Alligator Sky: Översätt på Svenska och låttext - Owl City

Översättningen av Alligator Sky - Owl City på Svenska och original text avlåten
Alligator Sky: Italiensk Översättning och text - Owl City Italiensk
Alligator Sky: Engelsk Översättning och text - Owl City Engelsk
Alligator Sky: Spanska Översättning och text - Owl City Spanska
Alligator Sky: Franska Översättning och text - Owl City Franska
Alligator Sky: Tysk Översättning och text - Owl City Tysk
Alligator Sky: Portugisiska Översättning och text - Owl City Portugisiska
Alligator Sky: Ryska Översättning och text - Owl City Ryska
Alligator Sky: Holländska Översättning och text - Owl City Holländska
Alligator Sky: Svenska Översättning och text - Owl City Svenska
Alligator Sky: Norska Översättning och text - Owl City Norska
Alligator Sky: Danska Översättning och text - Owl City Danska
Alligator Sky: Hindi Översättning och text - Owl City Hindi
Alligator Sky: Putsa Översättning och text - Owl City Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Alligator Sky - Owl City på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Alligator Sky
by Owl City

Where was I when the rockets came to life
And carried you away into the alligator sky?
Even though, I'll never know what's up ahead
I'm never letting go, I'm never letting go


Uh uh, that's not a plane, that's me
I'm sitting where I'm supposed to
Floating on the cloud, can't nobody come close to
The concrete and the sky switch places
So now my ceiling is painted with cosmic spaces
Firecracker to the moon, keep your eyes shut
Blasting off like a rocket from the ground up
Heh, I used to catch a cab on the Monday
Now the taxi's selling lights on the runway, fly high
Condo on the milky way
A house on the cloud and God's my landlord
And for my rent, all I pay is my drive
Got that, so if you need me, you can find me in the alligator sky


Where was I when the rockets came to life
And carried you away into the alligator sky?
Even though, I'll never know what's up ahead
I'm never letting go, I'm never letting go

Rollercoaster through the atmosphere
I'm drowning in this starry serenade
Where ecstasy becomes cavalier
Imagination's taking me away
Reverie whispered in my ear
I'm scared to death that I'll never be afraid
Rollercoaster through the atmosphere

Imagination's taking me away


Uh, now I'mma dance like I never danced
Sing like I never sing, dream like I've never dreamed
Or-or tried to, because we've been lied to
That the sun is something that we can't fly to
Well, I sit on my star and see street lights
Look up, ha, you'll miss me if you blink twice
Imagination is high and if you got it you can meet me
When you see me in the alligator sky


Where was I when the rockets came to life
And carried you away into the alligator sky?
Even though, I'll never know what's up ahead
I'm never letting go, I'm never letting go
Owl City
Where was I when the rockets came to life
And carried you away into the alligator sky?
Even though, I'll never know what's up ahead
I'm never letting go, I'm never letting go

Never letting go
In the alligator sky
In the alligator sky
In the alligator sky
In the alligator sky
Look up, ha, you'll miss me if you blink twice
In the alligator sky

Översättning på Svenska av låten
Alligator Sky by Owl City

Var var jag när raketerna kom till liv
och bar dig bort till alligatorhimlen?
Trots att jag aldrig vet vad som händer framåt
Jag släpper aldrig, jag ' jag släpper aldrig


Uh, det är inte ett plan, det är jag
Jag sitter där jag ska
Flyter på molnet, kan ingen kommer nära
Betongen och himlen byter plats
Så nu är mitt tak målat med kosmiska utrymmen
Smällare till månen, håll ögonen stängda
Spränga ut som en raket från grunden
Heh, jag brukade fånga en hytt på måndagen
Nu tar taxisäljarna på landningsbanan, flyger högt
Andelslägenhet på mjölkvägen
A hus på molnet och Guds min hyresvärd
Och för min hyra betalar jag bara min enhet
Fick det, så om du behöver mig kan du hitta mig på alligatorhimlen


Var var jag när raketerna blev till liv
och bar dig bort till alligatorhimlen?
Trots att jag aldrig vet vad som väntar
Jag är aldrig släppa taget, jag är ne ver släppa tak

Berg-och dalbana genom atmosfären
Jag drunknar i den här stjärnklara serenaden
Där extas blir kavalier
Fantasin tar mig bort
Reverie viskade in mitt öra
Jag är livrädd att jag aldrig kommer att vara rädd
Berg-och dalbana genom atmosfären

Fantasin tar mig bort


Uh, nu I'mma dansa som jag aldrig dansat
Sjung som jag sjunger aldrig, dröm som jag aldrig har drömt
Eller-eller försökt, för vi har ljugit för
Att solen är något som vi inte kan flyga till
Jo, jag sitter på min stjärna och ser gatubelysning
Titta upp, ha, du kommer att sakna mig om du blinkar två gånger
Fantasin är hög och om du har det kan du träffa mig
När du ser mig på alligatorhimlen


Var var jag när raketerna blev till liv
och förde dig bort i alligator sky?
Trots att jag aldrig vet vad som är framåt
Jag släpper aldrig, jag släpper aldrig
Owl City
Var var jag när raketer vaknade till liv
Och förde dig bort till alligatorhimlen?
Trots att jag aldrig vet vad som väntar framåt
Jag släpper aldrig, jag släpper aldrig

Släpper aldrig
I alligatorn himmel
I alligatorhimlen
I alligatorhimlen
I alligatorhimlen
Titta upp, ha, du kommer att sakna mig om du blinkar två gånger
I alligatorn himmel

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Alligator Sky Vi är glada!

Owl City

Alligator Sky: ’’Översättning och text - Owl City
Ursprungligen göra låtar i sin källare för hans vänner som Himlen Segling, Adam Unga upptäckte då synth musik och blev Owl City, att släppa två relativt impopulära album Kanske jag Drömmer och Av juni innan hans singeln 'Fireflies' som gjorde sitt tredje album som Owl City, Havet Ögon en hit.

Alligator Sky

Alligator Sky är den nya singeln till Owl City taget från albumet 'All Things Bright and Beautiful' .

Albumet består av 17 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av Owl City

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Maybe I’m Dreaming / Ocean Eyes / Wreck-It Ralph (Original Score) / Ocean Eyes (Deluxe).

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Owl City

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!