La Vida Es Una Sola: Översätt på Svenska och låttext - Nacho & Tito 'el Bambino'

Översättningen av La Vida Es Una Sola - Nacho & Tito 'el Bambino' på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av La Vida Es Una Sola - Nacho & Tito 'el Bambino' på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av La Vida Es Una Sola
by Nacho & Tito 'el Bambino'¿Qué tienes?
Qué haces que no mire a otras mujeres
Qué haces que de la calle me aleje
Estoy tranquilo por ti
Porque te tengo aquí
Para mí

Te doy lo que quieres
Cuando te tengo en cuatro paredes
Porque las ganas todo lo pueden
No me imagino sin ti, sin ti
Que bien que te tengo aquí

Eres el mar donde mi barco se hunde
Ahora mi bandera no existe quien la tumbe
Muchas veces para no perder la costumbre
Nuestra relación no hay nada que la derrumbe
Cuando interrumpen
Se confunden
Un entrometi'o, que lo intente, que zumbe
Que la luz de nuestra llama lo alumbre

La vida es una sola
Y yo solo quiero
Vivirla contigo
Llegar junto' a viejos
Si se escribe un libro
De este aventurero
Que en los temas principales esté lo mucho que te quiero
Porque te quiero
La vida es una sola
Y yo solo quiero
Vivirla contigo
Llegar junto' a viejos
Si se escribe un libro
De este aventurero
Que en los temas principales esté lo mucho que te quiero
Porque te quiero

Hasta que no nos quepa una arruguita en la piel
Respetaré el acuerdo que firmé en el papel
Tengo tu foto puesta en la pantalla del cel'
Para pintar tu cara voy a usar mi pincel
Si algún día te me vas, ¿yo qué voy a hacer?
Quisiera volverte a encontrar si vuelvo a nacer

La vida es una sola
Y yo solo quiero
Vivirla contigo
Llegar junto' a viejos
Si se escribe un libro
De este aventurero

Que en los temas principales esté lo mucho que te quiero
Porque te quiero

Yeh
Una sola es esta vida
Y yo quiero vivirla contigo
No hace falta que lo diga
Pero a tu lado siento lo que nunca he sentido
Me rescataste cuando estuve perdido
Fue Dios quien hizo entrega del pedido
Gracias a ti nunca más 'toy afligido
Y mis errores he corregido

Eres el mar donde mi barco se hunde
Ahora mi bandera no existe quien la tumbe
Muchas veces para no romper la costumbre
Nuestra relación no hay nadie que la derrumbe
Cuando interrumpen
Se confunden
Un entrometi'o, que lo intente, que zumbe
Que la luz de nuestras ganas lo alumbren

La vida es una sola
Y yo solo quiero
Vivirla contigo
Llegar junto' a viejos
Si se escribe un libro
De este aventurero
Que en los temas principales esté lo mucho que te quier
Porque te quiero
La vida es una sola
Y yo solo quiero
Vivirla contigo
Llegar junto' a viejos
Si se escribe un libro
De este aventurero
Que en los temas principales esté lo mucho que te quiero
Porque te quiero

Yah
Nacho
Tito
Tito 'El Bambino'
La Criatura
¡El Patrón!
El Patrón
Richy Peña
La vida es una sola
Noriega
Alcover
Dile

Översättning på Svenska av låten
La Vida Es Una Sola by Nacho & Tito 'el Bambino'Vad vill du ha?
Vad gör du för att inte titta på andra kvinnor
Vad gör du av den gata jag gå bort
Jag är tyst för dig
Eftersom jag har dig här
För mig

Te ger dig vad du vill
När jag har dig i fyra väggar
Eftersom lusten till allt de kan
Jag kan inte se mig själv utan dig, utan dig
Det är bra att jag har dig här

Eres havet där mitt skepp sjunker
Nu är min flagga är inte det som knackade
Många gånger för att inte förlora vana
Vår relation det är inget att kollapsa
När avbryta
Förvirrad
En entrometi ' or, du försöker det, göra det brum
I ljuset av våra låga alun
utgått livet är en enda
Och jag vill bara
Att leva med dig
Komma' gamla
Om du skriver en bok
Av detta äventyrare
Som på de viktigaste frågorna är hur mycket vi älskar dig
För att jag älskar dig
Livet är en enda
Och jag vill bara
Att leva med dig
Komma' gamla
Om du skriver en bok
Av detta äventyrare
Som på de viktigaste frågorna är hur mycket vi älskar dig
För att jag älskar dig

Hasta att vi inte passar arruguita i huden
Jag kommer att respektera det avtal som jag skrev på papper
Jag har ditt foto sätta på skärmen av cel'
Att måla ditt ansikte jag kommer att använda min pensel
Om någon dag du eller jag, vad vill jag, vad ska jag göra?
Jag skulle vilja vända mig för att hitta, om jag är född på nytt.
utgått livet är en enda
Och jag vill bara
Att leva med dig
Komma' gamla
Om du skriver en bok
Av detta äventyrare

Som på de viktigaste frågorna är hur mycket vi älskar dig
För att jag älskar dig

Yeh
Är det här livet
Och jag vill leva med dig
Onödigt att säga
Men till din sida känner jag vad jag aldrig kände
Jag räddade när jag var förlorat
Det var Gud som gjorde leverans av beställning
Tack för att du, aldrig mer ' toy drabbade
Och mina misstag, jag har korrigerat

Eres havet där mitt skepp sjunker
Nu är min flagga är inte det som knackade
Många gånger för att bryta vanan
Vår relation är det ingen som kollapsen
När avbryta
Förvirrad
En entrometi ' or, du försöker det, göra det brum
Att ljuset av vår önskan att den lysande
utgått livet är en enda
Och jag vill bara
Att leva med dig
Komma' gamla
Om du skriver en bok
Av detta äventyrare
Som i de viktigaste teman är hur mycket du någon
För att jag älskar dig
Livet är en enda
Och jag vill bara
Att leva med dig
Komma' gamla
Om du skriver en bok
Av detta äventyrare
Som på de viktigaste frågorna är hur mycket vi älskar dig
För att jag älskar dig
jat
Nacho
Tito
Tito 'El Bambino'
Varelsen
Det är Mönstret!
Mönstret
Richy Peña
Livet är en enda
Noriega
Alcover
Berätta

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten La Vida Es Una Sola Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!