Monkey: Översätt på Svenska och låttext - M.i Abaga

Översättningen av Monkey - M.i Abaga på Svenska och original text avlåten
Monkey: Italiensk Översättning och text - M.i Abaga Italiensk
Monkey: Engelsk Översättning och text - M.i Abaga Engelsk
Monkey: Spanska Översättning och text - M.i Abaga Spanska
Monkey: Franska Översättning och text - M.i Abaga Franska
Monkey: Tysk Översättning och text - M.i Abaga Tysk
Monkey: Portugisiska Översättning och text - M.i Abaga Portugisiska
Monkey: Ryska Översättning och text - M.i Abaga Ryska
Monkey: Holländska Översättning och text - M.i Abaga Holländska
Monkey: Svenska Översättning och text - M.i Abaga Svenska
Monkey: Norska Översättning och text - M.i Abaga Norska
Monkey: Danska Översättning och text - M.i Abaga Danska
Monkey: Hindi Översättning och text - M.i Abaga Hindi
Monkey: Putsa Översättning och text - M.i Abaga Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Monkey - M.i Abaga på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Monkey
by M.i Abaga

This song is just for you people
All of you wey think, you know, people try to bring you down
Try to squash your party
But you let them by
You gonna make it
No matter what they do to you
You gonna rise like a phoenix from the fire
You get it too, Yea…


Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey look me like monkey o…ewo
Dem no know, dem no know, dem no know, dem no know
Dem dem no know, dem no know, i dey look them like banana na na na na…


Yo, Madam na only you waka come
Just Abaga
Them dey look me like vagabond
But I said it don't matter
I'll school them like principal
With my musical, cos my weapon eh, isn't physical
It's not analog, it's not digital
It's not ping-dical, it's BB-lical
And Chai! there is God
All of you that are sharing blood
Didn't expect me to be running
But now you can watch me porshe
See before before, you know free your guy
When i needed you, you be free your guy
You can't ping me down, no be BB chai
You dem famz me, mehn no kill the guy
Common

Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey look me like monkey o…ewo
Dem no know, dem no know, dem no know, dem no know
Dem dem no know, dem no know, i dey look them like banana…
Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey look me like monkey o…ewo
Dem no know, dem no know, dem no know, dem no know
Dem dem no know, dem no know, i dey look them like banana. na na na na…


Yea, they never expected it
That i will be getting rich
That I have a black man blood
And now you can't tell me ish
You expected me to be perishing
But i am doing well, no embellishing
You denied me, Ask Billie Jean
You can only try, you can't finish it
And the wiz are very much
And a nigga is living frosh
MC hammer you cannot touch
Cos I am serving a living God
My foundation is not MaryKay


I don pass them, i don elevate
Nigga

Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey look me like monkey o…ewo
Dem no know, dem no know, dem no know, dem no know
Dem dem no know, dem no know, i dey look them like banana
Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey look me like monkey o…ewo
Dem no know, dem no know, dem no know, dem no know
Dem dem no know, dem no know, i dey look them like na na na


I've been disrespected
But i kept calm
And slept on
Stepped on, neglected
But i kept on
I knew that one day i would get on
See these days i reflect on
What i've been through
Like my left arm
See it wasn't right, but i'm headstrong
At the checkpoint, till the cheques come
Call me chairman, say it properly
I'm a genius, an anomaly
All that ish you did, it was comedy
Look who laughing now, ain't no stopping me
And this rap game is my property
Till the end we playing monopoly
So convertible, ain't no topping me
Keep your meter on, ain't no dropping me
Through the rough road, through the punishment
Through the hardship and discouragement
I got stronger, it was nourishment
From accomplishment to accomplishment
If you send me leg, man i break am
Or I jump am but i must make am
I am insured mehn, i got statefarm
How your leg doing? Nna take balm
From a nightbus to a bigbus to a private jet
Next to Rick Ross
All these haters talk, it's just lipgloss
Relax man, I am in flipflops
See the more haters try to end us
Try to hunt me down and offend us
Try to push me out to be sent forth
The more I glo, you should endorse me

2014
2015
2016
I hope you ready
Ha ha
Chocolate city

Översättning på Svenska av låten
Monkey by M.i Abaga

Den här låten är bara för er folk
Alla ni tänker, ni vet, folk försöker få ner er
Försök att squasha er fest
Men du låter dem av
Du ska klara det
Oavsett vad de gör mot dig
Du kommer att resa dig som en phoenix från elden
Du får det också, ja ...


Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey look me like monkey o… ewo
Dem no know, dem no know, dem no know, dem no know
Dem dem no know, dem no know, i dey look them like banana na na na na ...


Yo, fru na bara du waka kommer
Just Abaga
Dem dey look me like vagabond
Men jag sa att det spelar ingen roll
Jag ska skola dem som rektor
Med min musikal, eftersom mitt vapen eh, är inte fysiskt
Det är inte analogt, det är inte digitalt
Det är inte ping-dical, det är BB-lical
Och Chai! det finns Gud
Alla ni som delar blod
Förväntade mig inte att jag skulle springa
Men nu kan du se mig porshe
Se innan, du vet att du frigör din kille
När jag behövde dig, var du fri din kille
Du kan inte pinga ner mig, nej var BB chai
Du dem famz mig, mehn nej döda killen
Gemensam

Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey look me like monkey o… ewo
Dem no know, dem no know, dem no vet, dem nej vet
Dem dem nej vet, dem nej vet, jag dey ser dem ut som banan ...
Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey ser ut som apa o ... ewo
Dem nej vet, dem nej vet, dem nej vet, dem nej vet
Dem dem nej vet, dem nej vet, jag dey ser dem ut som banan. na na na na ...


Ja, de förväntade sig aldrig det
Att jag ska bli rik
Att jag har ett svartblod
Och nu du kan inte berätta för mig ish
Du förväntade mig att jag skulle förgås
Men jag mår bra, ingen utsmyckning
Du nekade mig, fråga Billie Jean
Du kan bara försöka, du kan inte avsluta det
Och guiden är väldigt mycket
Och en nigga lever frosh
MC-hammare du kan inte röra
För jag tjänar en levande Gud

Min foundation är inte MaryKay


Jag passerar dem inte, jag höjer inte
Nigga

Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey look me like monkey o… ewo
Dem no know, dem no know, dem no know, dem no know
Dem dem no know, dem no know, i dey se dem ut som banan
Dem vara dey, dem vara dey, dem vara dey
Dem vara dey, dem vara dey se mig ut som apa o ... ewo
Dem nej vet, dem nej vet, dem nej vet, dem nej vet
Dem dem nej vet, dem nej vet, jag ser dem ut som na na na


Jag har inte respekterats
Men ik ept lugn
Och sov på
Steg på, försummad
Men jag fortsatte
Jag visste att jag en dag skulle gå vidare
Se dessa dagar reflekterar jag över
Vad jag har gått igenom
Som min vänstra arm
Se att det inte var rätt, men jag är ihärdig
Vid kontrollpunkten tills kontrollerna kommer
Ring mig ordförande, säg det ordentligt
Jag är ett geni, en anomali
Allt som du gjorde, det var komedi
Titta vem som skrattar nu, det är inget som hindrar mig
Och det här rappspelet är min egendom
Till slutet spelar vi monopol
Så konvertibelt, det är ingen som fyller mig
Håll mätaren på, det är ingen som tappar mig
Genom grov väg, genom straffet
Genom svårigheterna och motlösheten
Jag blev starkare, det var näring
Från prestation till prestation
Om du skickar mig ben, jag bryter är
Eller jag hoppar är men jag måste göra mig
Jag är försäkrad mehn, jag har statefarm
Hur går det med ditt ben? Nna ta balsam
Från en nattbuss till en bigbus till en privat jet
Bredvid Rick Ross
Alla dessa hatare pratar, det är bara lipgloss
Koppla av mannen, jag är i flipflops
Se ju fler hatare som försöker avsluta oss
Försök att jaga mig och förolämpa oss
Försök att driva ut mig för att skickas ut
Ju mer jag är glad, bör du stödja mig

2014
2015
2016
Jag hoppas att du är redo
Ha ha
Chokladstad

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Monkey? Vi är glada!

KREDITER

Låten "Monkey" skrevs av M.I Abaga. Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.

M.i Abaga

Monkey: ’’Översättning och text - M.i Abaga
Jude Abaga född 4 oktober 1981, även professionellt känd som M.I eller M.I Abaga är en nigeriansk hiphop inspelningsartist, låtskrivare och skivproducent. Han har varit verkställande direktör för Chocolate City sedan juni 2015.

Monkey

Vi presenterar texten och översättningen av Monkey, en ny låt skapad av M.i Abaga taget från albumet 'The Chairman' publicerad Tisdag 23 Februari 2021

Albumet består av 9 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av M.I Abaga

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som Judah / MI 2 The Movie.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till M.i Abaga

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka