Crooked Ways: Översätt på Svenska och låttext - Motion City Soundtrack

Översättningen av Crooked Ways - Motion City Soundtrack på Svenska och original text avlåten
Crooked Ways: Italiensk Översättning och text - Motion City Soundtrack Italiensk
Crooked Ways: Engelsk Översättning och text - Motion City Soundtrack Engelsk
Crooked Ways: Spanska Översättning och text - Motion City Soundtrack Spanska
Crooked Ways: Franska Översättning och text - Motion City Soundtrack Franska
Crooked Ways: Tysk Översättning och text - Motion City Soundtrack Tysk
Crooked Ways: Portugisiska Översättning och text - Motion City Soundtrack Portugisiska
Crooked Ways: Ryska Översättning och text - Motion City Soundtrack Ryska
Crooked Ways: Holländska Översättning och text - Motion City Soundtrack Holländska
Crooked Ways: Svenska Översättning och text - Motion City Soundtrack Svenska
Crooked Ways: Norska Översättning och text - Motion City Soundtrack Norska
Crooked Ways: Danska Översättning och text - Motion City Soundtrack Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Crooked Ways - Motion City Soundtrack på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Crooked Ways
by Motion City Soundtrack

You came and washed the night away
I haven't felt this way in ages
Are you haunting me or have I finally gone to sleep?
I course electric through these veins
Whose evil plan has made you smell like poison ivy
How I like the taste of IV

I can't explain myself today
I'll have to scare you into hating me with every breath
And wishing me an early death
You flood this empty heart of mine
I haven't felt this way in ages
I'll be surely sick if push to shove comes clearly to this

I'm married to the dark
All echoes of an ancient heart
I am daggers and knives
And when the seasons change
I creep back to my crooked ways
Run if you think you can

I feel the worst is yet to come
I'll suffocate these pangs of hunger
For your pretty head
And blanket red of pure regret
You plea to learn the awful truth
I wouldn't wish this waking life upon my enemies
All thoughts are black and actions blacker
I'm married to the dark

All echoes of an ancient heart
I am daggers and knives
And when the seasons change
I creep back to my crooked ways
Run if you think you can

I believe we can both get what we need
And if they're not with us they're against us

You came and washed the night away
I haven't felt this way in ages
Are you haunting me or have I finally gone to sleep?
I course electric through these veins
Whose evil plan has made you smell like poison ivy
How I like the taste of IV

We're married to the dark
All echoes of these ancient hearts
We are daggers and knives
And when the seasons change
We creep back to our crooked ways
Run if you think you can

I believe we can both get what we need
If they decide we are darkness worse than evil
Then they're not with us, they're against us

Översättning på Svenska av låten
Crooked Ways by Motion City Soundtrack

Du kom och tvättade natten iväg
Jag har inte känt mig så länge
Spöker du mig eller har jag äntligen lagt mig i sömn?
Jag gillar elektrisk genom dessa vener
Vars onda plan har fått dig att lukta som giftig murgröna
Hur jag gillar smaken av IV

Jag kan inte förklara mig själv idag
Jag måste skrämma dig att hata mig med varje andedräkt
Och önskar mig en tidig död
Du översvämmar det tomma mitt hjärta
Jag har inte känt så här i åldrar
Jag kommer säkert att vara sjuk om jag vill shove kommer tydligt till detta

Jag är gift med mörkret
Alla ekon av ett forntida hjärta
Jag är dolkar och knivar
Och när säsongerna förändras
Jag kryper tillbaka till mina krokiga sätt
Kör om du tror att du kan

Jag känner att det värsta är att komma ännu
Jag kommer att kväva dessa hungriga kvällar
För ditt vackra huvud
Och filtrött av ren ånger
Du ber dig att lära dig den fruktansvärda sanningen
Jag skulle inte önska att det här vaknar livet på mina fiender

Alla tankar är svarta och åtgärder svartare Jag är gift med mörkret
Alla ekon av ett forntida hjärta
Jag är dolkar och knivar
Och när säsongerna förändras
jag kryper tillbaka till mina krokiga vägar < br /> Kör om du tror att du kan

Jag tror att vi båda kan få det vi behöver
Och om de inte är med oss ​​är de emot oss

Du kom och tvättade natten iväg
Jag har inte känt mig så i åldrar
Spöker du mig eller har jag äntligen lagt mig i sömn?
Jag gillar elektrisk genom dessa vener
Vars onda plan har fått dig att lukta som giftig murgröna
Hur gillar jag smaken av IV

Vi är gift med mörkret
Alla ekon av dessa gamla hjärtan
Vi är dolkar och knivar
Och när säsongerna förändras
Vi kryper tillbaka till våra krokiga sätt
Kör om du tror att du kan

Jag tror att vi båda kan få vad vi behöver
Om de beslutar att vi är mörkare värre än onda
Då är de inte med oss, de är emot oss

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Crooked Ways Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!