches Vi är glada!

Mastodon

Fallen Torches: ’’Översättning och text - Mastodon

Fallen Torches

Fallen Torches är den nya singeln till Mastodon taget från albumet 'Medium Rarities' .

10 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Mastodon

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!