I Found U: Översätt på Svenska och låttext - Passion Pit

Översättningen av I Found U - Passion Pit på Svenska och original text avlåten

Texter av I Found U
by Passion Pit

Look, look and see
Just look how bad these last few years were to me
They brought me lower than you'd ever believe
No light to look up to
Oh, I know, yeah, you know
You had it just as bad but never would show
You barely made it out alive on your own
Yeah, that's when I found you

Life was fleeting, then I found you
Now I'm feeling better, now I'm feeling so
Life was fleeting, then I found you
Now I'm feeling better, now I'm feeling so

I can't believe how
Yeah, even if my life was fleeting, then I found you
Now I'm feeling better, now I'm feeling so

(Good, good
Good, good)

Here, in the clear
Just think how long we both were living in fear
Can you remember how it even would feel?
Now we've finally broke through
To today, and each day
We take and build upon in whole different ways
Bring on the hell and pain if that's what it takes

Now that I found you

Life was fleeting, then I
Life was fleeting, then I
Life was fleeting, then I f-

Life was fleeting, then I found you
Now I'm feeling better, now I'm feeling so
Life was fleeting, then I found you
Now I'm feeling better, now I'm feeling so

I can't believe how
Yeah, even if my life was fleeting, then I found you
Now I'm feeling better, now I'm feeling so

(Good, good
Good, good)

Life was fleeting, then I found you
Now I'm feeling better, now I'm feeling so
Life was fleeting, then I found you
Now I'm feeling better, now I'm feeling so
(Good, good
Good)
I can't believe how

Översättning på Svenska av låten
I Found U by Passion PitTitta, titta och se
Titta bara hur dåligt de senaste åren var till mig
De förde mig lägre än vad du någonsin tror
Inget ljus att se upp till
Åh, jag vet, ja, du vet
Du hade det lika illa, men som aldrig skulle visa
Du gjorde knappt vid liv på dina egna
Ja, det var då jag hittade du

Life var flyktig, då jag fann dig
Nu känner jag mig bättre, nu känner jag mig så
Livet var flyktig, då jag fann dig
Nu känner jag mig bättre, nu känner jag mig så

I kan inte tro hur
Ja, även om mitt liv var flyktig, då jag fann dig
Nu känner jag mig bättre, nu känner jag mig så

(bra, Bra
Bra, bra)

Here, i klart
Tänk bara hur länge vi båda lever i fruktan
Kan du komma ihåg hur det ens skulle känna?
Nu har vi äntligen bröt sig igenom
Idag, och varje dag
Vi tar och bygger på helt olika sätt
Ta för fan och smärta, om det är vad det tar

Nu när jag hittat dig

Life var flyktig, då jag
Livet var flyktig, då jag
Livet var flyktig, då jag har f-

Life var flyktig, då jag fann dig
Nu känner jag mig bättre, nu känner jag mig så
Livet var flyktig, då jag fann dig
Nu känner jag mig bättre, nu känner jag mig så

I kan inte tro hur
Ja, även om mitt liv var flyktig, då jag fann dig
Nu känner jag mig bättre, nu känner jag mig så

(bra, Bra
Bra, bra)

Life var flyktig, då jag fann dig
Nu känner jag mig bättre, nu känner jag mig så
Livet var flyktig, då jag fann dig
Nu känner jag mig bättre, nu känner jag mig så
(Bra, bra
Bra)
Jag kan inte tro hur

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Passion Pit

Albumet innehåller låten I Found U av Passion Pit .
Är du intresserad av andra översättningar av låtarna på albumet ?

Till höger hittar du listan med låtar Innehållet i det här albumet som vi inte har översättningen Om du vill översätta en av dessa låtar klickar du på lämplig knapp. När vi når minst 3 rapporter för en sång kommer vi att aktivera för att sätta in dess översättning till webbplatsen.
LåtnamnRapporterVill du ha översättningen?
/3
Hittills har du förbättrats
156
översättningar av låtar
Tack!