We Are The Promise: Översätt på Svenska och låttext - Mikhala Jené & D Smoke

Översättningen av We Are The Promise - Mikhala Jené & D Smoke på Svenska och original text avlåten
We Are The Promise: Italiensk Översättning och text - Mikhala Jené & D Smoke Italiensk
We Are The Promise: Engelsk Översättning och text - Mikhala Jené & D Smoke Engelsk
We Are The Promise: Spanska Översättning och text - Mikhala Jené & D Smoke Spanska
We Are The Promise: Franska Översättning och text - Mikhala Jené & D Smoke Franska
We Are The Promise: Tysk Översättning och text - Mikhala Jené & D Smoke Tysk
We Are The Promise: Portugisiska Översättning och text - Mikhala Jené & D Smoke Portugisiska
We Are The Promise: Ryska Översättning och text - Mikhala Jené & D Smoke Ryska
We Are The Promise: Holländska Översättning och text - Mikhala Jené & D Smoke Holländska
We Are The Promise: Svenska Översättning och text - Mikhala Jené & D Smoke Svenska
We Are The Promise: Norska Översättning och text - Mikhala Jené & D Smoke Norska
We Are The Promise: Danska Översättning och text - Mikhala Jené & D Smoke Danska
We Are The Promise: Hindi Översättning och text - Mikhala Jené & D Smoke Hindi
We Are The Promise: Putsa Översättning och text - Mikhala Jené & D Smoke Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av We Are The Promise - Mikhala Jené & D Smoke på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av We Are The Promise
by Mikhala Jené & D Smoke

Sons and daughters, raging waters are rising up
Bringing tyranny to an end
No more time to pretend
No repeating, no conceding
The reality is none of us can really say we're equal
'Til we take the pen and write the sequel


'Cause we all got a story fighting for our glory and peace
No matter your color, religion, your lover, or creed
'Cause we all gotta rewrite what isn't right, oh
Can't discriminate nor eliminatе our light


We are the promisе fighting to set us free
King had a dream that we've gotta keep
Love is the root of humanity
We are the promise, no matter your point of view
We are the future, we'll see it through
It all starts with me and you
We are the promise, promise, promise
We are the promise, promise, promise


Look around, every one of us is in between
But love it holds us and overtakes the ones who won't
Rejected ones are the cornerstone
We're rebuilding on the precipice
Of tearing down all your prejudice
Gonna triumph over malevolence
Equality's our inheritance

'Cause we all got a story fighting for our glory and peace
No matter your color, religion, your lover, or creed
'Cause we all gotta rewrite what isn't right, oh
They can't discriminate or eliminate


We are the promise fighting to set us free
King had a dream that we've gotta keep
Love is the root of humanity
We are the promise, no matter your point of view

We are the future, we'll see it through
It all starts with me and you
We are the promise, promise, promise
We are the promise, promise, promise


Super, mmm
Yeah, yeah, what it look like?
We 'bout to shine like stars on a good night
Open they minds like art
Born out the hood, light up the dark, listen
Here goes a shot out of a rocket
Imagine living like nothing could stop it
That vision that drives your decision to aim for the target
Imagine the freedom to thrive being worn like a garment
Stitched with a low tolerance, picture a world where all of us
Acknowledge each other and smile at our differences
Knowing that when you fly as me, the sky is still limitless
Celebrating variety, we found our new genesis
Ooh, I feel amazing, ooh, what can I say?
But my mama's mama dreamed of a day that resembled this moment
Found our way to the pyramids just by following omens
Living life like I'm still a kid, I'm a king in my throne
Which passed down to me, if I'm honest

We are the promise fighting to set us free
King had a dream that we've gotta keep
Love is the root of humanity
We are the promise, no matter your point of view
We are the future, we'll see it through
It all starts with me and you
We are the promise fighting to set us free
King had a dream that we've gotta keep
Love is the root of humanity
We are the promise, no matter your point of view
We are the future, we'll see it through
It all starts with me and you
We are the promise, promise, promise
We are the promise, promise, promise

Översättning på Svenska av låten
We Are The Promise by Mikhala Jené & D Smoke

Söner och döttrar, rasande vatten stiger upp
Avsluta tyranni
Inget mer tid att låtsas
Ingen upprepning, ingen medge
Verkligheten är att ingen av oss verkligen kan säga att vi är lika
'Till vi tar pennan och skriver uppföljaren


Eftersom vi alla har en historia som kämpar för vår ära och fred
Oavsett din färg , religion, din älskare eller trosbekännelse
Eftersom vi alla måste skriva om vad som inte är rätt, oh
Kan inte diskriminera eller eliminera vårt ljus


Vi är de lovande kämparna för att frigöra oss
King hade en dröm som vi måste hålla
Kärlek är roten till mänskligheten
Vi är löftet, oavsett din synvinkel
Vi är framtiden, vi ska se igenom det
Allt börjar med mig och du
Vi är löftet, löfte, löfte
Vi är löfte, löfte, löfte


Titta runt, var och en av oss är däremellan
Men kärlek det håller oss och överträffar de som inte
Avvisade är hörnstenen
Vi återuppbyggs på stup
Att riva ner alla dina fördomar
Kommer att segra över ondskan
Jämställdhet är vårt arv

Eftersom vi alla fick en historia som kämpade för vår ära och fred
Oavsett din färg, religion, din älskare eller din trosbekännelse
Eftersom vi alla måste skriva om vad som inte är rätt, oh
De kan inte diskriminera eller eliminera


Vi är löftet som kämpar för att frigöra oss
King hade en dröm som vi måste hålla
Kärlek är roten till mänskligheten
Vi är löftet, oavsett din poäng med visa

Vi är framtiden, vi ser det igenom
Allt börjar med mig och du
Vi är löftet, löfte, löfte
Vi är löftet, löfte, löfte


Super, mmm
Ja, ja, hur ser det ut?
Vi kämpar för att lysa som stjärnor på en god natt
Öppna sina sinnen som konst
Född ut huven, lysa upp mörkret, lyssna
Här går ett skott ur en raket
Tänk dig att leva som ingenting skulle kunna stoppa det
Den visionen som driver ditt beslut att sikta mot målet
Föreställ dig friheten att trivas bärs som ett plagg
Syt med låg tolerans , föreställ dig en värld där vi alla
Känner igen varandra och ler mot våra skillnader
Att veta att när du flyger som mig är himlen fortfarande obegränsad
Firar variation, vi hittade vår nya tillkomst
Ooh, jag känner mig fantastisk, ooh, vad kan jag säga?
Men min mammas mamma drömde om en dag som liknade det här ögonblicket
Hittade vägen till pyramiderna bara genom att följa omens
Att leva livet som om jag fortfarande är ett barn, jag är en kung på min tron ​​
Som gick över till mig, om jag är ärlig

Vi är löftet som kämpar för att frigöra oss
King hade en dröm som vi måste hålla
Kärlek är roten till mänskligheten
Vi är löftet, oavsett din synvinkel
Vi är framtiden, vi ser det igenom
Allt börjar med mig och du
Vi är löftet som kämpar för att frigöra oss
King hade en dröm som vi måste hålla
Kärlek är roten till mänskligheten
Vi är löftet, oavsett din synvinkel
Vi är framtiden, vi ser det igenom
Allt börjar med mig och dig
Vi är löftet, löfte, löfte
Vi är löfte, löfte, löfte

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten We Are The Promise? Vi är glada!

KREDITER

Låten "We Are The Promise" skrevs av D Smoke, Mikhala Jenu00e9, Deputy e Kevin Writer. Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.

Mikhala Jené & D Smoke

We Are The Promise: ’’Översättning och text - Mikhala Jené & D Smoke

We Are The Promise

Mikhala Jené & D Smoke har publicerat en ny låt med titeln 'We Are The Promise' taget från albumet '' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Mikhala Jené & D Smoke

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka