Hung Up: Översätt på Svenska och låttext - Nardean

Översättningen av Hung Up - Nardean på Svenska och original text avlåten
Hung Up: Italiensk Översättning och text - Nardean Italiensk
Hung Up: Engelsk Översättning och text - Nardean Engelsk
Hung Up: Spanska Översättning och text - Nardean Spanska
Hung Up: Franska Översättning och text - Nardean Franska
Hung Up: Tysk Översättning och text - Nardean Tysk
Hung Up: Portugisiska Översättning och text - Nardean Portugisiska
Hung Up: Ryska Översättning och text - Nardean Ryska
Hung Up: Holländska Översättning och text - Nardean Holländska
Hung Up: Svenska Översättning och text - Nardean Svenska
Hung Up: Norska Översättning och text - Nardean Norska
Hung Up: Danska Översättning och text - Nardean Danska
Hung Up: Hindi Översättning och text - Nardean Hindi
Hung Up: Putsa Översättning och text - Nardean Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Hung Up - Nardean på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Hung Up
by Nardean

Ooh-ooh
Ooh, oh, ooh


Wondering what you're doing right now
Funny all the things we think we can't live without
Bored at home, thinking 'bout random shit, mm
Do I really wanna text you?
Or is it just the apocalypse?
Or is it just the apocalypse?
I think it's just the apocalypse
I'm not gonna justify the way I walk, no, it was cold and harsh
You saw a side I don't let people see from far
Now I think of you 'cause shit is nuts, uh
Are you eatin'? Are you in love?
Would you care if I was there?


Is it really love or is it just because the world is kinda fucked?
Should I text or not?
Am I still hung up or is it just because I'm trapped inside, alone?
With nowhere else to go?


Oh-oh, ooh-ooh
Ooh-ooh, woah

Wondering what you're doing right now

Funny all the things we think we can't live without
Turn the page like you know you should
That chapter's over, girl, it wasn't even that good
Pandemics and panics, loneliness gets hard to manage
Do you really miss him or do you just miss his package?
I know that it's nice to be held
I know that it's nice to have somebody to tell all your stories to
Someone you know is gon' listen
But do you actually miss him?
Or is it just the fact you suddenly became aware
How thin the veil is, the order seems to weigh
Is it love or is it chaos makin' this decision?
If there was no apocalypse, would he still be forgiven?


Is it really love or is it just because the world is kinda fucked?
Should I text or not?
Am I still hung up or is it just because I'm trapped inside, alone?
With nowhere else to go?


Oh-oh, ooh-ooh
Ooh-ooh, woah

Wondering what you're doing right now
Funny all the things we think we can't live without

Översättning på Svenska av låten
Hung Up by Nardean

Ooh-ooh
Ooh, oh, ooh


Undrar vad du gör just nu
Roligt alla saker vi tror att vi inte kan leva utan
Uttråkad hemma, tänker 'om slumpmässig skit, mm
Vill jag verkligen sms till dig?
Eller är det bara apokalypsen?
Eller är det bara apokalypsen?
Jag tror att det bara är apokalypsen
Jag ska inte rättfärdiga hur jag går, nej, det var kallt och hårt
Du såg en sida som jag inte låter folk se långt ifrån
Nu tänker jag på dig för att skit är nötter, eh
Äter du? Är du kär?
Skulle du bry dig om jag var där?


Är det verkligen kärlek eller är det bara för att världen är ganska knullad?
Ska jag text eller inte?
Är jag fortfarande på eller är det bara för att jag är instängd, ensam?
Med ingen annanstans att gå?


Åh- oh, ooh-ooh
Ooh-ooh, woah

Undrar vad du gör just nu
Roligt alla saker vi tror att vi inte kan leva utan

Vänd sidan som du vet att du borde
Det här kapitlet är över, flicka, det var inte ens så bra
Pandemier och panik, ensamhet blir svårt att hantera
Saknar du honom verkligen saknar bara hans paket?
Jag vet att det är trevligt att hållas
Jag vet att det är trevligt att ha någon att berätta alla dina historier till
Någon du känner kommer att lyssna
Men saknar du honom faktiskt?
Eller är det bara det faktum att du plötsligt blev medveten
Hur tunn slöjan är, ordningen verkar väga
Är det kärlek eller är det kaos som gör det här beslut?
Om det inte fanns någon apokalyps, skulle h är du fortfarande förlåten?


Är det verkligen kärlek eller är det bara för att världen är ganska knullad?
Ska jag sms eller inte?
Är jag fortfarande på eller är det bara för att jag är instängd, ensam?
Med ingen annanstans att gå?


Åh-åh, ooh-ooh
Ooh-ooh, woah

Undrar vad du gör just nu
Roligt alla saker vi tror att vi inte kan leva utan

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Hung Up Vi är glada!

KREDITER

Stöd författarna och etiketterna bakom dess skapande genom att köpa den om du vill.
Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!