Mentality 2 Reality: Översätt på Svenska och låttext - Mod Sun

Översättningen av Mentality 2 Reality - Mod Sun på Svenska och original text avlåten
Mentality 2 Reality: Italiensk Översättning och text - Mod Sun Italiensk
Mentality 2 Reality: Engelsk Översättning och text - Mod Sun Engelsk
Mentality 2 Reality: Spanska Översättning och text - Mod Sun Spanska
Mentality 2 Reality: Franska Översättning och text - Mod Sun Franska
Mentality 2 Reality: Tysk Översättning och text - Mod Sun Tysk
Mentality 2 Reality: Portugisiska Översättning och text - Mod Sun Portugisiska
Mentality 2 Reality: Ryska Översättning och text - Mod Sun Ryska
Mentality 2 Reality: Holländska Översättning och text - Mod Sun Holländska
Mentality 2 Reality: Svenska Översättning och text - Mod Sun Svenska
Mentality 2 Reality: Norska Översättning och text - Mod Sun Norska
Mentality 2 Reality: Danska Översättning och text - Mod Sun Danska
Mentality 2 Reality: Hindi Översättning och text - Mod Sun Hindi
Mentality 2 Reality: Putsa Översättning och text - Mod Sun Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Mentality 2 Reality - Mod Sun på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Mentality 2 Reality
by Mod Sun

I live like happiness is currency therefore I'm rich
Got a bank account of good times andamp; smiles in abundance
I’m obviously a pisces the way I got flow
And must’ve been a tennis shoe in a previous life the way I got soul
Only tears that happen come from tears from laughin'
I be leavin' people gaspin' tellin' jokes while puffin' passin'
True to how we livin' straight swimmin' in a pit of passion
No sleepy head, never in bed, never gon catch me crashin', no
Fly high in my tye dye, I’m that guy
Got the sunrise on my eyes, and I'm running for a Nobel Peace Prize
Legalize, decriminalize, improvise, and compromise
Give a high five if they evil eye, meet any hate with no reply
I get high andamp; can’t find a single thing thats not fun
Still no deal, but my career lookin' like I got one
Top the charts, in magazines, but its just the start I’m not done
So I'mma treat this night like “fuck it, I’m on one.”


You can have anything that you want
They didn’t want it at first, but still we gave it to em
You can have anything that you need
And now everybody fuckin with what we doin
All ya really gotta do is believe
No “I andamp; me” its “us andamp; we”, andamp; we gon impact this world
Mentality 2 Reality
I'ma focus on my dreams not the salary

Yesterday’s thoughts paint tomorrow’s picture
Don’t stop that dreamin' cuz, don’t stop believin' sister
Embrace the challenges, guarantee you pass the test
Give birth to a happy thought, that shit gon' manifest
I'm livin proof that “The Secret” works
Teach Law Of Attraction andamp; all its perks
Encountering then empowering
Until their confidence is towering
Pull ya the center like gravity
Killin' all silence with fantasy
Change ya perspective than casually
Da Vinci me up a masterpiece
I wish you all Health, Wealth, Success, andamp; Happiness
You’re energy is stunning andamp; ya spirits lookin fabulous
Simply Immaculate, if I do say so
I mean the world is literally yours

And shit I’m so grateful
I just can’t lay low, just can’t move slow
Eyes rarely close, head barely touch a pillow
Ain't no boundaries on what you can do
So if you ever need some reassurance just remember I believe in you


You can have anything that you want
They didn’t want it at first, but still we gave it to em
You can have anything that you need
And now everybody fuckin with what we doin
All ya really gotta do is believe
No “I andamp; me” its “us andamp; we”, andamp; we gon impact this world
Mentality 2 Reality
I'ma focus on my dreams not the salary

When you are not rhyming, writing, in the studio doing hip hop
When you're not doing that, when you're not doing music
What do you do?
I have a studio,
Skateboarding,
No, no I live in my studio at home
Being a solo artist, it's you wake up, and you are like on the clock
So I wake up, I got to be on my twitter
I got to be on my facebook
I got to be on my blog
I got to touch and connect with people
It's all this, and it's like, with this, it's more than music
Because there's no music without the idea
I don't think negative about anything, anymore
There's no ying yang, there's no for every good there's a little bad
It's all good, I use this system
In my mind I see a dresser, there's a top drawer, middle drawer, bottom drawer
Every time a negative thought comes in I put it in the bottom drawer
Open up the top, that's where I keep everything that keeps me happy
You know what I'm saying? I open up the top drawer
And in my head it goes all my happy thoughts, know what I'm saying?
And the negative thought's gone
Well you got to have some bad things
I don't, I really don't

Översättning på Svenska av låten
Mentality 2 Reality by Mod Sun

Jag lever som lycka är valuta därför är jag rik
Fick ett bankkonto för goda tider andamp; ler i överflöd
Jag är uppenbarligen en fisk som jag fick flöde
Och jag måste ha varit en tennissko i ett tidigare liv som jag fick själ
Endast tårar som händer kommer från tårar från att skratta
Jag är otrevlig, folk snurrar på att berätta skämt medan puffin passerar '
Sann mot hur vi lever' rak simmin 'i en grop av passion
Inget sömnigt huvud, aldrig i säng, aldrig fånga mig att krascha, nej
Flyga högt i mitt färgfärg, jag är den där killen
Fick soluppgången i ögonen och jag springer för ett Nobels fredspris
Legalisera, avkriminalisera, improvisera och kompromissa
Ge en high five om de är onda, möt något hat utan svar
Jag blir hög andamp; kan inte hitta en sak som inte är kul
Fortfarande ingen affär, men min karriär ser ut som om jag fick en
Topplistorna i tidningar, men det är bara början jag är inte klar
Så jag ska behandla den här natten som 'jävla, jag är på en.'


Du kan ha vad du vill
De ville inte ha det till en början, men ändå gav vi det till em
Du kan ha allt du behöver
Och nu är det jävla med vad vi gör
Allt du verkligen behöver göra är att tro
Nej “ Jag andamp; mig ”det är” oss andamp; vi ”, andamp; vi kommer att påverka denna värld
Mentalitet 2 Verklighet
Jag fokuserar på mina drömmar inte lönen

Gårdagens tankar målar morgondagens bild
Stoppa inte den drömmen cuz, sluta inte tro den syster
Omfamla utmaningarna, garantera att du klarar testet
Föd en lycklig tanke, det där skiten gon-manifestet
Jag är ett livssäkert bevis på att “The Secret ”works
Teach Law Of Attraction andamp; alla dess förmåner
Att möta och sedan bemyndiga
Tills deras självförtroende höjer sig
Dra dig mitt som gravitation
Döda all tystnad med fantasi
Ändra ditt perspektiv än vardagligt
Da Vinci upp ett mästerverk
Jag önskar er alla hälsa, rikedom, framgång, andamp; Lycka
Du är energi är fantastisk andamp; dina andar ser fantastiska ut
Helt enkelt obefläckade, om jag säger det
Jag menar att världen är bokstavligen din

Och skit jag är så tacksam
Jag kan bara inte ligga lågt, kan bara inte röra sig långsamt
Ögonen stängs sällan, huvudet berör knappt en kudde
Är det inga gränser för vad du kan göra
Så om du någonsin behöver lite lugn, kom bara ihåg att jag tror på dig


Du kan ha vad du vill
De ville inte ha det först, men ändå gav vi det till em
Du kan ha allt du behöver
Och nu är det jävla med vad vi gör
Allt du verkligen behöver göra är att tro
Nej “Jag andamp; mig ”det är” oss andamp; vi ”, andamp; vi kommer att påverka denna värld
Mentalitet 2 Verklighet
Jag fokuserar på mina drömmar inte lönen

När du inte rimar, skriver, i studion och gör hiphop
När du inte gör det, när du inte gör musik
Vad gör du?
Jag har en studio,
Skateboardåkning,
Nej, nej jag bor i min ateljé hemma
Att vara soloartist är att du vaknar och du är som på klockan
Så jag vaknar, jag måste vara på min twitter
jag måste vara på min facebook
Jag måste vara på min blogg
Jag måste röra och få kontakt med människor
Det är allt detta, och det är som om det är mer än musik
Eftersom det finns ingen musik utan idén
Jag tänker inte negativt på någonting, längre
Det finns ingen ying yang, det finns inget för varje nytta det är lite dåligt
Det är allt bra, jag använder det här systemet
I mitt sinne ser jag en byrå, det finns en övre låda, mittlåda, nedre låda
Varje gång en negativ tanke kommer in lägger jag den i den nedre lådan
Öppna toppen, det ärdär jag håller allt som håller mig lycklig
Vet du vad jag säger? Jag öppnar den övre lådan
Och i mitt huvud går det alla mina glada tankar, vet du vad jag säger?
Och den negativa tanken är borta
Du måste ha några dåliga saker
Jag gör det inte, det gör jag verkligen inte

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Mentality 2 Reality? Vi är glada!

KREDITER

Låten "Mentality 2 Reality" skrevs av MOD SUN e B Rolla. Stöd författarna och etiketterna bakom dess skapande genom att köpa den om du vill.

Mod Sun

Mentality 2 Reality: ’’Översättning och text - Mod Sun
Derek Smith, professionellt känd som MOD SUN (en förkortning för 'Movement On Dreams, Stand Under None'), är en amerikansk rappare, producent, författare, rockmusiker och poet från Bloomington, Minnesota.

Mentality 2 Reality

Vi presenterar texten och översättningen av Mentality 2 Reality, en ny låt skapad av Mod Sun taget från albumet 'Blazed By the Bell'

Detta är listan med 7 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av MOD SUN

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Internet Killed The Rockstar.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Mod Sun

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka