Ntwana Yam': Översätt på Svenska och låttext - Okmalumkoolkat

Översättningen av Ntwana Yam' - Okmalumkoolkat på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Ntwana Yam' - Okmalumkoolkat på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Ntwana Yam'
by Okmalumkoolkat

Mlazi Milano

Ntwana yam', ntwana yam'
Ntwana Yam', ntwana yam'
Ntwana yam', ntwana yam'
Ntwana Yam', ntwana yam'
Ntwana yam', ntwana yam'
Ntwana Yam', ntwana yam'

Sanibonani, usimiso igama
Boyz n bafana sisonke nezami
Mlazi Milano kanti u-so? Into e-blind
A1 shandees sbali senza u-number 2
Shisi nyama manje sibhlome kwa-mapoh
Top 7 mina ngidlala u-number 6ix
Ngibhale u-four
Swank banomona
Chicken shadow mfana hawu izinto zakhona
Siyahlanganisa sbali sisazo-on
So we brainstorm sihlukane nenganono
Shapa snepe ixoxwa ngezithombe
Be self-conscious, cavv what's going on?
Ube umfana, future mfana
Ube umfowethu
Ube uyindoda
Ube uyinsizwa
Ube uyinsika
Ube ubhuti
Ube umkhonto wesizwe
Ube umnumzane othize
Uyazi nawe lewe ain't easy

Ntwana yam', ntwana yam'
Ntwana Yam', ntwana yam'

Kunabantu abazok' user njenge app
Think you kleva kodwa uphume ngerecess
Mlazi Milano akana moto akana niks
Golf 1-nyana? i-Jetta CLX?
Ikepisi lamabhujwa i-Honda Civic
Ngiphethe i-rounder eish, idinga i-service
Flexin' in a uber black ngidl' u-chappies
Pull up with two bad bads, badl' u-chappies'
Manje siyophuza vele
I-spova gang izwakele
Kahle, kahle, kahle, kahle who's that cat?
Kahle, kahle, kahle, kahle, kahle who's that cat?
I was swagging out like snoop doggy dada
Boss Zonke shit, ntwana ziki zah
Mlazi to kwamashu ziki zah
E-larmont nama-dando uzongenzani?
Chesterville sivika ilanga ngamazaza
Uzong'thola e-bonela nama-charmer
Ang'na moto ngise-car wash nama-phanta
Ama-razo athi ntwana bheka idladla
Ever since then, angidlali ngenza izaka
High intel sbali uxova udaka
Mswenkofontein i-combo ixox' indaba
Kuqhum' i-champagne, umphelandaba
That's the problem with these new school cats
Took their whole style from 'Malumkoolkat

Inkinga

Mlazi Milano inkinga uBoy
Inkinga

Everytime you see me combo haaibo, i-shay' i-spin kick
Been swagging since since
Spova gang dream team
Yeah the combo is in sync
Looking like we planned it
But we never planning
Yeah we been the in thing
From Braam to Sandton
U-milano yasemzini
U-malume eyasemzini
Yasemzini
On my Makaveli flow
Everyday an episode
Bumbling with that Diddy yo
Benzo on that Henny flow
Sanele in a Beemer yo
Uphi uFrederico yo
My life is a movie, fuck your Snapchat video

Ntwana yam', ntwana yam'
Ntwana Yam', ntwana yam'
Ntwana yam', ntwana yam'
Ntwana Yam', ntwana yam'
Ntwana yam', ntwana yam'
Ntwana Yam', ntwana yam'

Aromat, uma uzo-slicer use a condom
nengculazi idida izangoma
Also there's a chance kuphume ingcosi idinga i-support
Uku spana i-9 to 5 every week idinga i-effort
Abashana, being born every second
Young mamparas, getting killed every second
Ngoba usukhona fede focus wenze into ekhona
Fede fokol khanda i-plan ubambe ifosholo

Ntwana yam', ntwana yam'
Ntwana yam', ntwana yam'
Kahle, kahle, kahle, kahle who's that cat?
Kahle, kahle, kahle, kahle, kahle who's that cat?
Ntwana yam', ntwana yam'
Ntwana yam', ntwana yam'
Kahle, kahle, kahle, kahle who's that cat?
Kahle, kahle, kahle, kahle, kahle who's that cat?

Mlazi Milano
Hundred K Macassette, Okmalumkoolkat
International Pantsula
Smart Mampara
Future Mfana
Talking to the youth man
Ntwana yam lalela
Le ntwan’ ayi laleli
Ntwana
They wanna hijack, smash and grab
Fraud via MMS
Baqeda uku-bomb i-ATM
Sped off in a red

Översättning på Svenska av låten
Ntwana Yam' by Okmalumkoolkat

Kursiv stil Milano

Ntwana yam', nts möta yam'
Vax möta Yam', nts möta yam'
Vax möta yam', nts möta yam'
Vax möta Yam', nts möta yam'
Vax möta yam', nts möta yam'
Vax möta Yam', nts möta yam'

Sanibonani, usimiso igi sa
Boyz n bafana vi nezami
Kursiv stil Milano kant tror att u-så? I e-blind
A1 shands live sb acceptera senza u-nummer 2
Shi kände kött manji sibhlome för-karta
Top 7 mina ngidlala u-nummer 6ix
Ngibhale u-fyra
Swank banomona
Kyckling skugga exempel dessa izinto zak liahona
Siyahlanganisa sb acceptera sise ljus-på
Så vi brainstorma sihlukane nenganono
Form snepe ixoxwa ngezithombe
Att vara självmedveten, cavv vad är det som händer?
Ubr um lika, framtida exempel
Ubs umfowethu
Ubs uyindoda
Ubs uyinsizwa
Ubs uyinsika
Ubs ubhuti
Ubs umkhonto wesizwe
Ubs umnumzane andra kan
Dem du inte lew är inte lätt

Ntwana yam', nts möta yam'
Vax möta Yam', nts möta yam'

Kunabantu aba' user njenga app
Tror du kleva koda från uphume ngerecess
Kursiv stil Milano blev varm och han jag
Golf 1-nyan? jag-Jetta CLX?
Ikepisi lamabhujwa i-Honda Civic
Ngiphethe i-rundare eis -, id-mot jag-service
Flexin 'i en uber svarta människor vet inte så mycket' u-chappies
Dra upp med två dåliga bromsar, bad ' l 'u-chappies'
Manji siyophuza va pil
Jag-spova gäng izwakele
Kah -, kah -, kah -, kah-vem är det katten?
Kah -, kah -, kah -, kah -, kah-vem är det katten?
Jag var swag ut som snoop doggy syster
Boss Zonke skit, nts resultat ligger zahle
I kursiv stil till hundra honshu ligger zahle
E-larmont smidig-dando uzongenzani?
Chesterville är inte ett meddelande från ngam
Uzong e-ben sömn smidig-charmig
Ang kände den varma squid-biltvätt smidig-ph
Antingen-raza athi vax kampen bh försvinna idladla
Ända sedan dess, angidlali okänd från izawa
Hög intel sb acceptera uxova udk set
Mswenkofontein i-combo ixox' indo stjäla
Kuqhum ' jag-champagne, umphelandaba
Det är det som är problemet med dessa nya skolan katter
Tog hela deras stil från ' Malumkoolkat
jag är emot

Kursiv stil Milano bläck motstå ubon ' y
Bläck motstå

Everytime du ser mig combo haaibo, jag-shay' jag-spin kick
Har swag sedan sedan
Spova gäng dream team
Ja combo är i synk
Ser ut som vi planerat det
Men vi planerar aldrig
Ja vi har det i sak
Från Braxen till Sandton
U-milano yasemzini
U-malum som eyasemzini
Yasemzini
På min Makaveli-flöde
Ett avsnitt varje dag
Fumlig med att Diddy yo
Bens på att Henny flöde
Mycket pil i en bee med yo
Upp uppfylla uFrederico yo
Mitt liv är en film, knulla din Snapchat video

Ntwana yam', nts möta yam'
Vax möta Yam', nts möta yam'
Vax möta yam', nts möta yam'
Vax möta Yam', nts möta yam'
Vax möta yam', nts möta yam'
Vax möta Yam', nts möta yam'

Aromat, gaffel sopor-slicing använda kondom
nengculazi idi gick izangoma
Dessutom finns en chans kuphume ingcosi id mot jag-stöd
Förhållandet spänner i-9-5 varje vecka id mot jag-insats
Aba du, som föds varje sekund
Unga mamparas, att få dödar varje sekund
Ngo begärt usukhona fede fokus partner i ek liahona
Fede fo khan vinner jag-plan ubambe ifosholo

Ntwana yam', nts möta yam'
Vax möta yam', nts möta yam'
Kah -, kah -, kah -, kah-vem är det katten?
Kah -, kah -, kah -, kah -, kah-vem är det katten?
Vax möta yam', nts möta yam'
Vax möta yam', nts möta yam'
Kah -, kah -, kah -, kah-vem är det katten?
Kah -, kah -, kah -, kah -, kah-vem är den där katten?

Mlazi Milano
Hundra K Macassette, Okmalumkoolkat
Internationella Pantsula
Smart Mampara
Framtida Exempel
Tala till den unga mannen
Vax möta yam lalala
Le vax 'an' punkt laleli
Nts resultat
De vill kapa, smash och griper
Bedrägerier via MMS
Baqeda relation-bomb i-ATM
Rusade iväg i en röd

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Ntwana Yam' Vi är glada!

Okmalumkoolkat

Ntwana Yam': ’’Översättning och text - Okmalumkoolkat
Disclaimer: det är OKMALUMKOOLKAT.

Ntwana Yam'

Okmalumkoolkat har publicerat en ny låt med titeln 'Ntwana Yam'' taget från albumet 'Mlazi Milano' publicerad Fredag 27 Mars 2020 och vi visar dig gärna texten och översättningen.

16 låtar som utgör albumet är följande:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:
  • Ntwana Yam'

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Okmalumkoolkat

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!