Yaah!: Översätt på Svenska och låttext - Mystikal

Översättningen av Yaah! - Mystikal på Svenska och original text avlåten
Yaah!: Italiensk Översättning och text - Mystikal Italiensk
Yaah!: Engelsk Översättning och text - Mystikal Engelsk
Yaah!: Spanska Översättning och text - Mystikal Spanska
Yaah!: Franska Översättning och text - Mystikal Franska
Yaah!: Tysk Översättning och text - Mystikal Tysk
Yaah!: Portugisiska Översättning och text - Mystikal Portugisiska
Yaah!: Ryska Översättning och text - Mystikal Ryska
Yaah!: Holländska Översättning och text - Mystikal Holländska
Yaah!: Svenska Översättning och text - Mystikal Svenska
Yaah!: Norska Översättning och text - Mystikal Norska
Yaah!: Danska Översättning och text - Mystikal Danska
Yaah!: Hindi Översättning och text - Mystikal Hindi
Yaah!: Putsa Översättning och text - Mystikal Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Yaah! - Mystikal på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Yaah!
by Mystikal

Da da da daah
Da da da daah
MC's!
Da da da daah
Da da da daah
Yaah!

X 8
Yaah!


Break my joint, cut my tongue off if I ain't tight
Put a bullet in my head take my life and let me die if I ain't fire
Cut me up feed me to the roaches, let me rot if I don't rock
Let me go to hell, burn, sizzle and simmer if I don't deliver
Pull my hair out if I sell out
Bury me on my stomach without no drawers on at all if I don't go off
Or either lethal injection or straight electricity
Let the garbage man pick me up and get rid of me
If I lose creativity
Let me get forced into sexual activity
Let me get turned out by three skank freaks if I don't bust to
The utmost of my ability
Take my head if I say it and don't feel it
Stop selling my record, give me the money back nigga
If I don't sell at least a million
Cut my dick off if I get down and don't get off
Crush my spine and cave my chest in if I come
If I ain't bad for my age and kick ass for my size
Close my fuckin eyes if you can stop me from sayin or keep me from playin
X 16


Snap my pencil, dislocate my fingers and jam my thumb
I ain't gon' write no more, tear my papers, strip clothes if
It don't ship gold
Take my blessed, Baptist Holy Ghost Christian soul
If it take less than a year of playin my records and tapes
Before they can say my shit old
If it don't bang, take me out the game, call me out my name
Put me out my house, beat me out my change
Let em read my poem and tell em to seal my doom
When I'm dead read bitch ass nigga in the ground
Written across my tomb
Let the breeze take my leaves if my trees don't bloom
Put me in the sun and cut my air supply

If I give these niggas breathin room
If what I'm brewin ain't potent
If what I'm doin ain't rollin
Nigga, diss me, make a movie, talk about it on Oprah
Erase my fuckin vocals, burn my fuckin notebooks
Take my fuckin tank from me and give it back to Goldman
I quit, my career's over
Turn me upside down and hang me from my scrotum

Da da da daah
MC's!
Da da da daah
Da da da daah
MC's!
Da da da daah
X 8


Give me my post office application if I ain't hear from rap
Nothin if they ass ain't shake and they hands ain't clap
Take my happiness if it just so happens I ain't happenin
Let something happen to me if I ain't hardcore at it maximum
Flip the dial change the channel if I can't handle
Forget me if I leave this bitch
Before I put my fuckin Grammy on the mantle
Let my next fifty concerts get cancelled
If I'm scared in front the camera
Then take my fuckin talent, take me from my family
Sneak me, fuck over me if I don't represent Louisiana
Jump my fence if I ain't the prince
Bitch keep me back if I can't keep up with the presidents
If I don't run circles around these other rap guys
Let my momma Benz catch four flat tiresThat's what the fuck I'm hearin in my head
Yaah!
That's what keep me going
Yaah!
That's what make me fuck over you
Yaah!
I can't stop that voice
Yaah!

Översättning på Svenska av låten
Yaah! by Mystikal

Da da da daah
Da da da daah
MC!
Da da da daah
Da da da daah
Yaah!

X 8
Yaah!


Bryt min led, skär av mig tungan om jag inte är tätt
Lägg en kula i mitt huvud ta mitt liv och låt mig dö om jag inte skjuter
Klipp upp mig mata mig till kackerlackorna, låt mig ruttna om jag inte gungar
Låt mig gå till helvetet, brinna, sissa och simma om jag inte levererar
Dra ut håret om jag säljer ut
Begrava mig på magen utan att ha några lådor alls om jag inte går av
Eller antingen dödlig injektion eller rak el
Låt sopmannen hämta mig och få bli av med mig
Om jag tappar kreativitet
Låt mig tvingas till sexuell aktivitet
Låt mig bli visad av tre skankfreakar om jag inte bryter till
Det yttersta av mina förmåga
Ta mitt huvud om jag säger det och känner inte det
Sluta sälja min skiva, ge mig pengarna tillbaka nigga
Om jag inte säljer minst en miljon
Klipp av min kuk om jag kommer ner och inte går av
Krossa ryggraden och grotta in mitt bröst om jag kommer
Om jag inte är dålig för min ålder och sparka i min storlek
Stäng mina jävla ögon om du kan stoppa mig från s ayin eller hindra mig från att spela
X 16


Knäpp min penna, ta bort fingrarna och trampa i tummen
Jag ska inte skriva mer, riva mina papper, ta bort kläder om
Det skickas inte guld
Ta min välsignade, baptistiska heliga ande kristna själ
Om det tar mindre än ett år att spela i mina skivor och band
Innan de kan säga min skit gammal
Om det inte klämmer, ta mig ut spelet, ring mig mitt namn
Sätt ut mig från mitt hus, slå mig ut min förändring
Låt dem läs min dikt och be dem att försegla min undergång
När jag är död läs tik rumpa nigga i marken
Skriven över min grav
Låt vinden ta mina löv om mina träd inte blom
Sätt mig i solen och minska min lufttillförsel

Om jag ger dessa niggas andningsrum
Om det jag brygger är inte kraftfullt
Om det jag gör går inte
Nigga, diss me, make a movie, talk about it on Oprah
Radera min jävla sång, bränn min jävla anteckningsböcker
Ta min jävla tank från mig och ge den tillbaka till Goldman
Jag slutade, min karriär är ov er
Vänd mig upp och ned och hänga mig från min pung

Da da da daah
MC!
Da da da daah
Da da da daah
MC!
Da da da daah
X 8


Ge mig min postkontoransökan om jag inte hör från rap
Inget om de inte skakar och händerna inte klappar
Ta min lycka om det bara händer så händer det inte
Låt något hända mig om jag inte är hårdporr på det maximala
Vänd på ratten byt kanal om jag inte kan hantera
Glöm mig om jag lämnar denna tik
Innan jag lägger min jävla Grammy på manteln
Låt mina nästa femtio konserter avbrytas
Om jag är rädd framför kameran
Ta sedan min jävla talang, ta mig från min familj
Smyga mig, knulla över mig om jag inte representerar Louisiana
Hoppa mitt staket om jag inte är prinsen
Tik håll mig tillbaka om jag inte kan följa med presidenterna
Om jag inte springer cirklar runt de andra rapkillarna
Låt min mamma Benz fångar fyra plana däckDet är vad fan jag ' jag hör i mitt huvud
Yaah!
Det är det som håller mig igång
Yaah!
Det är det som får mig att knulla över dig
Yaah!
Jag kan ' t stoppa den rösten
Yaah!

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Yaah! Vi är glada!

KREDITER

Låten "Yaah!" skrevs av Mystikal. Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Mystikal

Yaah!: ’’Översättning och text - Mystikal

Yaah!

Mystikal har publicerat en ny låt med titeln 'Yaah!' taget från albumet 'Ghetto Fabulous' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Albumet består av 15 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Mystikal

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!