Great Spirit: Översätt på Svenska och låttext - Nahko And Medicine For The People

Översättningen av Great Spirit - Nahko And Medicine For The People på Svenska och original text avlåten
Great Spirit: Italiensk Översättning och text - Nahko And Medicine For The People Italiensk
Great Spirit: Engelsk Översättning och text - Nahko And Medicine For The People Engelsk
Great Spirit: Spanska Översättning och text - Nahko And Medicine For The People Spanska
Great Spirit: Franska Översättning och text - Nahko And Medicine For The People Franska
Great Spirit: Tysk Översättning och text - Nahko And Medicine For The People Tysk
Great Spirit: Portugisiska Översättning och text - Nahko And Medicine For The People Portugisiska
Great Spirit: Ryska Översättning och text - Nahko And Medicine For The People Ryska
Great Spirit: Holländska Översättning och text - Nahko And Medicine For The People Holländska
Great Spirit: Svenska Översättning och text - Nahko And Medicine For The People Svenska
Great Spirit: Norska Översättning och text - Nahko And Medicine For The People Norska
Great Spirit: Danska Översättning och text - Nahko And Medicine For The People Danska
Great Spirit: Hindi Översättning och text - Nahko And Medicine For The People Hindi
Great Spirit: Putsa Översättning och text - Nahko And Medicine For The People Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Great Spirit - Nahko And Medicine For The People på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Great Spirit
by Nahko And Medicine For The People

So which wolf will you feed
One makes you strong, one makes you weak
And those who know and those who seek
Amidst the chaos, find your peace
I know which wolf I'll feed
I know which wolf I'll feed


Great spirit, I've had it
Bring me back to the nomadic
Way of weaving through the damage
Mindful, stay mindful
Great spirit, for my sisters
Let me be a flowing river
Flood the banks, the rocks that bind her
Carry, I'll carry


Great, Great Spirit
Oh oo oh
Great, Great Spirit
Oh oo oh


Great spirit, for my brothers
Let me be a mountain under
Which he climbs to discover
His process, now that's progress
Great Spirit, all that hinders
Tie reminders to my fingers
I must speak to you more often

Great, Great Spirit
Oh oo oh
Great, Great Spirit
Oh oo oh


Great Spirit, for my relations
Give them strength to face racism
In every single situation
Easy now, go on, speak loud
Great Spirit, take me instead

Guide me down the road of red
Tunkashila, I am saying, praying
Oh Tunkashila, yeah
Tunkashila, yeah
Tunkashila, yeah
Tunkashila, oh yeah


Great Spirit, system collapse
Nothing but the Earth will last
And I will be singing sweetly until the darkness
And how life is
Great Spirit, on my tongue
Be still, be still, the time will come
When everyone will sing 'All Life is Sacred'
Well, I'm waiting
Great Spirit, my fist is up bringing the power to the people
You're a reflection of us
Some of your people can't hear it
The cries of the Earth
Some of your people can't feel it
The way that it hurts
And it hurts, Great Spirit
Oh, and it moves, Great Spirit
Interconnected in the wreckage of a paradigm on
Its way out, its way out
Speaking of spiritual lyrical testimonies
A spirited lyricist weaving around false prophecies
A spirit directed and selected with the message I bring
While the ship slowly sinks, I've been directed to sing
I'm like a wrecking ball breaking down the walls of the past
A minimalist, living off bliss with the last of my cash
You're gonna be justified with how you treated the land
You're gonna be by my side, when I stand and demand a change
Change

They know not what they do
They know not what they do
Can we forgive them for their due?
That's up to you

Översättning på Svenska av låten
Great Spirit by Nahko And Medicine For The People

Så vilken varg ska du mata
En gör dig stark, en gör dig svag
Och de som vet och de som söker
Mitt i kaoset, hitta din fred
Jag vet vilken varg Jag ska mata
Jag vet vilken varg jag ska mata


Bra anda, jag har haft det
Ta mig tillbaka till nomaden
Sätt att väva igenom skadorna
Var uppmärksam, var uppmärksam
Stor anda, för mina systrar
Låt mig vara en flytande flod
Översvämma bankerna, klipporna som binder henne
Bär, jag ska bära


Stor, stor ande
Åh oh oh
Stor, stor ande
Åh oh oh


Stor anda, för mina bröder
Låt mig vara ett berg under
Som han klättrar för att upptäcka
Hans process, nu är det framsteg
Great Spirit, alla som hindrar
Knyt påminnelser till mina fingrar
Jag måste prata med dig oftare

Stor, stor ande
Åh oh oh
Stor, stor ande
Oh oo oh


Great Spirit, för mina relationer
Ge dem styrka att möta rasism
I varje sit uation
Lätt nu, fortsätt, tala högt
Great Spirit, ta mig istället

Led mig på den röda vägen
Tunkashila, säger jag och ber
Åh Tunkashila, yeah
Tunkashila, yeah
Tunkashila, yeah
Tunkashila, oh yeah


Great Spirit, systemkollaps
Ingenting annat än jorden kommer att pågå
Och jag kommer att sjunga sött tills mörkret
Och hur livet är
Stor ande, på min tunga
Var still, var still, tiden kommer
När alla kommer att sjunga 'All Life is Sacred'
Tja, jag väntar
Great Spirit, min näve är att föra kraften till folket
Du är en reflektion av oss
Några av dina människor kan inte höra det
Jordens rop
En del av ditt folk kan inte känna det
Hur det gör ont
Och det gör ont , Great Spirit
Åh, och det rör sig, Great Spirit
Sammankopplat i ett paradigmas vrak på
Dess väg ut, sin väg ut
På tal om andliga lyriska vittnesbörd
En livlig textförfattare som väver runt falsk profet cies
En ande riktad och vald med det meddelande jag tar med
Medan fartyget långsamt sjunker, har jag blivit instruerad att sjunga
Jag är som en förstörande boll som bryter ner förgångna väggar
En minimalistisk, lever av lycka med det sista av mina pengar
Du kommer att vara berättigad med hur du behandlade landet
Du kommer att vara vid min sida när jag står och kräver en förändring
Ändring

De vet inte vad de gör
De vet inte vad de gör
Kan vi förlåta dem för deras skyldighet?
Det är upp till du

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Great Spirit Vi är glada!

Nahko And Medicine For The People

Great Spirit: ’’Översättning och text - Nahko And Medicine For The People
Nahko och Medicin för Människor är en Portland, Oregon, usa-baserade musikaliska kollektiv känd för sina 'real talk' texter, smittsam och inflytelserika meddelanden, liksom deras svängiga melodier. Deras sound har varit känt för att variera, medan de flesta av deras musik är en blandning av reggae, folk och rock, stammen ' s senaste album, HOKA, lägger en tyngre tribal ljud.

Great Spirit

Vi presenterar texten och översättningen av Great Spirit, en ny låt skapad av Nahko And Medicine For The People taget från albumet 'HOKA'

19 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:
  • Great Spirit

Andra album av Nahko And Medicine For The People

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Dark As Night / Take Your Power Back.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Nahko And Medicine For The People

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!