The Mercy Seat: Översätt på Svenska och låttext - Nick Cave And The Bad Seeds

Översättningen av The Mercy Seat - Nick Cave And The Bad Seeds på Svenska och original text avlåten
The Mercy Seat: Italiensk Översättning och text - Nick Cave & The Bad Seeds Italiensk
The Mercy Seat: Engelsk Översättning och text - Nick Cave & The Bad Seeds Engelsk
The Mercy Seat: Spanska Översättning och text - Nick Cave & The Bad Seeds Spanska
The Mercy Seat: Franska Översättning och text - Nick Cave & The Bad Seeds Franska
The Mercy Seat: Tysk Översättning och text - Nick Cave & The Bad Seeds Tysk
The Mercy Seat: Portugisiska Översättning och text - Nick Cave & The Bad Seeds Portugisiska
The Mercy Seat: Ryska Översättning och text - Nick Cave & The Bad Seeds Ryska
The Mercy Seat: Holländska Översättning och text - Nick Cave & The Bad Seeds Holländska
The Mercy Seat: Svenska Översättning och text - Nick Cave & The Bad Seeds Svenska
The Mercy Seat: Norska Översättning och text - Nick Cave & The Bad Seeds Norska
The Mercy Seat: Danska Översättning och text - Nick Cave & The Bad Seeds Danska
The Mercy Seat: Hindi Översättning och text - Nick Cave & The Bad Seeds Hindi
The Mercy Seat: Putsa Översättning och text - Nick Cave & The Bad Seeds Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av The Mercy Seat - Nick Cave & The Bad Seeds på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av The Mercy Seat
by Nick Cave And The Bad Seeds

It began when they come took me from my home
And put me in Death Row
Of which I am nearly wholly innocent, you know
And I'll say it again
I am not afraid to die


I began to warm and chill
To objects and their fields
A ragged cup, a twisted mop
The face of Jesus in my soup
Those sinister dinner deals
The meal trolley's wicked wheels
A hooked bone rising from my food
All things either good or ungood


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
Of An eye for an eye
A tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die

Interpret signs and catalogue
A blackened tooth, a scarlet fog
The walls are bad
Black, bottom kind
They are the sick breath at my hind
They are the sick breath at my hind
They are the sick breath at my hind
They are the sick breath gathering at my hind


I hear stories from the chamber
How Christ was born into a manger
And like some ragged stranger
Died upon the cross
And might I say
It seems so fitting in its way
He was a carpenter by trade
Or at least that's what I'm told


Like my good hand I
Tatooed across it's brother's fist
That filthy five! They did nothing to challenge or resist


In Heaven His throne is made of gold
The ark of His Testament is stowed
A throne from which I'm told
All history does unfold
Down here it's made of wood and wire
And my body is on fire
And God is never far away

Into the mercy seat I climb
My head is shaved, my head is wired
And like the moth that tries
To enter the bright eye
So I go shuffling out of life
Just to hide in death awhile
And anyway I never lied


My kill-hand is called
Wears a wedding band that's
'Tis a long-suffering shackle
Collaring all that rebel blood


And the mercy seat is burning
And I think my head is glowing
And in a way I'm hoping
To be done with all this weighing up of truth
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And I've got nothing left to lose
But I'm not afraid to die


The mercy seat is glowing
And I think my head is a-melting
And in a way I'm helping
To be done with all this twisting of the truth
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway, I saw no proof
And not a motive why

And the mercy seat is a-melting
And I think my blood is boiling
And in a way I'm spoiling
All the fun by all of this consequence and truth
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And I've got nothing left to lose
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof

An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway there was no proof
And nor a motive why


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is waiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway there was no proof
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is waiting
And I think my head is smoking
And in a way I'm hoping
To be done with all these looks of disbelief
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
Of an eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
Of an eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
Of an eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is waiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
Of an eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
But I'm not afraid to lie


And the mercy seat is-a waiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
Of an eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
But I'm not afraid to lie


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
Of an eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm afraid I told a lie

Översättning på Svenska av låten
The Mercy Seat by Nick Cave And The Bad Seeds

Det började när de kom tog mig från mitt hem
Och placerade mig i Death Row
Jag är nästan helt oskyldig, vet du
Och jag säger det igen
Jag är inte rädd för att dö


Jag började värma och kyla
Till föremål och deras fält
En trasig kopp, en vriden mopp
Jesus i min soppa
De där olycksbärande middagsaffärerna
Måltidsvagnens onda hjul
Ett hakat ben som stiger upp från min mat
Allt gott eller gott


Och nådestolen väntar
Och jag tror att mitt huvud brinner
Och på ett sätt längtar jag
Att vara klar med allt detta bevismått
Av ett öga för ett öga
En tand för en tand
Och ändå sa jag sanningen
Och jag är inte rädd för att dö

Tolk skyltar och katalog
En svärtad tand, en scharlakansröd dimma
Väggarna är dåliga
Svarta, nedre typen
De är den sjuka andan på baksidan
De är den sjuka andningen bak
De är sjuka andedräkt bakom mig
De är sjuka andedräkt gat hering at my hind


Jag hör historier från kammaren
Hur Kristus föddes i en krubba
Och som någon trasig främling
Död på korset
Och kan jag säga
Det verkar så passande på sitt sätt
Han var en snickare i handeln
Eller åtminstone det är vad jag får veta


Som min goda hand
Jag tatuerade över brorns näve
Den där snuskiga fem! De gjorde ingenting för att utmana eller motstå


I himlen är hans tron ​​gjord av guld
Hans testamentens ark är förvarad
En tron ​​från vilken jag får höra
All historia utvecklas
Härifrån är den gjord av trä och tråd
Och min kropp är i brand
Och Gud är aldrig långt borta

In i nådestol jag klättrar
Mitt huvud är rakat, mitt huvud är kopplat
Och som mal som försöker
Att komma in i det ljusa ögat
Så jag bluffar ur livet
Bara för att gömma sig i döden ett tag
Och ändå ljög jag aldrig


Min kill-hand heter
Bär ett bröllopsband som är
'Det är en långljudd boj
Samla allt rebellblod


Och nådestolen brinner
Och jag tror att mitt huvud lyser
Och på ett sätt Jag hoppas
Att vara klar med allt detta som väger upp sanningen
Ett öga för ett öga
Och en tand för en tand
Och jag har inget kvar att förlora
Men jag är inte rädd för att dö


Nådestolen lyser
Och jag tror att mitt huvud smälter
Och på ett sätt hjälper jag
Att vara klar med all denna vridning av sanningen
Ett öga för ett öga
Och en tand för en tand
Och ändå såg jag inga bevis
Och inte ett motiv varför

Och nådestolen är smältande
Och jag tror att mitt blod kokar
Och på ett sätt förstör jag
Allt det roliga med all denna konsekvens och sanning
Ett öga för ett öga
Och en tand för en tand
Och jag har inget kvar att förlora
Och jag är inte rädd för att dö


Och nådestolen väntar
Och jag tror att mitt huvud brinner

Och på ett sätt längtar jag
Att vara klar med all denna mätning av bevis
Ett öga för ett öga
Och en tand för en tand
Och hur som helst fanns inget bevis
Och inte heller ett motiv varför


Och nådestolen väntar
Och jag tror att mitt huvud brinner
Och på ett sätt längtar jag
Att vara klar med all denna mätning av bevis
Ett öga för ett öga
Och en tand för en tand
Och hur som helst sa jag sanningen
Och jag är inte rädd för att dö


Och nådestolen väntar
Och jag tror att mitt huvud brinner
Och på ett sätt längtar jag
Att vara gjort med allt detta bevismätning
Ett öga för ett öga
Och en tand för en tand
Och ändå fanns det inget bevis
Och jag är inte rädd för att dö


Och nådestolen väntar
Och jag tror att mitt huvud röker
Och jag hoppas på ett sätt
Att vara klar med alla dessa utseende av misstro
Ett öga för ett öga
Och en tand för en tand
Och ändå sa jag sanningen
Och jag är inte rädd för att dö


Och nådestolen väntar
Och jag tror att mitt huvud brinner
Och på ett sätt längtar jag
Att vara klar med allt detta bevismätning
Av ett öga för ett öga
Och en tand för en tand
Och ändå sa jag sanningen
Och jag är inte rädd för att dö


Och nådestolen väntar
Och jag tror att mitt huvud brinner
Och på ett sätt längtar jag
Att vara klar med allt detta bevismätning
Ett öga förett öga
Och en tand för en tand
Och ändå sa jag sanningen
Och jag är inte rädd för att dö


Och nådestolen väntar
Och jag tror att mitt huvud brinner
Och på ett sätt längtar jag
Att vara klar med allt detta bevismått
Ett öga för ett öga
Och en tand för en tand
Och ändå sa jag sanningen
Och jag är inte rädd för att dö


Och nådestolen väntar
Och jag tror att mitt huvud brinner
Och på ett sätt längtar jag
Att vara klar med allt detta bevismätning
Ett öga för ett öga
Och en tand för en tand
Och ändå sa jag sanningen
Och jag är inte rädd för att dö


Och nådestolen väntar
Och jag tror att mitt huvud brinner
Och på ett sätt längtar jag
Att vara klar med allt detta bevismått
Av ett öga för ett öga
Och en tand för en tand
Och ändå sa jag sanningen
Men jag är inte rädd för att ljuga


Och nådestolen är en väntande
Och jag tror att min huvudet brinner
Och på ett sätt längtar jag
Att vara klar med allt detta bevismått
Ett öga för ett öga
Och en tand för en tand
Och ändå sa jag till sanningen
Men jag är inte rädd för att ljuga


Och nådestolen väntar
Och jag tror att mitt huvud brinner
Och på ett sätt Jag längtar
Att vara klar med allt detta bevismätning
Ett öga för ett öga
Och en tand för en tand
Och ändå sa jag sanningen
Och jag är rädd att jag sa en lögn

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten The Mercy Seat Vi är glada!

KREDITER

Låten "The Mercy Seat" skrevs av Mick Harvey e Nick Cave. Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Nick Cave And The Bad Seeds

The Mercy Seat: ’’Översättning och text - Nick Cave And The Bad Seeds
Nick Cave and the Bad Seeds bildades i Melbourne, Australien. För de första 6 månaderna av sin tillvaro de gick med 'Nick Cave och Grottmänniskor', men att moniker ersattes efter upplösningen av sina tidigare projekt, The Birthday Party (ursprungligen kallad 'The Boys Next Door') vars sista EP hette Den Dåligt Utsäde. Den ursprungliga uppställning innehöll Nick Cave på sång, multi-instrumentalist, Mick Harvey (lämnade bandet 2009), och gitarristen Blixa blixa bargeld (lämnade bandet 2003). Sedan dess har de utökat sin repertoar och består nu av virtuos Warren Ellis, Martyn P. Casey på bas, Barry Adamson på tangentbord, gitarristen George Vjestica, och trummisar Thomas Wydler och Jim Sclavunos.

The Mercy Seat

The Mercy Seat är den nya singeln till Nick Cave & The Bad Seeds taget från albumet 'Tender Prey' .

10 låtar som utgör albumet är följande:

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:
  • Watching Alice

Andra album av Nick Cave & The Bad Seeds

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: The Boatman’s Call / Let Love In / Ghosteen / Push the Sky Away / Murder Ballads / Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus / Henry’s Dream / Skeleton Tree.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Nick Cave And The Bad Seeds

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!