Safe With Me: Översätt på Svenska och låttext - Mesh

Översättningen av Safe With Me - Mesh på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Safe With Me - Mesh på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Safe With Me
by Mesh

This is my space
No one can ever get in here
This is my place
No one can ever hurt me

Standing at the foot of your bed
Counting the holes in your head
Waiting for the breathing to fall
Tracing the cracks in the wall

You don't know I'm there
You'll never know I care
But who's going to keep you safe
When your window is open
Reach out and I'll be there

Whatever happens to you
You're safe with me
Whatever hurting you do
It won't hurt me
Whatever choices you've made
To seal your fate
You've made them much too late

Watching from the edge of this tomb
That crushes your breath with its fumes
Silence like the beat of your heart
Dragging you into the dark

You don't know I'm there
You'll never know I care
But who's going to watch you sleep
When the latches are broken
Reach out and I'll be there

Whatever happens to you
You're safe with me
Whatever hurting you do
It won't hurt me
Whatever choices you've made
To seal your fate

You've made them much too late

This is my space
No one can ever get in here
This is my place
No one can ever hurt me

This is my space
No one can ever get in here
This is my place
No one can ever hurt me

You don't know I'm there
You'll never know I care
But who's going to pick you up
When your body is broken
Breath out and I'll be there

Whatever happens to you
You're safe with me
What ever hurting you do
It won't hurt me
Whatever choices you've made
To seal your fate
You've made them much too late

Whatever happens to you
You're safe with me
Whatever hurting you do
It won't hurt me
Whatever choices you've made
To seal your fate
You've made them much too late

This is my space
No one can ever get in here
This is my place
No one can ever hurt me

Översättning på Svenska av låten
Safe With Me by Mesh

Det här är min plats
Ingen kan någonsin komma in här
Detta är min plats
Ingen kan någonsin skada mig

Standing vid foten av sängen
Räkna dina hål i huvudet
Väntar på att andas för att falla
Spåra sprickor i väggen

du inte vet jag det
Du kommer aldrig veta att jag bryr
Men vem som kommer att hålla dig säker
När ditt fönster är öppna
Nå ut och jag kommer vara där,

Whatever händer dig
Du är trygg hos mig
Oavsett vilken skada du gör
Det kommer inte skada mig
Oavsett val du har gjort
För att försegla ditt öde
Du har gjort dem alldeles för sent

Watching från kanten av denna grav
Som krossar dina andetag med sina ångor
Tystnad som i takt med ditt hjärta
Dra du in i den mörka

du inte vet jag det
Du kommer aldrig veta att jag bryr
Men vem kommer att titta på dig sova
När låsen bryts
Nå ut och jag kommer vara där,

Whatever händer dig
Du är trygg hos mig
Oavsett vilken skada du gör
Det kommer inte skada mig
Oavsett val du har gjort
För att försegla ditt öde

Du har gjort dem alldeles för sent

detta är mitt utrymme
Ingen kan någonsin komma in här
Detta är min plats
Ingen kan någonsin skada mig

detta är mitt utrymme
Ingen kan någonsin komma in här
Detta är min plats
Ingen kan någonsin skada mig

du inte vet jag det
Du kommer aldrig veta att jag bryr
Men vem kommer att plocka upp dig
När din kropp är trasig
Andas ut och jag kommer vara där,

Whatever händer dig
Du är trygg hos mig
Vad allt ont du gör
Det kommer inte skada mig
Oavsett val du har gjort
För att försegla ditt öde
Du har gjort dem alldeles för sent

Whatever händer dig
Du är trygg hos mig
Oavsett vilken skada du gör
Det kommer inte skada mig
Oavsett val du har gjort
För att försegla ditt öde
Du har gjort dem alldeles för sent

detta är mitt utrymme
Ingen kan någonsin komma in här
Detta är min plats
Ingen kan någonsin skada mig

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Safe With Me Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!